Zvieracie vedomie. Bez myslenia. Bez mágie. Zvieracia reakcia. Zmyslové centrá. Bioenergia. Magnetizmus. Sexus stav zvierací. Zvieracia ruja. Zvierací tranz. Šialené zviera. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj zvukové nahrávky.

Ezoterika môže mať niekoľko základných smerov. Jeden smer je založený na ľudskom vedomí, ktorého základom je premýšľanie a logika. Potom je tu prírodné vedomie šamana. No nás pri týchto cvičeniach bude zaujímať tretí smer a to je zvieracie vedomie, pri ktorom základom sú reakcie z oblasti brušného mozgu. Ide o neuróny tenkých a hrubých čriev. Pri zvieracom vedomí ide o to, aby reakcia vznikla v tejto oblasti. Predstavíte si kus potravy a necháte na brušnom mozgu, aby rozhodol, čo máte spraviť. Teda je tu inštinktívne konanie a vy osobne máte pocit iba ako vykonávateľ vnútorného povelu. Brušný mozog vás riadi na základe navyknutých stereotypov. To je základ vedomia cicavcov. Vedomie primátov, goríl, šimpanzov a ľudoopov zaraďujeme do najnižšej formy ľudského vedomia. Nejde o delenie biologické, ale o delenie ezoterické. Toto delenie má zmysel meditačný.

Vo zvieracom vedomí máte dôsledne utíšený vnútorný hlas a vnútorné premýšľanie. Vo vnútri hlavy vytvárate iba zvieracie zvuky a v žiadnom prípade nepremýšľate. V žiadnom prípade nepoužívate šamanskú ritualistiku, pohyb prstov, tela a podobne. Neustále ste v brušnom mozgu a do brušného mozgu vysielate z pamäťových spomienok vybraté spomienky. Dáte si napríklad pred seba obrázky minerálov, meteoritov, fosílií, kostí, stromov, zvierat, rastlín. Na tieto obrázky reaguje brušný mozog a vy iba sledujete jeho reakcie. Brušný mozog zareaguje klasicky a vy si živo predstavíte, že ste sa tejto reakcii podriadili. No môžete reagovať aj inak a prinútite brušný mozog, aby reagoval na obrázky ako na potravu. Teda na podnet napríklad minerálu prepojíte reakciu brušného mozgu v oblasti reakcie na potraviny a ich zhromažďovanie. Jednoducho na minerály reagujete šialene a považujete ich za potravu. Ďalšou možnou reakciou je intenzívne sa na minerál koncentrovať a nijako nereagovať. Tento stav trvá dlhšie ako zvyčajne. Takto prehlbujete zvieracie vedomie.

Môžete hľadať aj ďalšie možnosti využitia zvieracieho vedomia a to je posun do prahistorických vrstiev ľudskej mysle zloženej z nižších vývojových etáp ľudského rodu. Spúšťate sa do temného dna, keď sme fungovali ako nižšie organizmy. Do týchto vrstiev vedomia prenikáte opatrne a postupne. Prenikáte tak, aby ste nestrácali vedomie a dobre vnímali, čo sa v týchto prahistorických vrstvách psychiky deje. Treba to vytrvale skúšať. Zvieraciu koncentráciu môžete využiť na koncentráciu na rôzne meditačné obrázky. Vyskúšajte si individuálne, čo budete cítiť.

Nasleduje oblasť bioenergetická, ktorá je súčasťou každého ezoterického systému. Pred sebou máte čierne fľaky a na tieto sa sústredíte s tým, že na ne naväzujete bioenergetickú reakciu čriev brušného mozgu. Znovu v žiadnom prípade nepremýšľate a nerobíte magické rituály. Jednoducho na čierne fľaky bioenergeticky reagujete. Je tu možnosť čierne fľaky meniť a znovu sa na ne silne fixovať. Čierne fľaky meníte od orgánu k orgánu a vytvárate vlastné silné bioenergie. Potom sú tu ďalšie znaky v podobe čiernych hrubých paličiek a čiernych plných bodiek. Znovu sa na znaky koncentrujete a dlhšie ich nezmenené fixujete. Potom ich môžete pozmeniť a znovu sa na ne dlhšiu dobu neprerušene koncentrujete. Tentokrát zosávate bioenergiu zo zvierat, rastlín a mikroorganizmov. V žiadnom prípade nie z ľudí. Mohli by ste sa z ich technickej energie ľudí doslova a do písmena otráviť. Neodporúčam. Potom je tu možnosť fixne reagovať na znaky spojené s magnetickými silami Zeme.

Nasleduje posledná oblasť a to je oblasť zvieracieho párenia a zvieracej ruje. Jej základom je spojenie pohlavných orgánov. Koncentrujete sa na znak, ktorý sme na začiatku príspevku zverejnili. V predstave spájate mužský a ženský pohlavný orgán do sexuálneho spojenia. Túto predstavu držíte neprerušene a dostatočne dlho. Vytvárajú sa zvláštne sexuálne energie, ktoré sa dostanú do každej časti vášho fyzického tela a vytvoria zvláštne energetické telo. Máte pocit, že je vo vás ešte jedno fyzické telo. Budeme skúmať, na čo sa bude dať tento stav využiť.

Pridaj komentár