V kľude a pohode som si zasadol do kresla a požiadal som svoje vnútro, aby sme spolu meditovali.

Postupne som sa dostal do mierneho snového stavu a začal som vnímať formovanie obrovského minerálu, ktorý sa stále viacej začal podobať na obrovský diamant. Diamant dopadol na zem a v jeho blízkosti začal rásť obrovský sklenený strom. Jeho vrcholec postupne rástol až do vzdialených kozmických končín. Keď tento sklenený strom dorástol, dochádzali aj zmeny v obrovskom diamante pod kozmickým stromom.

Do diamantu prenikali drobné praskliny a menili veľkosť na drobné malosti. Nespočetné množstvo drobných diamantov sa postupne vznášalo do koruny skleneného stromu a takto sa na jeho konárikoch vytvárali drobné diamantové plody. V každom drobnom diamante sa nečakane zrodilo dieťa. Zo začiatku to bol iba drobný plod. Neskoršie dorástol tento plod kozmu do rozmerov detskej postavičky. Jeden plod nečakane praskol a z kozmu pod strom padalo dieťa. V žiadnom prípade nepadlo na zem, ale ho zachytili láskavé ruky matky Bohorodičky. V jej rukách dieťa ešte viac podrástlo.

Keď som sa prizrel bližšie zbadal som, že dieťa má medzi obočím ďalšie oko. Vnútorne som si uvedomil, že je to bájny kyklop. Tretie oko. Prizriem sa do tohto tretieho oka bližšie a vidím vychádzať prúd drobných písmen, ktoré sa postupne formujú do textov, ktoré si možno prečítať v Novom zákone.

Náhle sa objavuje ruka, na ktorej začínam vidieť drobné písmená. Ruka sa v zlomku sekundy mení na množstvo veľkých písmen, ktoré sa zoskupujú okolo stromu. Pod sklenený kozmický strom prichádza postava starca. V rukách ma zlatý kalich. Zdá sa, že sa modlí a potom zdvíha kalich nad svoju stareckú hlavu. V lesku zlatého kalicha sa tvorí zlatisto žiariace tlačené písmeno. Nakoniec zo všetkého zostáva iba nádherne vysvietený priestor okolo skleneného stromu.

Pridaj komentár