Neurónová ezoterika. Anjel ezoterika. Detské spomienky. 6 neurónových oblastí. Aura joga stav. Kostné vedomie. Kozmické vedomie. Anjelské esencie šamanov. Hustota kresieb anjelov. Úroveň dutého skla. Úroveň mliečna. Úroveň zlatistá. Úroveň diamantová. Úroveň pulzačná. Úroveň seansová. Úroveň evokačná. Anjel foto informačných polí. Anjel násilné stiahnutie. Anjel veštectvo. Zasvätenia anjelské. Zvukový záznam z prednášky je v Nahrávkach.

Pokračujeme v meditáciách zameraných do 6. neurónových oblastí ľudského mozgu. Z vešteckého zisťovania podloženého poznatkami psychológie a psychiatrie vyplýva skutočnosť, že každý človek je usadený svojimi psychickými prejavmi v niektorej zo 6. neurónových oblastí. Ide o šedú kôru veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Najčastejšie sú dnešní ľudia na 90 % populácie uložení v strednom mozgu. Prírodní ľudia, ktorí nevedeli čítať, boli na 90 % uložení v mieche.

V prvom rade by sa mal ezoterik naučiť aspoň hodinu pokojne sedieť, a potom by sa mal naučiť koncentrovať do svojho vnútra. Každý si musí uvedomiť, že bežne je človek skoncentrovaný do vonkajšieho sveta. Ezoterici dávajú prednosť koncentrácii do svojej fyzickej schránky a z tohto stavu sa vracajú do koncentrácie do vonkajšieho sveta. Teda dokážu sa prepínať. Bežný človek ide do svojho vnútra z dôvodu premýšľania a prípadne zdravotných problémov.

Ezoterik, ktorý chce mať univerzálnu a všestrannú cestu, sa usiluje naučiť sa koncentrovať do každej zo 6. neurónových oblastí. Každú oblasť sa usiluje chytiť, vidieť, počuť, chutnať, hmatať. Keď sa ezoterik skoncentruje do veľkého mozgu, tak sa tu usiluje vkladať zo spomienok obrázky detstva, ktoré sú inšpirované detským jednoduchým premýšľaním formou otázok a naivných odpovedí. Musí cítiť, že to sem zo spomienok lezie samé. Potom má predstavy zo spomienok na anjelov, ktoré si robil ako malé dieťa. V žiadnom prípade nie predstavy anjelov v náboženských systémoch. Tie patria do inej kategórie. Tu ide o predstavy anjelov šamanov vytvorených z prírodného materiálu. Treba si na to dávať pozor. Potom je tu etapa vytvárania veľkej bielej anjelskej predstavy nad hlavou. Môžete využiť hypnotické a mediálne schopnosti, aby ste postavili nad sebou aspoň 20 metrovú postavu. Výšku anjelskej sféry si overíte predstavou metra a či tam ide nad hlavu alebo nie. Môžete začať veštecké výkony pod týmto vplyvom. Niečo si prestavíte a skúšate, aké budete mať pocity.

Potom je možnosť meditačne dosahovať vyššie zahustenia anjelských predstáv šamanov. Pokiaľ by ste kreslili 10 rokov denne anjelské postavy a spájali by ste ich, dosiahli by ste zahustenie v pocite bielej farby. Pokiaľ by ste anjelské postavy kreslili 10 rokov po dve hodiny, dosiahli by ste ich zahustenie do pocitu zlatej farby. Potom je to pocit svietiacich diamantov a pocit rýchleho pulzovania niečoho, čo nemôžete identifikovať. Teda ide tu o úroveň zahustenia. Potom možno dosahovať úroveň pospájania viacerých anjelských predstáv spolu, teda ich zaokrúhľovanie. To sú možnosti dosahované v tejto oblasti s anjelským sférami. Anjelské sféry vytvárajú dobré naladenie na šťastný osud, ale nestačí mať iba otvorené a dobre nastavené neuróny. Treba študovať, mať ciele a ambície. Tak isto vyspelú rozumovosť. Anjelské sféry sú iba vhodným naladením.

Podobné stavy si nahadzujete v strednom mozgu. Použijete predstavy detských emócií. Anjelské znaky si nahadzujete v mozočku. Najprv detské znaky kreslené v prírode a potom znaky anjelské. Zájdi pre inšpiráciu do Galérie zasvätení. Tam je znakov, koľko unesieš. Potom je snaha znaky zväčšovať a dosahovať rôzne úrovne zahustenia. Priesvitná, mliečna, zlatá, diamantová a pulzačná. Potom je záujem spájať znaky do kruhu s cieľom určitého výberu.

V mieche pracujete podobne iba s predstavami detského behania v lese. Ostatné cvičenia ako pri veľkom mozgu. V brušnom mozgu sú to detské predstavy olizovania a chutnania. Ostatné cvičenia ako pri veľkom mozgu. Potom je tu oblasť brušného mozgu s obrazmi detských inštinktov po fľaši a matkinom prsníku. Ostatné cvičenia ako pri veľkom mozgu. Potom sú tu ganglie a predstavy, ako malé deti zbierajú kamienky a ako si ich kladú do vrecka. Ostatné cvičenia ako pri veľkom mozgu.

Keď dokážete anjelské sféry cvičiť vo všetkých týchto 6. neurónových oblastiach, môžete si povedať, že idete anjelskými sférami univerzálne. Potom treba zvládnuť anjelské cvičenia v kostnom systéme tak, ako vo veľkom mozgu. Potom treba zvládnuť anjelské sféry v aurickom obale na spôsob jogínov. Jednoducho treba vytesniť všetky anjelské pocity zvnútra tela do aury a vo vnútri tela pulzujú iba sexuálne energie. Keď má byť duchovná cesta cez šamanských anjelov ukončená, tak treba, aby ste absolvovali ešte kozmické vedomie a všetky sféry kozmických anjelov. Kozmické vedomie sa podobá zmene psychiky u kozmonautov, ktorí boli v kozme viac ako 4 mesiace. Podrobnejšie o kozmickom vedomí v Kozmos sekcii. Potom ešte treba zvládnuť esencie anjelov a to sú esencie meteoritov, minerálov, bambusu, trstinového cukru, kostí, peria, dreva, kože, perleti a podobne.

Treba si uvedomiť, že tu hovoríme o šamanských anjeloch, ktorí sú iní ako anjeli náboženskí. Šamanskí anjeli sa starajú o bežné veci každého dňa. Náboženskí anjeli sa starajú o cestu k Bohu v Božích sférach. Do anjelských sfér ide sugerácia totálnej asexuality. Treba to trénovať sugeratívne a uveriť tomu. To je ten správny základ k anjelom Božím.

Potom je vyššia úroveň práce s anjelmi na základe zasvätení do anjelských sfér. Treba si uvedomiť, že šamani, ktorí mali otvorené anjelské sféry, produkovali špeciálne spomienky na anjelov. Tieto po svojej smrti vypustili a zostali v kostných pozostatkoch. Kópie mohli zostať v živých ľuďoch a zvieratách. Potom sa mohli uvoľniť okolo nás, či už na planéte Zem, alebo v kozme.

Anjelský evokatér dokáže fotiť tieto informačné polia, ktoré bežný človek nemôže ani len vnímať. Je potrebné mať na to veštecké schopnosti. Anjelský evokatér môže anjelské sféry násilne viazať na určité miesto kvôli liečbe a terapiám. Potom ich musí upevniť sugeráciou smrti.

Anjelsky ladená osoba dokáže z pierok vyrábať anjelské sféry a aj takto pôsobiť na seba a iných ľudí. Je dobré takto vytvorené anjelské sféry sugeráciou osobnej smrti uvoľňovať do anjelských informačných polí.

Pridaj komentár