Intuícia. Zahľadenie sa na oblohu. Lepšie pochopenie svojej psychiky. Lepšie pochopenie zdravotného stavu. Vytušenie nebezpečenstva. Lepšie odhadovanie druhých ľudí. Predvídať rizikové udalosti. Vhodne na tušenia reagovať. Kombinácie, variácie a permutácie vešteckých techník.

Je dobre mať intuíciu a ešte lepšie je venovať sa pestovaniu schopností, ktoré môžu postupne prerásť do vešteckých schopností. Pokiaľ by ste ovládli viaceré veštecké techniky, tak by ste sa mohli seriózne venovať aj umeniu astrológie.

V predchádzajúcom článku som písal, že astrológia je súhrn rôznych vešteckých techník, ktoré sú vhodne kombinovateľné pre lepší a podrobnejší veštecký výkon. Tak isto astrológia kombinuje prvky v jednej vešteckej technike. Napríklad v domino technike, kde sú obdĺžniky s rôznymi bodmi sa postupuje tak, že môžete veštiť pomocou voľne vytvorených bodov. No veštiť môžete aj tak, že máte vytvorené domino platničky so štandardnými variáciami bodiek. Teda máte sadu domino kociek v počte napríklad 20 kusov. Dokonca máte domino kocku, ktorá je prázdna a môžete si na ňu vo svojej fantázii dať bodky ľubovolne. Teda veštíte voľne na základe nakreslených bodiek. Veštíte na základe 20 domino platničiek s bodkami.

Veštíte na základe kombinácií jednotlivých domino kociek. Veštíte na základe jednej domino kocky, kde navzájom kombinujete bodky na jednej platničke. Písal som o tom, že zahľadenie sa na oblohu, oblaky alebo nočnú oblohu zvyšuje intuičné a veštecké schopnosti. Domino kocky vytvoríte na podklade kozmických obrázkov. Pred tým, ako sa chcete zamyslieť nad sebou a inými ľuďmi, je napríklad rozumné vo vnútri seba požiadať hviezdy, aby vám poradili. Tak isto pohľad na hviezdnu oblohu dovoľuje lepšie využiť intuičné a veštecké schopnosti. Požiadať hviezdy, aby vám poradili, je dobrá a prospešná vec a má svoju vešteckú logiku. Astrológia tento prvok využíva neustále a zámerne spája veštecké výkony s astronómiou vedeckého poznania kozmu.
Keď sa už venujete vešteckej technike a chcete ju zdokonaľovať, tak je vhodné sa venovať aj čítaniu článkov o dianí v kozme. Všetko o kozme podporuje vešteckú výkonnosť. Tak isto je vhodné zaviesť do vešteckej praxe niektoré prvky z astrológie. Napríklad mať pri vešteckom výkone obrázky kozmu, prípadne mať na vlastných tarotových kartách astrologické značky. To bezpochyby zvyšuje vešteckú úspešnosť a správnosť odhadu.

V astrológii ako súhrne vešteckých techník si treba uvedomiť dve línie veštectva. Prvá je línia skúmania vnútra dotyčnej osoby. Sem patrí skúmanie toho, čo daná osoba prežila, čo študovala, čo robila, čo má naplánované do budúcnosti. Získať takéto informácie z pamäte veštecky ošetrenej osoby alebo jeho blízkych osôb pre kvalitného veštca nie je problém. Niekedy je lepšie veštecky ošetriť blízku osobu ako veštiť z konkrétnej osoby. Tak isto sem patrí prieskum ľudí, ktorí s dotyčnou osobou sú v najbližšom kontakte. To tiež veľa povie. Toto je skúmanie toho, čo bolo. V časovom slangu by sme povedali čas minulý, to, čo reálne dotyčná osoba prežila. Nastupuje čas budúci a od tohoto bodu sa veštectvo stáva hádačstvom s určitými prvkami pravdepodobnosti. Tu sa často veštectvo a veštci hrajú na tých, ktorí presne vedia, čo sa stane. Samozrejme, že to je absurdné a úplne uletené. Hádačstvo v hazardných hrách alebo hádačstvo v osude človeka má množstvo možností a množstvo scenárov. Samozrejme, keď ste vešteckými technikami spravili dobrý psychologický, psychiatrický a medicínsky profil, tak môžete naznačiť na určité nezdravé vývojové trendy, a nie snažiť sa o určité akože presné odhady, ako by to mohlo dopadnúť. Ste dobrý, keď uhádnete. Ste zatratení, keď to neuhádnete.

Napríklad zistíte, že niekto je príliš dobrý a okolie ho vie pekne zneužiť. Upozorníte ho na to, aby si to uvedomil a zneužívanie okolím neprerástlo do krajnosti. Zistíte, že dotyčná osoba v živote príliš často riskuje a až hazarduje. Tiež dotyčnú osobu upozorníte, aby sa viacej radila s okolím a svoju posadnutosť rizikom ventilovala napríklad v športe. Veštectvo a tak isto astrológia by mali zostať na pôde reálnosti a serióznosti. Preto je vhodnejšie ťahať veštectvo do úrovne psychológie, psychiatrie a medicíny. V prvom rade skúmať vnútro človeka a viac byť poradcom ako vešteckým hádačom. Dobrý veštec je viac psychológ a poradca ako hazardný hráč.
Veštectvo je zaujímavé, pokiaľ je už nejaká situácia rozohraná a treba preskúmať serióznosť účastníkov danej situácie. Ide povedzme o obchodnú transakciu, v ktorej sú aj neseriózne osoby. Treba veštecky zistiť, čo neseriózne osoby chystajú spraviť. Teda klienta upozorníte na možné riziká. Nehovoríte o konkrétnom riešení, to necháte na osobu, pre ktorú veštíte.

Veštectvo by sa nemalo uberať do hádačstva a predpovedania určitých udalostí. Malo by sa snažiť poukazovať na nezdravé a nebezpečné návyky dotyčnej osoby, ktoré môžu prerásť do nešťastného osudu. Bohužiaľ, práve veštecké hádačstvo priťahuje klientov najčastejšie. Ale skôr to u dotyčnej veštecky ošetrenej osoby naznačuje na to, že nedokáže dobre odhadovať budúcnosť. Má nadmerný strach pred budúcnosťou a veštec sa potom uberie z roviny veštectva do roviny ukľudňovania. Preto drvivá väčšina vešteckých výkonov je pozitívna a hľadí do budúcnosti s nadšením. To už nie je veštectvo, ale terapeutické liečenie ustráchaného klienta. Hádanie budúcnosti je až príliš často terapia pozitívneho pohľadu do budúcnosti. Koniec koncov, klient zaplatí lepšie, keď je výsledok vešteckého odhadu kladný a jednoznačný.

No vráťme sa k astrológii ako súhrnu vešteckých techník. To, čo je v astrológii výborná vec, je veštecké ošetrenie klienta na základe dátumu narodenia. V tomto momente je veštec pripravený skúmať a preskúmať najdôležitejšie udalosti dotyčného klienta. Možno by bolo lepšie veštecky ošetrovať od momentu počatia a nie od dátumu narodenia. Predsa je tu 8 mesiacov existencie. Napríklad predčasné alebo oneskorené pôrody majú výrazný vplyv na osud človeka. Tu akoby veštectvo a astrológia nebrala do úvahy vplyv vývoja plodu v matke. Aj priebeh tehotenstva môže výrazne poznamenať psychiku a zdravie jedinca.

A preto by bolo vhodnejšie veštecky posudzovať dotyčnú osobu od dátumu počatia a nie dátumu narodenia. Veštcovi môžu utiecť podstatné skutočnosti z vývoja dotyčnej osoby, ktorú veštecky ošetruje. Aby bol veštecký výkon hodnotnejší, treba brať do úvahy konšteláciu hviezd. To, čo sa mi v astrológii pozdáva, je schopnosť kombinovať jednotlivé veštecké techniky, ale aj vzájomné časti danej vešteckej techniky.

Napríklad sa sústredíte na danú osobu a vytiahnete náhodnou technikou jednu tarotovú kartu. Vnímate určité obrazy. Znovu vytiahnete náhodne ďalšiu tarotovú kartu. Znovu vnímate niektoré udalosti súvisiace s danou osobou. Potom porovnáte obidve tarotové karty navzájom a znovu vidíte ďalšie veštecké obrazy. No je tu možnosť pri prvej karte veštiť z jednotlivých častí jednej tarotovej karty. Zoberiete znak z karty a veštíte. Zoberiete text z karty a veštíte. Zoberiete nadpis a veštíte. Potom veštíte kombináciou jednotlivých znakov na jednej karte. Takto si môžete do svojej vešteckej praxe zaviesť skúsenosti z astrologickej praxe.

Pridaj komentár