Toto dielo je pripisované židovskému kabalistovi Abrahamovi z Wormsu. To, že ide o židovského autora, v zásade vždy poukazuje na astrálnu rovinu. Je typické, že všetka židovská a kabalistická literatúra pojednáva o neurónoch ľudského a zvieracieho sveta. Pod rovinami astrálu tu budem rozumieť neuróny uložené prevažne v šedej kôre ľudského, alebo tiež zvieracieho tela.

Teda ide tu celkovo o prienik ľudského vedomia do neurónov. Prienik do týchto oblastí sa uskutočňuje najčastejšie predstavou svojej osoby, z ktorej vystupujú postupne dve biele postavy a tieto sa navzájom spoja. Keď dôjde k ich spojeniu, mám otvorenú cestu do neurónov vlastného tela. V tomto prípade ide o neuróny vývojovo mladšie. Ešte v oblasti neurónov nachádzam vývojovo staršie neuróny takzvané neuróny zvieracie. Tieto sú v ľudskom tele všade tam, kde sú aj vývojovo mladšie neuróny. Teda jedná sa o asi 13 oblastí ľudského tela.

Do tejto oblasti vývojovo starších neurónov sa preniká cez predstavu, že som sa zmenil na pračloveka a z tohto pračloveka vystupujú dve čierne postavy, ktoré sa postupne spoja. To už môžem vstúpiť do vývojovo starších neurónov, teda zvieracích. Prienikom mojej mysle do tejto oblasti vnímam všetko ako čierne a plné čiernych a nepríjemne vyzerajúcich postáv. Celkovo mám pocit, že toto je svet satana, diabla, lucifera a pekla vôbec. Možno konštatovať, že kabalista Abraham prenikal do vývojovo starších neurónov živého ľudského tela. Bližšie o nácviku techník prieniku do astrálnej roviny v RITUÁLNEJ ŠKOLE na mojich internetových stránkach.

Teda táto oblasť a celkovo neurónové oblasti cicavcov možno chápať ako pôvodné alter ego, to je Mefistofeles. Niektorí, čo budú čítať tieto stránky, môžu dostať strach z diabla a podobných nezmyslov. Nenechajte sa strašiť tradíciami histórie, ktorá z tejto oblasti spravila veľkého bubáka na strašenie vtedajších ľudí. V knižke sa ďalej dočítate o sfére padlých anjelov. To už autor pojednáva o vývojovo starších neurónoch počas hlbokého spánku. V noci sa kyslíkový režim týchto neurónov mení na režim kysličníka uhličitého. To v tejto oblasti zmení vnímanie diania v neurónoch na čierne postavy anjelov.

Čo sa týka prieniku do tohto neurónového stavu, treba zvládnuť špeciálnu techniku jemného prebratia sa počas spánku a zároveň odcvičiť predstavu pračloveka s tým, že z tela pračloveka vystúpia dve čierne postavy, ktoré sa navzájom spoja. Je to náročná a komplikovaná technika. Treba najprv zvládnuť SNOVÚ ŠKOLU a potom aj RITUÁLNU ŠKOLU. V knižke autor opisuje aj prax s magickými štvorcami, v ktorých sú napísané číslice. Skúmal som, kde ich dotyčný autor vlastne nabral. Stopa ma zaviedla do neurónov vtáčej ríše. Svojím vedomím som prenikal do živých vtákov a to predstavou, že som sa premenil na opereného vtáka a z tejto predstavy vystúpili dve biele vtáčie predstavy, ktoré sa spojili. Neuróny u týchto zvierat vtáčej ríše sú plné tabuliek, v ktorých sa nachádzajú určite počty kamienkov, drievok alebo zrniek.

Do vývojovo starších neurónov je rozumné prenikať aj zo zdravotných dôvodov a to s cieľom tieto neuróny dostatočne oživiť a navzájom vo všetkých oblastiach poprepájať. Autor v tejto knižke opisuje aj evokačnú techniku autistického prieniku do sveta diabla. Ide o náročnú techniku, pri ktorej musíte zabudnúť a to úplne na svoje fyzické telo a zároveň ako dement uveriť, že ste vstúpili do sídla najsilnejšieho SATANA. Pri tejto technike nakoniec máte pocit ako vo viacrozmernom kine. Ocitnete sa uprostred diania. Po tomto evokačnom výkone treba všetko v psychike vrátiť do štandardného stavu.

Pridaj komentár