V tele veštecký stav. Na povrchu tela v aure silne bioenergetické Reiki. Ľudská aura. Aura prírodného človeka. Aura primátov. Aura cicavca . Gangliové aury. Brontosauria aura. Aura kozmonauta. Aura jednej ganglie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Pokračujeme v nácviku mimoriadne náročných ezoterických smerov. V týchto cvičeniach je potrebné vo vnútri celého tela udržať veštecký stav zosávania bioenergie a jej strácania. Na to použijeme znaky z Vešteckej školy. Zároveň na povrchu kože bránime prieniku bioenergie Reiki. Teda vo vnútri odsávame a strácame všetku bioenergiu a na povrchu kože naberáme množstvo Reiki energie, ako sa len dá.

Zároveň bránime prieniku bioenergie z aury do fyzického tela. Je to značne náročný systém, treba zvládať veštecké výkony a Reiki bioenergetické výkony. Treba mať dostatočne odcvičenú Vešteckú a Reiki školu. Potom je potrebné ich zosúladenie.

Aurický obal sa mení podľa toho, v akom stave a naladení máme psychiku. Kto nemá Reiki zasvätenie, si pomôže predstavou zväčšenia fyzického tela o určité množstvo centimetrov. Kto má zasvätenie Reiki, ten má výhodu a iba zapne tvorbu bioenergie v aure za pomoci znakov, ktoré sa tu prirodzene objavia. Teraz bioenergiu nepoužije na liečenie iných ľudí, ale na dobýjanie aurického obalu bioenergiou.

Pri ľudskom premýšľaní je aura hrubá asi 5 centimetrov. Pri ľudoopoch a šamanoch je aurický obal asi jeden meter. Zároveň treba ovládať rituálne myslenie prírodného človeka. Všetko sa realizuje rituálom pohybov tela. Potom pri brušnom mozgu sa realizujú pudové aktivity cicavcov a aurický obal je plný hrubých lúčov idúcich do všetkých strán. Pri vedomí a koncentrácii do ganglií tela je dôležité, koľko ganglií naraz spojíte svojou koncentráciou. Ganglie sú pri každom orgáne tela, pri svaloch a kostiach, hormonálnych žľazách, zmysloch, okolo miechy a inde. Zapojíte najmenej jednu gangliu a dostávate sa do hlbočiny prahistórie ľudstva, ktorá končí v morfológii rastlín, kryštalických mriežkach minerálov, chemických štruktúrach atómov a molekúl.

Vo vnútri tela je veštecký výkon, ktorý je nízko energetický, energia je odsávaná a stráca sa. Vedome je bránené, aby cez povrch neprenikala bioenergia do vnútra tela. Pokiaľ prenikne, tak je aktívne odsávaná predstavou vysávača a ide mimo tela, prípadne sa stráca cez chorľavé miesta v tele. Naopak, nad povrchom tela sa silne hromadí, a to hlavne v oblasti hrudnej a tvárovej. Sem bioenergiu neustále dávame a zhusťujeme.

Do zhustenej bioenergie začíname vkladať pocit predstavy dymu, oblakov, hmly. Máme pocit, že to tam je. Potom sa silou vôle koncentrujeme do aury a tu zhusťujeme bioenergiu do určitých fyzických objektov ako sú drobné veci, zvieratá alebo pierka, kamienky, minerály a podobne. Vo vnútri udržujeme veštecký výkon pomocou vešteckých znakov a odsávania bioenergie. A z vnútra prenikáme veštecky do aury a vnímame, čo sa deje v aure nad povrchom tela. Pociťujeme a vnímame tu vytvorené bioenergetické objekty. Ide o zhustenú bioenergiu silou vôle, prípadne zhustenú silou šamanského rituálu alebo fixáciou mysle na energetický objekt. Potom je tu možnosť s totemovým zvieraťom robiť veštecké výkony alebo sa s bioenergetickými objektmi liečiť a to tak, že ich pustíte do vnútra tela.

Znovu upozorňujem, že tento ezoterický systém je značne náročný a vyžaduje ovládať veštectvo a tiež bioenergie Reiki. Tak isto sa bude lepšie cvičiť tým, ktorí boli zasvätení do Reiki alebo veštectva a zasvätením sa im prirodzene vytvára aurický obal okolo tela a v ňom rôzne znaky buď Reiki, alebo veštecké znaky.

Pridaj komentár