Pojednávam tu o vhodných diagnostických prostriedkoch, ktoré sa dajú uplatňovať pri obnovení duševného zdravia.
Pri diagnostike duševného zdravia treba postupovať pragmaticky a dotyčnú osobu požiadať, aby sa dala vyšetriť jednak u psychológa, klinického psychológa a psychiatra. Čím viac psychotestov absolvuje, tým lepšie. Tak isto je vhodné absolvovať celkové zdravotné vyšetrenie a keď je možnosť, aj špeciálne vyšetrenie mozgu, hormonálnych žliaz. Dobré je absolvovať EEG vyšetrenie mozgu. Treba vylúčiť možnosť, že psychický stav je spôsobený zlým fyzickým stavom ako je poškodenie mozgu, nádory, nefungujúce hormóny a iné látky v tele. Pokiaľ dotyčná osoba odmieta tieto vyšetrenia, treba zvážiť, či má zmysel sa tejto osobe venovať. Ja osobne môžem využiť svoje veštecké schopnosti a na celkový zdravotný stav sa pozrieť. Na základe vešteckého výkonu odporúčam dotyčnej osobe, aby podstúpila určité vyšetrenie. Keď sa vylúči vplyv fyzický, treba otestovať celkovú psychiku dotyčnej osoby. S dotyčnou osobou prevediete rozhovor a podrobne skúmate jej hlasové prejavy, gestikuláciu rukami, pohyb ostatných častí tela. Ako často kmitá viečkami, ako drží pery pri rozprávaní, či sú vodorovné alebo utekajú do jednej strany. Či nemá určité jemné šklbanie, či dobre vyslovuje jednotlivé slová, ako pregĺga a podobne. Pokiaľ je psychická deštrukcia už vo vyššom stupni, tak sa to musí objaviť aj na pohybových prejavoch dotyčnej osoby. To je zákon. A tu môžete s dotyčnou osobou zahájiť vhodné terapie. Požiadate ju, aby si zapísala, na čom má popracovať. Napríklad dotyčná osoba kmitá očami. Odporučíte jej, aby si každý deň sadla pred zrkadlo a nacvičovala normálnosť kmitania viečok. Dotyčná osoba sa neustále niekde škrabe. Znovu sa s ňou porozprávate a požiadate ju, aby začala tieto prejavy odstraňovať pravidelným cvičením. S dotyčnou osobou môžete spraviť aj náročnejšie testy a to pri rôznych cvičeniach. Môžete zhodnotiť a skontrolovať aj stav svalovej hmoty. Mäkkosť alebo prílišná tuhosť svalov veľa naznačí. Teda terapiou zameranou na pohybovú kultúru dotyčnej osoby môžete veľa v psychike napraviť.

Pridaj komentár