Nacvičujeme systém dvojníka. Ide o vrcholovú ezoteriku zameranú na psychický výcvik stavu dvojníka. Tento druh ezoteriky praktizujú výhradne ezoterici, ktorí majú za sebou mnoho rokov meditácií a to najlepšie niekoľko hodín každý deň.

Ezoterik je osoba, ktorá neustále školí svoje neurónové oblasti a cvičí ich na trvalý psychický prienik do priestoru kozmu. Psychický prienik do kozmu sa nedá nacvičiť za jeden deň. Prirodzene preniká psychika jedincov do kozmu, keď sú od narodenia pokrivení a potočení. Samozrejme, často o tom netušia, že psychicky prenikajú do kozmu, pretože nemajú trénované zmysly na veštecké vnímanie vlastného prieniku do kozmu. Treba realizovať aj veštecký výkon na objekty v kozme a to na základe vešteckej školy a odborného štúdia astronómie ako náuky o kozme.

Teda na jednej strane je tu ezoterik, ktorý nepatologickým spôsobom preniká do kozmického priestoru. Nepatologický znamená, že si túto mimoriadnu schopnosť natrénuje. Vlastne túto schopnosť buduje a zdokonaľuje počas celej svojej ezoterickej kariéry. Na začiatku je to skutočný prienik cez atmosféru planéty Zem a to je asi 100 000 kilometrov. Psychika ezoterika prekoná zemskú gravitáciu a prenikne do kozmu. Ezoterik nezamení skutočný prienik do kozmu za prienik do vlastných fantázií a spomienok.

Klasický prienik do kozmu vystačí iba na súhvezdia našej Galaxie. Pokiaľ chce ezoterik psychicky prenikať do inej galaxie, musí tak spraviť cez čiernu dieru v strede našej Galaxie. A prienik ide z čiernej diery do čiernej diery. Jednoducho klasický prienik ľudskej psychiky cez vákuové prostredie okolo planét a hviezd by zabral celé týždne psychickej koncentrácie. A to by nebolo efektívne a nedal by sa kozmos dostatočne hlboko preskúmať. Na prienik cez čierne diery je potrebný výcvik zo systému jogy – odpútanie sa od svojich túžob a všetkého na planéte Zem.

Samozrejme ezoterik chce ísť neustále hlbšie do kozmického priestoru a potrebuje zvládnuť techniku psychického premostenia na objekt magnetara v kozme. Na Wikipédii si nájdete definíciu objektu magnetara a môžete využiť poznatky o magnetare na to, aby ste mohli psychicky prenikať ešte hlbšie do kozmu. Na to, aby ste prenikali psychicky v zlomku sekundy, je potrebné nakoniec zvládnuť systém dvojníka a jeho fungovanie na dôchodcovských časticiach a homogénnych časticiach. Definícia homogénnych a dôchodcovských častíc je nad rámec vedeckého poznania, ale nesporne sa jedná o častice. Homogénne častice majú jedinečnú vlastnosť, v kozme dosahujú všetky v určitej vrstve najvyššiu možnú rýchlosť s najväčším možným číslom. Nakoniec má ezoterik dostatočne trénované neuróny aj na prieniky do priestorov v kozme, o ktorých sa ľudstvo a organická hmota nikdy nedozvedia.

Ezoterik má možnosť prenikať ešte do sveta mŕtvych, ktorý je v kozme, ale to musí odcvičiť kozmické vedomie a k tomu odcvičiť a vo svojich neurónoch vytvoriť a trvalo udržiavať rané štádiá klinickej smrti. Ezoterik psychicky preniká do dôchodcovských atómov a atómových jadier. Hovoríme o svete mŕtvych spomienok organickej hmoty. Je to štruktúra v kozme, ktorá uchováva spomienky zomretej organickej hmoty na mimoriadne dlhé obdobie, ale nie zase na večnosť.

Ezoterik nácvikom systému dvojníka je schopný prenikať ešte do ďalšieho fenoménu v kozme a to sú dôchodcovské častice, ktoré zostávajú po zániku súhvezdí a galaxií. Vlastne iba vďaka dôchodcovským časticiam je tu prítomná minulosť kozmu. Je to ako archeológia alebo archeologické vykopávky. A ezoterik školí cez systém dvojníka prieniky do dôchodcovských častíc, ktoré zostali ako jediné objekty z minulosti kozmu a môžu obsahovať aj dvojníkov ako pozostatky organickej hmoty operujúcej na časticiach.

Na to, aby psychické prenikanie do kozmu z neurónov ezoterika malo reálne a racionálne základy, je potrebné sa venovať astronómii a všetkému, čo súvisí so skúmaním kozmu. Ezoterik, ktorý preniká do kozmu, má k dispozícii aj informácie o kozme z organickej hmoty v kozme. Teda hovoríme tu o UFO v zmysle existujúceho organického života v hlbočinách kozmu, ktorý nadobudol vhodný a dostatočný intelekt. Ezoterik si pri prieniku do kozmu musí vybudovať ďalšie mimoriadne schopnosti a to mimozmyslové vnímanie, kam psychicky preniká. Ide o tréning neurónov veľkého mozgu, aby vedeli k danému psychickému prieniku v kozme prisunúť z pamäťových jednotiek vhodný obrázok. Ide o to, aby ezoterik trénoval racionálne vyberanie obrázkov a pocitov k tomu, kde psychicky prenikol. Ide o veštecké výkony, kde sa veľmi dobre hodia všetky druhy obrázkov v kozme popisujúce alebo zobrazujúce nejaké dianie v kozme.

A tu je veľmi bohatý materiál, ktorý dodávajú rôzne druhy kozmických teleskopov a observatórií. Ide o to, aby sa ezoterik naučil vnímať kozmos nielen vo viditeľnom spektre (hlavne Hubblov teleskop), ale dokázal vnímať kozmos cez röntgenové žiarenie, infračervené žiarenie, gama žiarenie a idú druhy žiarenia. Teda ide o netradičné vnímanie toho, čo sa deje v kozme na základe žiarenia častíc. A preto aj Fermi teleskop fungujúci v spektre Gama žiarenia.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi
http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_Space_Telescope
http://fermi.gsfc.nasa.gov/
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-ray_astronomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-ray_burst

Video na tému Fermi teleskop
http://www.youtube.com/watch?v=nPB_VbXYk_A

Venujeme sa aj sci-fi, ktoré postupne zavádzame do ezoteriky. Vytvárame si dlhodobo predstavu, o čom je vlastne sci-fi a to je najlepšie si naštudovať na anglickej verzii Wikipédie. Tak isto je dobré si zbehnúť niektoré medzinárodné kníhkupectvo a tam spoznať rozsah sci-fi oblastí. V zásade je sci-fi oblasťou, kde potrebuje ezoterik poriadne prebujnenú dávku fantázie a tvorivej bludovosti. Tu sa to počíta. V ezoterike sa bludovosť nepestuje, ale fenomén bludovosti realizovaný v sci-fi je mimoriadne hodnotný materiál pre rozbúranie starých predstáv. Sci-fi je materiál, ktorý umožňuje hľadať nové prístupy a schémy k neznámemu a nepoznanému. Ezoterici tohto zoskupenia potrebujú pre svoj vývoj sci-fi. Zároveň treba dôsledne skúmať to, čo vyprodukuje sci-fi, do akej miery fantázia o čomkoľvek môže v určitom čase a priestore byť realitou a skutočnosťou.

Z vedeckého sveta poznáme množstvo prípadov, kde niektoré vedecké vynálezy boli základom bujnej fantázie a nakoniec sa zmenili na reálne existujúcu možnosť. Príkladom môžu byť sci-fi filmy Hviezdne vojny. Samozrejme, prístup ezoterika je v zásade iný ako prístup samotných špičkových sci-fi spisovateľov a nadšencov. Ezoterik sa psychicky na diaľku premosťuje na jednotlivých autorov sci-fi a usiluje sa spracovať sci-fi schémy tak, ako to jedinečne dokážu práve jedinci s patológiou tvoriť bludy a halucinácie bez obmedzenia. Takýto človek ide na odber krvi a hematologická stanica sa stane upírím hradom a lekári a sestričky upírmi. Kde inde by sa v dnešnej dobe skrývali upíri! A dnešní upíri sú už rozmaznaní, pri satí krvi vypľúvajú biele krvinky. Viem ich pochopiť, červená krvinka je predsa len červená krvinka.
SCIFI I. Abstrakcia
http://www.youtube.com/watch?v=fbMAuFy26q0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=r8C8-Vpi46M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=fGKi2au7vgI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=E2k7RFKklq8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=OZmasnSFXQE
http://www.youtube.com/watch?v=PXwvKkJiEVM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9xxENiPxxWo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eTSzlrbklwQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=zQqa9laqo78&feature=watc…
http://www.youtube.com/watch?v=9kD-IGNo_eo&feature=mfu_…
SCIFI II. Prehľad
http://www.youtube.com/watch?v=laFCyyzVmrA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Q0xMLDwDImI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=u7X2ffHKOF4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hDsKjcDqPpc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=waRROv0pxP0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=trLgIy-lpL4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=sdb1Omvyu00&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=cLdpzZ8_ZzE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=q05mJoCE9pc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=XhhQIJ87lhE&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=v–Z56GwkCQ
http://www.youtube.com/watch?v=B4Hq5mD164Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=dABmQ0JpkyQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=W1kTo2tJLpQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=y8txgNCm_yM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=7zHSsO1OA7U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9Ngjv6sEXKU&feature=list…
http://www.youtube.com/watch?v=ryazgRg35W8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=sU1X1JPJZI0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=IEoebvZD9lk&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=ML3H9ph459U&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=scQ2UkkfBUw&feature=mfu_…

Zdroj obrázku: www.sxc.hu

Pridaj komentár