Joge sa venujem už skoro 20 rokov. Za ten čas som o joge, hinduizme, asketizme a fakírstve toho prečítal, čo sa dalo. Samozrejme, že s čítaním sa realizovalo aj množstvo cvičení, ktoré viedli k trvalému budovaniu jogínskych schopností.

V prvom rade je joga jedinečný prostriedok pre tých, ktorí v joge hľadajú základy ezoteriky. A to hlavne schopnosť ísť do určitej pozičnej asány a v tejto asáne alebo niektorom z lotosových sedov zasadnúť a naučiť sa v nehybnosti sedieť a sedieť. V danej pozícii a v danom sede sa ezoterik naučí koncentrovať na seba a svoje vnútro. Vlastne je to ten najlepší začiatok pre každého meditujúceho.

V joge je ďalší vynikajúci fenomén a to je potreba vzdialiť sa a odosobniť od vonkajšieho sveta a jeho objektov. Nejde tu o to, aby ste stratili záujem o peniaze, prácu a priateľov. Ide o to, aby ste sa nestali otrokmi vecí, rodiny a priateľov. Ľudia, ktorí vykonávajú nejakú činnosť, sa tak profesionalizujú, že sa stávajú prácou, ktorú robia. Napríklad policajt skončí prácu a nevie s tým prestať ani doma a robí policajta aj svojim deťom. Jednoducho nedokáže zavesiť po práci uniformu na klinec a byť normálnym rodičom. Niečo podobné sa môže stať aj učiteľom. Tu je príklad prílišnej závislosti na práci. Ešte horšie závislosti sú drogy, gemblerstvo a napríklad vášeň po zabíjaní a poľovačke. Celkovo sa ľudstvo stalo závislé na klasickom spôsobe života a nechce a masovo odmieta napríklad zrealizovať duchovnú cestu do oblasti večnosti a nadčasovosti. Ľudstvo sa celkovo stáva závislé na planéte Zem a všetkom, čo sa tu nachádza. Joga a moderná ezoterika vyžaduje skoncentrovať sa z vonkajšieho do vnútorného sveta a stať sa závislým od toho, čo má človek v sebe vo vnútri tela a mysli. Teda joga odosobnenia je tiež dobrý začiatok pre vstup do ezoteriky.

Samozrejme, pestovať jogu v plnom rozsahu, ako sa pestuje v Indii, vyžaduje v prvom rade venovať sa sexuálnej ezoterike, teda tantre. Psychika Indov podľa nášho rozsiahleho ezoterického prieskumu stojí trvale na sexuálnej energii. Inak povedané na epifýze. Systém európskeho ezoterika má dve línie a to asexuálnu stojacu na hypofýze a potom sa dá prepnúť do sexuálnej pozície a to je epifýza. Pokiaľ niekto chce hlbšie do jogy a hinduistických systémov, potrebuje vždy preladiť na sexuálnu aktivitu. To je jednoducho základné pravidlo. Oblasť sexuálnej ezoteriky sa v európskej kultúre chápe opačne ako v jogínskej praxi. V jogínskej praxi sa spoznáva vlastná sexualita. Spoznanie vedie k ovládaniu sexuálnych pudov a inštinktov pre účely ezoteriky a oslobodenia sa v mentálnej rovine od sexuálnej závislosti jediného zmyslu a to páriť sa a rozmnožovať ako jediného fenoménu ľudskej existencie. Aby to niekto nepochopil inak ako sa má, tak tu nie je potrebné stať sa asexuálom a vzdať sa sexu, rozmnožovania, detí a rodiny. O to tu teda vôbec nejde. Joga ponúka preniknutie do vnútra svojo sexuálneho libida. K preniknutiu do sexuálneho libida sa priberá všetko z oblasti vedeckej sexuológie. Sexuálne praktiky tantry sa pestujú fyzicky, ale hlavne v rovine mentálnej. Mentálna rovina je v zásade cieľom spoznania, ovládnutia a rozvinutia sexuálnej roviny. Spoznaj cez tantru svoju sexualitu, prenikni koncentráciou do sexuálneho libida, pretvor vlastnú sexualitu na to, čo vás bude v meditácii podporovať. Celkovo tantra končí v mentálnom splodení dvojníka a jeho zrodení vo vlastnej mysli, vo vlastných neurónoch, nervových a tukových bunkách.

Joga, Indovia a ezoterika skrýva ešte jednu jedinečnosť smerujúcu do Ajurvédy. Ide v zásade o neznámy fenomén, ktorý odhaľuje akupunktúra. Ide o štvrtú vrstvu v koži. Tu sa skrýva najstarší nervovo neurónový systém, ktorý je typický pre obdobie vývoja blastuly a embrya. Plod v matke má už rozvinutý systém miechy. Ezoterik sa zaujíma o akupunktúru a všetko, čo smeruje do tejto oblasti. Samozrejme, európsky ezoterik bude mať túto oblasť svojho vnútorného sveta zatvorenú a bude treba vybudovať mnohoročným cvičením vo svojich neurónoch centrum pre akupunktúru. A jedného dňa začne ezoterik prenikať psychicky do kože a až do štvrtej vrstvy a priblíži sa ešte lepšie k rovine ajurvédskych liečiteľov.

Dalo by sa to popísať takto: keď veštecky zdiagnostikujete bežnú osobu, tak aktívne akupunktúrne body budú od seba vzdialené asi tak 30 x 30 cm. Pokiaľ ezoterik mentálne preniká do kože, tak hustota aktívnych bodov v nervovo – neurónovej oblasti bude 3 mm x 3 mm. A to po celej oblasti kože. Tento stav nazývame realizácia jogínskej cesty aj v oblasti kože. Následne sa z kože preniká na povrch orgánov a odtiaľ do vnútorných štruktúr kože. Pri týchto meditáciách môže byť ezoterikovi zo začiatku poriadne psychicky zle. Jednoducho nie je zvyknutý na takúto aktivitu v kože. Ezoterik môže intenzívnejšie pociťovať svoje okolie, mať bludy, že ho niekto atakuje a ubližuje mu. Pokiaľ má ezoterik skryté chorobné procesy, tak určite prepuknú. Na to si treba postupne zvykať.

Ezoterik vie psychicky preniknúť do kože a jej štvrtej vrstvy. Ezoterik vie koncentráciou aktivizovať akupunktúrne dráhy, ako sú popísané v akupunktúrnych knižkách. Ezoterik vie v koži pestovať rôzne systémy aj tibetského charakteru. Koža a jej štvrtá vrstva sa dá prepojiť na všetko psychické v ezoterikovi a aj na fyzické telo. Mohli by ste si povedať, že vám to nestojí za to, aby ste postúpili aj do tejto oblasti svojho ja. No je tu záväzok stať sa všestranným ezoterikom a absolvovať všetky duchovné cesty v sebe.

Zdroj obrázku: www.sxc.hu

Pridaj komentár