Začal som pokusy diagnostikovania bioenergie vznikajúce pri biochemických pochodoch v ľudskom tele. Nie každý človek tvorí vo svojom tele dostatok bioenergie. Na niektorých miestach tvorí viacej bioenergie a na niektorých menej. Na tomto rozdiele som postavil diagnostikovanie pomocou asi 15 cm dlhého drôtika o hrúbke asi 2 až 4 milimetrov. Drôtik som ohol do tvaru veľkého písmena V. Konce drôtika som upravil tak, aby sa v prstoch palca a ukazováka ľahučko otáčali. Otáča sa dobre vtedy, keď do drôtika fúknem a medzi prstami sa ľahučko otočí. V ďalšom kroku začnem tvoriť vlastnú bioenergiu predstavou elektrolytického roztoku napríklad v ústnej dutine, kde katódu a anódu tvoria zuby. Bližšie v Reiki škole. Keď je ošetrovaný pacient silne bioenergetický a to hlavne u ľudí silnej a zavalitej postavy, tam sa nemusím energetizovať a prejdem do stavu odsávania bioenergie. Stačí mi predstava čiernej diery alebo stavy veštecké bližšie opísané vo Vešteckej škole. Pokračujem v príprave na diagnostikovanie a presúvam koncentráciu do svalstva a mám pocit jemného roztrasenia svalov. Drôtik držím v pravej ruke a to palcom a ukazovákom. Takto pripravený požiadam ošetrovanú osobu, aby si sadla na stoličku. Diagnostikovanie začínam od hlavy. Keď je drôtik vo vodorovnej polohe voči telu ošetrovanej osoby, tak aura, ktorú tvorí bioenergia, siaha až sem. Keď je drôtik vychýlený od ošetrovanej osoby, tak treba odstúpiť ďalej a drôtik dostať do vodorovnej polohy voči telu ošetrovaného. V niektorých prípadoch odstúpim aj 2 až 3 metre. Keď nastane prípad, že drôtik sa stáča k ošetrovanej osobe, tak sa k ošetrovanej osobe približujem až na dotyk s kožou hlavy. Keď nenastane vyrovnanie, tak prejdem na druhú stranu hlavy. To už viem, že tu prebiehajú chorobné stavy. Čím musím na druhej strane hlavy odstupovať ďalej, teda sa vzďaľovať, tak tým je zdravotný stav horší a vážnejší. Takto postupe preskúmam celé telo ošetrovanej osoby. V určitej fáze požiadam osobu, aby sa postavila na stoličku z dôvodu pohodlnejšieho diagnostikovania. Bioenergiu takto otestujem zo všetkých štyroch strán. Na základe získaných údajov o sile a vzdialenosti bioenergie od fyzického tela ošetrovanej osoby si v predstave alebo na papieri kreslím stav bioenergetického obalu. Lepšie je stav aury nakresliť na papier, lepšie sa mi to vysvetľuje ošetrovanej osobe. Miesto, kde je nedostatok bioenergie, teda cítim tu zosávanie a strácanie bioenergie ako v čiernej diere, znovu vyšetrím drôtikom. Robím tak z dôvodu vyššej spoľahlivosti vyšetrenia. Na záver tohto typu bioenergetickeho vyšetrenia doplním bioenergetický obal ošetrovanej osoby vlastnou bioenergiou vytvorenej pomocou predstavy elektrolytického roztoku v rôznych častiach môjho tela. Bližšie cvičenia v Reiki škole. Po harmonizovaní bioenergie ošetrovanej osoby sa prehodím do vešteckého stavu a otváram imaginárnu pamäť, v ktorej je uložená kniha chorôb a možných postupov liečby. Tu čítam, o akú chorobu ide a ako ju vhodne liečiť. Na tento výkon je potrebné ovládať základy medicínskej patológie chorobných stavov. Ďalej treba vedieť niečo o liekoch a bylinkách. Ošetrovaná osoba dostane postup, ako sa liečiť a dohodne sa ďalšie diagnostikovanie. Zo začiatku som si naivne myslel, že stačí jedno alebo dve stretnutia. Bohužiaľ prax ukazuje, že takýchto sedení treba spraviť veľa a tiež to závisí od závažnosti zdravotného stavu ošetrovanej osoby.

Pridaj komentár