– Spoločná meditácia 2003-04-10

/1. SILVA / NA ZAČIATKU MEDITÁCIE SME SA SKONCENTROVALI DO OBLASTI MOZOČKU. MOZOČEK SI PREDSTAVUJEME AKO ROZREZANÚ TENISOVÚ LOPTIČKU A KAŽDÁ ČASŤ SA DELÍ NA DESAŤ ČASTÍ. V KAŽDEJ ČASTI SA NACHÁDZAJÚ 3 VÝVOJOVO STARÉ OBLASTI. KDE JE MOZOČEK V HLAVE POZRI ANATOMICKÝ ATLAS. TU SME SI UVEDOMOVALI PRÍTOMNOSŤ MENTÁLNEHO DVOJNÍKA. MÔŽEME HO NAZÝVAŤ AJ AUTOPILOTOM, KTORÝ V NÁS MÔŽE CVIČIŤ TO ISTÉ, ČO MY MÔŽEME CVIČIŤ VLASTNOU VÔĽOU VO VEĽKOM MOZGU. TEDA MÁME POCIT, ŽE VO FYZICKOM TELE JE BIOENERGETICKÝ DVOJNÍK, KTORÉHO SA USILUJEME DOSTAŤ POD KONTROLU A TO TAK, ABY CVIČIL TO ISTÉ, ČO V TOM MOMENTE CVIČÍME. KAŽDÝ SI ZISŤOVAL, AKÝ MA VZŤAH K TÝMTO TECHNIKÁM A BUĎ SI PREDSTAVIL OBRAZ, AKO MÁ RÁD JEDNOTLIVÉ CVIČENIA V TEJTO ŠKOLE, ALEBO NEMÁ RÁD. JEDNA Z TÝCHTO MOŽNOSTÍ NÚTI AUTOPILOTA V MOZOČKU CVIČIŤ ALEBO NECVIČIŤ TIETO TECHNIKY. KAŽDÝ SI TIETO DVE TECHNIKY VYSKÚŠAL A ZISTIL, KTORÝ PRÍSTUP NÚTI AUTOPILOTA Z MOZOČKU CVIČIŤ TIETO CVIČENIA. OTVÁRA SA TU MOŽNOSŤ OVLÁDANIA AUTOPILOTA CEZ OBRAZY VO VEĽKOM MOZGU. LEN MUSÍTE ZISTIŤ, KTORÝ POSTOJ ČI POZITÍVNY, ALEBO NEGATÍVNY NÚTI MOZOČEK CVIČIŤ SILVU.

/2. SILVA/ SKONCENTROVALI SME SA DO ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU. TU SME SI UVEDOMOVALI ŠEDÚ KÔRU, NEURÓNY, SYNAPSIE – TRI AŽ SEDEM VRSTIEV, BIELU HMOTU POD ŠEDOU KÔROU, NERVOVÉ ZAKONČENIA, TEPNY, ŽILY, VLÁSOČNICE A MOZGOVO-MIEŠNY MOK. NEUSTÁLE SME SA SNAŽILI O UDRŽANIE POCITU POČUTIA TICHA A POCITU MOMENTU ZASPANIA. ĎALEJ SME SI UVEDOMOVALI, ŽE JEDNOTLIVÉ ČASTI MOZGU, MOZOČKA A MIECHY SÚ NAVZÁJOM PREPOJENÉ ZVÄZKAMI NERVOV. KAŽDÁ ČASŤ S KAŽDOU. NA ZÁVER CVIČENIA SME SKONTROLOVALI, ČI AJ MENTÁLNY DVOJNÍK ALEBO AUTOPILOT Z MOZOČKU CVIČÍ TO ISTÉ AKO ĽUDSKÉ JA. KEĎ AUTOPILOT S VAMI CVIČÍ ZÁROVEŇ, TAK CVIČENIE IDE LEPŠIE, AJ MÁ VÄČŠIU DYNAMIKU, TEDA TVORÍ SA VIAC BIOENERGIE V BUNKÁCH MOZGU A MOZOČKA. TREBA SA ZNOVU SNAŽIŤ, ABY PRI CVIČENÍ, KEĎ CVIČÍ VEĽKÝ MOZOG, ALE AJ MOZOČEK, VŠETKO PREBIEHALO PRI POCITOCH POČUTIA PADANIA SNEŽNÝCH VLOČIEK A MOMENTU ZASPATIA. TREBA TO JEDNODUCHO HARMONIZOVAŤ A DOLADIŤ. MOŽNO SPRAVIŤ AJ TAK, ŽE VŠETKO NECHÁTE CVIČIŤ IBA AUTOPILOTOVI Z MOZOČKU. VEĽKÝ MOZOG VŠETKO IBA KONTROLUJE. PRÍPADNE RIADI POZITÍVNYM ALEBO NEGATÍVNYM PRÍSTUPOM K SILVOVKE. BIOENERGETICKÝ DVOJNÍK ROBÍ ZVYČAJNE NIEČO INÉ A TREBA HO POČAS CVIČENIA ČASTEJŠIE KONTROLOVAŤ. VŠETKO CHCE SVOJ ČAS, AJ ZVLÁDNUTIE DVOJNÍKA. CVIČTE VYTRVALO A HÚŽEVNATE.

/3. SILVA/ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ŠEDEJ KÔRY MOZGU A MOZOČKU A TU SME SI UVEDOMOVALI, ŽE VO VRSTVÁCH SÚ NÁHODNE A BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁSAD ULOŽENÉ V JEDNEJ VRSTVE OBRAZY, V ĎALŠEJ VRSTVE ZVUKOVÉ ZÁZNAMY, V ĎALŠEJ VRSTVE ČUCHOVÉ SPOMIENKY, V ĎALŠEJ VRSTVE HMATOVÉ SPOMIENKY, V ĎALŠEJ VRSTVE CHUŤOVÉ SPOMIENKY, V ĎALŠEJ VRSTVE EMOCIONÁLNE SPOMIENKY. ZA ZACHOVANIA TICHA A POCITU STAVU ZASPANIA SME SI TOTO UVEDOMOVALI V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH MOZGU. POKIAĽ SME CHCELI UVIESŤ SPOMIENKY DO VZÁJOMNÉHO POHYBU TAK SME SA MUSELI TIEŽ SÚSTREDIŤ AJ DO MALÉHO MOZGU. ĎALEJ SME ZO ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU VYBERALI PAMÄŤOVÉ SPOMIENKY V URČITOM ČASOVOM ALEBO LOGICKOM SLEDE. NA ZÁVER CVIČENIA SME SKONTROLOVALI DVOJNÍKA AUTOPILOTA, ČI CVIČÍ TO, ČO NAŠE ĽUDSKÉ VEDOMIE. NA OVPLYVNENIE ČINNOSTI MOZOČKU SÚ DVE TECHNIKY, KTORÉ SÚ VYŠŠIE UVEDENÉ.

/4. SILVA/ V TOMTO CVIČENÍ SME SA FYZICKY SKONCENTROVALI NA POCIT, ŽE NAŠE OČI SA ZMENŠUJÚ A TAK ISTO AJ NOS, JAZYK, UŠI A PRSTY RÚK A NÔH. ZÁROVEŇ SME SI NEŽELALI, ABY SA NAŠA MYSEĽ ZAOBERALA NEGATÍVNYMI SPOMIENKAMI A NEÚSPEŠNÝMI AKTIVITAMI, TAK ISTO SME SI ŽELALI, ABY NIKTO CUDZÍ NA TIETO NEGATÍVNE ZÁZNAMY NEPÔSOBIL A NEAKTIVIZOVAL ICH. DO TÝCHTO PAMÄŤOVÝCH ZÁZNAMOV SME VKLADALI BLACK TAROTOVÉ KARTY. POZRI STRÁNKA ASTRO. BLACK TAROT SLÚŽI NA ZISŤOVANIE TOHO, ČI SME SPRAVILI SPRÁVNE ROZHODNUTIA. KEĎ ROBÍME SPRÁVNE ROZHODNUTIE, VTEDY BLACK TAROT OKOLO SEBA NENACHÁDZAME. PO TOMTO CVIČENÍ SME MALI POCIT, ŽE SA DOTÝKAME OČÍ, NOSA, JAZYKA, UŠNÍC A PRSTOV RÚK A NÔH. V TOMTO POCITE SME SA SNAŽILI AKTIVIZOVAŤ VŠETKO KONŠTRUKTÍVNE A POZITÍVNE V MOZGU. TAK ISTO SME SA KONCENTROVALI NA CIEĽ, ABY NÁS PRÁVE RIADILA TÁTO ČASŤ MYSLE. DO TÝCHTO PAMÄŤOVÝCH ZÁZNAMOV SME VKLADALI OBRÁZKY MANDÁL. TIETO SÚ V ASTRO. MANDALOVÉ KARTY SÚ OKOLO NÁS VTEDY, KEĎ DBÁME O TO, ABY SME SI ŠŤASTNÉ NÁHODY NEODHÁŇALI. PRI TÝCHTO CVIČENIACH HRÁ DÔLEŽITÚ ROLU AJ VNÚTORNÝ HLAS ULOŽENÝ V TEMENNOM MOZGU. NA ZÁVER CVIČENIA SME ZNOVU KONTROLOVALI, ČO ROBÍ DVOJNÍK AUTOPILOT. VHODNÉ JE HO KONTROLOVAŤ AJ POČAS CVIČENIA. RÁD SA ZAŠÍVA A ROBÍ NIEČO INÉ. TREBA SA USILOVAŤ VLIEZŤ DO TOHTO DVOJNÍKA A ZVNÚTRA HO OVLÁDNUŤ. MÔŽETE MAŤ AJ TAKÚ PREDSTAVU, ŽE AUTOPILOT MÁ TAK ISTO ORGÁNY AKO VAŠE FYZICKÉ TELO.

/5. SILVA/ PRI TOMTO CVIČENÍ SME SI NA ŠEDEJ KÔRE MOZGU A MOZOČKU VYTVORILI SIEŤ DROBNÝCH BODOV AKO MAGNETICKÉ DROBNÉ PILINY, KTORÉ SA NAVZÁJOM PRIŤAHUJÚ A MAGNETIZUJÚ. ZÁROVEŇ TAKTO VYTVORENÝ HYPNOTIZÉR V PODOBE VNÚTORNÉHO HLASU VYDÁVAL POKYNY, KTORÉ SME POSTUPNE CÍTILI DOSLOVA AKO FYZICKÝ STAV NA VLASTNOM TELE. BOLI TO POVELY AKO CÍTITE ŤAŽOBU, STUHNUTIE, NEVIETE HOVORIŤ, NIČ SI NEPAMÄTÁTE. PRI TOMTO POCITE NIČ SI NEPAMÄTÁTE SME SI SPOMÍNALI NA NEPRÍJEMNÉ UDALOSTI A SNAŽILI SME SA ZABUDNÚŤ. PRI HYPNOTICKOM PRÍKAZE NECÍTITE ŽIADNU BOLESŤ SME SA SNAŽILI SPOMENÚŤ SI NA SITUÁCIE S BOLESŤOU A MALI SME SNAHU ZABUDNÚŤ. HYPNOTICKÝ VNÚTORNÝ HLAS PRIKAZUJE TOTÁLNU LETARGIU. ZNOVU Z PAMÄTI VYŤAHUJEME SPOMIENKY NA STAVY AGRESIE A SNAŽÍME SA, BY SA NEOPAKOVALI. HYPNOTIZÉR POTOM PRIKAZUJE NAPÄTOSŤ ZMYSLOV A MY VŠETCI SA USILUJEME SPOMENÚŤ SI NA STAVY PASIVITY A TAKTO JU PRERÁBAME NA STAV AKTIVITY, AKO KEBY NÁM IŠLO O ŽIVOT. NASTALA KONTROLA BIOENERGETICKÉHO DVOJNÍKA, ČI CVIČÍ TO, ČO MY. PLATÍ, ŽE KEĎ V MOZOČKU VŠETKO BEŽÍ AKO MÁ, TAK CVIČENIA SA DARIA. POKIAĽ SA CVIČENIE PRUDKO DYNAMIZUJE, TAK TREBA MOZOČEK UKĽUDNIŤ POZITÍVNYM ALEBO NEGATÍVNYM POSTOJOM. POKRAČOVALI SME CVIČENÍM MEDIÁLNÝCH SCHOPNOSTÍ A TO KONCENTRÁCIOU NA ŠEDÚ KÔRU MOZGU A MOZOČKU. ZO SPODNEJ STRANY SME SI PREDSTAVOVALI DROBNÉ MAGNETICKÉ PILINY, KTORÉ SA NAVZÁJOM ODPUDZOVALI. ZÁROVEŇ MÉDIUM V PODOBE VNÚTORNÉHO HLASU VYDÁVALO POKYNY, ABY SME NARAZ NA 10. MIESTACH NIEČO ROZTOČILI RÝCHLOSŤOU 20 OTÁČOK ZA SEKUNDU. POTOM PRIŠIEL POKYN, ABY SA TOČIACE OBJEKTY ZASTAVILI, POTOM POKYN, ABY NARAZ PADALI, POTOM POKYN, ABY SA ZHUSŤOVALI A ZVYŠOVALI SVOJU HMOTNOSŤ, ĎALEJ POKYN, ABY SA POCITY A VIDENIA STRÁCALI A HNEĎ ZASE OBJAVOVALI. ĎALEJ POKYN, ABY SME NA 10. MIESTACH TIETO OBJEKTY RÔZNYM SMEROM TLAČILI. ĎALEJ SME MENILI AJ RÝCHLOSŤ POHYBU TOČIACICH SA ALEBO PADAJÚCICH OBJEKTOV. NA ZÁVER KONTROLA, ČI TO CVIČÍ AJ DVOJNÍK Z MOZOČKU. NA KONIEC SME POČÍTALI POMOCOU ČÍSEL KOĽKOKRÁT SA VIRGUĽA TOČILA V KAŽDEJ MIESTNOSTI. KEĎ SME DOSIAHLI DOSTATOČNÚ HĹBKU MEDIÁLNEHO STAVU, TAK SME ZNOVU ZHORA NAHODILI HYPNOTICKÝ STAV A ZOPAKOVALI SI CVIČENIA Z PREDCHÁDZAJÚCEHO CVIČENIA.

/6. SILVA/ V TOMTO CVIČENÍ SME SI OKOLO SEBA VYTVORILI CHRÁM A UVEDOMOVALI SI ŠTYRI ZÁKLADNE PSYCHICKÉ POVAHY. BLIŽŠIE POZRI PSYCHÉ ŠKOLA. POTOM SME SA VENOVALI PREDSTAVÁM STRACHU A TIETO SME MENILI NA STAV ADEKVÁTNEJ AGRESIVITY. SPOMÍNALI SME SI STAVY DEPRESIE A VŠADE SME VKLADALI PREDSTAVY POHYBU. PREDSTAVY PRÍLIŠNEJ AKTIVITY SME TLMILI SLABÝMI DEPRESIAMI. STAVY AGRESIVITY SME TLMILI PREDSTAVAMI STRACHU. ZÁROVEŇ SME KONTROLOVALI, ČI TOTO CVIČENIE CVIČÍ AJ AUTOPILOT DVOJNÍK Z MOZOČKU. SÚ PRÍPADY, KEĎ V MOZOČKU CHOREJ OSOBY BEŽÍ NEUSTÁLE V PROGRAM LIEČENIA CHORÉHO MIESTA A AUTOPILOT V MOZOČKU HO NEUSTÁLE UDRŽUJE V ČINNOSTI.

/7. SILVA/ ĎALEJ SME SI AKTIVIZOVALI SEXUÁLNE SPOMIENKY A TO OBRAZOVÉ, ZVUKOVÉ, HMATOVÉ, ČUCHOVÉ A AJ CHUŤOVÉ. BIOENERGIE ZO SEXUÁLNYCH PREDSTÁV PRECHÁDZALI CELÝM TELOM FYZICKÝM, AKO AJ TELOM MENTÁLNEHO DVOJNÍKA AUTOPILOTA SÍDLIACEHO V MOZOČKU. ZÁROVEŇ SME SA SNAŽILI HROMADIŤ SEXUÁLNU ENERGIU NAJPRV V HLAVE A POTOM V PODBRUŠÍ. NÁSLEDNE V CELOM TELE.

/8. SILVA/ CVIČENIA SME ZAHÁJILI NÁCVIKOM A TO FYZICKÝM STLÁČANÍM URČITÝCH ČASTI JEDNEJ A DRUHEJ RUKY. POTOM SME SI OKOLO SEBA VYTVORILI ZNOVU STAV CHRÁMU, V KTOROM SME SI PRED SEBOU PREDSTAVOVALI JEDNOTLIVÉ ORGÁNY A OBIDVE RUKY, KTORÉ SA RÔZNORODÝM SPÔSOBOM SNAŽILI ORGÁNY TELA LIEČIŤ DOTYKOM, ŠKRABANÍM, VPICHOVANÍM PRSTOV V RÔZNYCH POZÍCIÁCH. ZÁROVEŇ SME SA KONCENTROVALI DO BIELEJ HMOTY MOZGU A MOZOČKU, TAKTO SME VPLÝVALI NA CHEMICKÉ POCHODY V TÝCHTO ČASTIACH HLAVY. POČAS CVIČENIA SME KONTROLOVALI, ČI SA CVIČENIA ZÚČASTŇUJÚ AJ RUKY DVOJNÍKA AUTOPILOTA. VTEDY MÁTE POCIT, ŽE V RUKÁCH, VYTVORENÝCH Z PREDSTÁV, SÚ VSUNUTÉ RUKY AUTOPILOTA Z MOZOČKU. VTEDY SA CVIČENIA DARIA LEPŠIE, MAJÚ VÄČŠIU DYNAMIKU.

/9 SILVA/ ZNOVU SME SI VYTVORILI OKOLO SEBA CHRÁM A VSUGEROVALI SME SI POCIT ,ŽE SME ZASPALI. ZÁROVEŇ SME SA KONCENTROVALI DO NIEKTORÝCH OBLASTÍ ŠEDEJ KÔRY MOZGU A MOZOČKU. CHVÍĽU SME ČAKALI A POTOM SA ZAČALI PRED NAMI OBJAVOVAŤ SNY, KTORÉ SME SI SÍCE NEPAMÄTALI, ALE NAPRIEK TOMU SÚ V SNOVEJ PAMÄTI ULOŽENÉ. TAKTO SME SA KONCENTROVALI NA VIACERÉ MIESTA V MOZGU. UVEDOMOVALI SME SI, ŽE SNOVÉ SYMBOLY ZNAMENAJÚ NIEČO INÉ, AKO TIE ISTÉ OBJEKTY V REÁLNOM SVETE A V DENNEJ MYSLI. ŽENA V SNE URČITE NEZNAMENÁ, ŽE SA VÁM SNÍVALO O FYZICKEJ ŽENE. ĎALEJ SME SI PREZERALI TAROTOVÉ KARTY ARCHANJELOV A SPÁJALI ICH SO SNAMI V SNOVEJ PAMÄTI. V PSYCHOLOGICKEJ LITERATÚRE ASI NENÁJDETE ZMIENKU O SNOVEJ PAMÄTI. PRIEBEŽNE SME KONTROLOVALI AJ MENTÁLNEHO DVOJNÍKA AUTOPILOTA Z MOZOČKU, ČI PREVÁDZA CVIČENIA S NAMI. NA ZÁVER SME SA USILOVALI VYHĽADAŤ A LIKVIDOVAŤ NEGATÍVNE SNOVÉ SYMBOLY TAK, ABY NÁS NEMOHLI OVPLYVŇOVAŤ POČAS DŇA.

/ 10. SILVA/ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ŠEDEJ KÔRY MOZGU A MOZOČKU A TU SME NA VIACERÝCH MIESTACH VYHĽADÁVALI VÝHRADNE ABSTRAKTNÉ SLOVÁ AKO JE PRAVDA, ROZUM, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE, SKUTOČNOSŤ, EMPÍRIA, VEDA, ČÍSLO. ĎALEJ SME HĽADALI SLOVÁ ALEBO SLOVNÉ SPOJENIA KEĎ….. TAK, ABY…TAK, ŽIADNE…IBA, LEN A LEN…KEĎ, BUĎ….. ALEBO, JE… NIE JE. TEDA IDE O SLOVÍČKA POUŽÍVANÉ V MATEMATICKEJ LOGISTIKE. BLIŽŠIE V LOGISTICKEJ ŠKOLE. ZNOVU SME PRIEBEŽNE SLEDOVALI, ČI Z MOZOČKU S NAMI CVIČÍ AJ MENTÁLNY DVOJNÍK AUTOPILOT. NEZABÚDAJTE NA DVA SPÔSOBY OVPLYVŇOVANIA ČINNOSTI DVOJNÍKA V MOZOČKU.

/11. SILVA/ KONCENTROVALI SME SA NA ŠEDÚ KÔRU MOZGU A MOZOČKU A VYTVÁRALI SI ZÁKLAD PRE VEŠTECKÉ SCHOPNOSTI NA ZÁKLADE ULOŽENIA OBRÁZKOV TAROTOVÝCH KARIET. TENTOKRÁT TO BOLI KARTY MANDÁL, BLACK TAROTU, DETSKÝCH ANJELIČKOV A ARCHANJELOV. NÁJDEŠ V ASTRO. TEDA VYTVÁRAME ZÁKLAD PRE VEŠTECKÉ VÝKONY V OBRAZOVEJ PODOBE, AKO AJ V ZNAKOVEJ PODOBE, ALEBO V PODOBE SVALOVÉHO TONUSU RUKY PRI PRÚTIKU ALEBO VIRGULE. ĎALEJ SME SI PRED SEBOU VIZUALIZOVALI TVÁR OSOBY A TÁTO TVÁR NÁM NAZNAČOVALA SLABÉ STRÁNKY DANEJ OSOBNOSTI. ĎALEJ SME ZAČALI CVIČIŤ S MAJSTROVSKÝM TAROTOM, KTORÝ SA SNAŽÍ HARMONIZOVAŤ VZÁJOMNÉ VZŤAHY A NEVYTVÁRAŤ ZBYTOČNE KONFLIKTNÉ PROSTREDIE. PRIEBEŽNE SME KONTROLOVALI, ČO ROBÍ DVOJNÍK Z MOZOČKU. PRAKTIZOVALI SME DVA DRUHY PRÍSTUPU K OVLÁDANIU MOZOČKA.

Pridaj komentár