V tomto príspevku pokračujem vo zverejňovaní možností diagnostikovania pomocou virgule.

Už niekoľko týždňov intenzívne používam tu uverejnené techniky diagnostikovania chorobných stavov pomocou kyvadla alebo virgule. V prvom rade virguľu používam na diagnostikovanie nádorových oblastí. Na papier si napíšem iniciálky mena a priezviska dotyčnej osoby a nakreslím si postavičku, ktorej dám meno diagnostikovanej osoby. Zoberiem virguľu do ruky a želám si, aby mi virguľa v mieste nádoru nakreslila kruh alebo iný znak. Idem virguľou od hlavy cez celé telo a kde sa nezhubný nádor nachádza, tak zastane a vykresľuje kruhy v tvare a veľkosti nádoru. V inom prípade si k postavičke diagnostikovanej osoby napíšem stupnicu hodnotenia zdravotného stavu jednotlivých orgánov. Pohyb virgule nad obrázkom prenášam na pohyb po stupnici chorobnosti. Jednotka je najlepšie a desať je najhoršie. Jednotlivé číselné hodnoty prideľujem k orgánom a častiam tela. V ďalšom prípade chodím virguľou okolo nakreslenej postavičky a testujem bioenergetické vyžarovanie. Zvyčajne mi virguľa zakreslí miesto, kde je nedostatočná činnosť alebo prílišné vyžarovanie. Pri chorobných stavoch sa okolo postavičky na papieri objavujú doslova skrížené bioenergetické polia. To je už zlý zdravotný stav. Znovu zoberiem virguľu a nakreslím si ďalšiu postavu diagnostikovanej osoby. Nad jej hlavou zvyčajne kreslím virguľou špirálovité kruhy. Keď sa na tento pohyb sústredím veštecky tak tuším, aké traumatické udalosti dotyčná osoba v živote prekonala. Znovu zoberiem do ruky virguľu a nakreslím si obrysy diagnostikovanej osoby v zmenšenej mierke. Zároveň si želám, aby som vyhľadal najhoršie miesto na ľudskom tele, ktoré spôsobuje chorobný stav. Znovu zoberiem virguľu do ruky a k zistenému chorému orgánu zisťujem, ktorá časť mozgu je chorá a tak isto zisťujem, ktorá oblasť miechy je chorá. Zároveň mi virguľa naznačuje, ktoré emocionálne reakcie diagnostikovanej osoby treba zmeniť a ovládnuť.

Pridaj komentár