Úvaha o tom, ako nájsť základy ezoterizmu v náboženských systémoch, ktorá časť z náboženskej praxe sa môže stať vhodná a prospešná aj pre ezoterika na ceste jeho duchovného rozvoja.

Uvedomujem si chúlostivosť tejto problematiky zo strany tých, ktorí sa venujú ezoterike, liečiteľstvu a šamanizmu a tiež zo strany tých, ktorí pestujú náboženské systémy. Najprv sa pokúsim naznačiť, o čom sa tu v článku zaoberať. Nebudem sa tu zaoberať konfliktmi medzi prírodnými národmi, šamanmi, liečiteľmi a obradníkmi a na druhej strane tými, ktorí boli na strane rôznych náboženských systémov. Tiež sa nebudem zaoberať náboženskými laikmi, ktorí sa venujú náboženstvu sporadicky tým, že navštevujú svätostánky a svätia rôzne sviatky, prípadne sa inak v ľahšej forme venujú náboženstvu. Nebudem sa venovať dogmatikom, ktorí rôznymi formami hlásajú náboženskú vieru ako určitú historickú formu duchovného rozvoja. Nebudem sa tu venovať ani tým ostatným, ktorí neustálym modlením, velebením a podobne hľadajú intenzívnejšie prepojenie s božou prapodstatou. Zaujímajú ma hlavne náboženskí charizmatici, extatici a mystici. Podľa mňa treba ostatné aspekty náboženstva dať bokom a venovať sa práve týmto dvom okruhom, ktoré sú nesporne pre ezoterika kráčajúceho po duchovnej ceste zaujímavé. Do charizmatikov zahrňujem všetkých tých, ktorí vynikali zvláštnymi schopnosťami a spravidla boli po smrti zaradení medzi svätých. Teda boli nevšední a mali zvláštne schopnosti rozmanitého charakteru. A toto tvrdenie sa týka všetkých historicky významných náboženských systémov. Mám tu na mysli kresťanstvo, budhizmus, hinduizmus, židovstvo, brahmánstvo, islam a pravoslávie. Snažil som sa preskúmať informačné polia najvýznamnejších predstaviteľov jednotlivých náboženských systémov. Pri tomto výskume som zvolil netradičný kľúč a to patologický kľúč. Z psychiatrickej praxe je zjavné, že určitú genialitu sprevádzajú určité neštandardné zdravotné stavy v organizme dotyčných osôb. Charizmatici mali taký zdravotný stav, ktorý bol na hranici života a smrti. Neustále boli vo fáze vchádzania do klinickej smrti a návratu naspäť, prípadne prežili aj niekoľkokrát klinickú smrť. Určite špecialitou bolo prežitie zasiahnutia bleskom. Všetkým takýmto osobám sa v mysli niečo udialo a spravidla došlo k zlikvidovaniu časti neurónových oblastí či už vo veľkom mozgu a tiež v mozočku, v strednom mozgu a v mieche. Tieto poškodenia vedú veľmi často k otvoreniu náboženských predstáv. Bude tu pravidlo, že náboženstvu sa budú prevažne úplne spontánne venovať ľudia s väčším či menším poškodením neurónov niektorej časti nervového a mozgového systému. K týmto poškodeniam mozgu sa pridávajú spontánne poškodenia určitej časti fyzického tela. Napríklad stigmy v podobe krvácajúcich rán, astma, odumretie niektorých orgánov alebo ich minimálna činnosť, štítna žľaza, pľúca, miecha, kostné výrastky a podobne. U všetkých je analogicky poškodená a odumretá časť neurónov. Pokiaľ má niekto odumreté fyzicky časti neurónov, tak ho to automaticky vedie k náboženským predstavám určitého typu. Skúste si všimnúť podobnosť medzi Bhagavatam v hinduizme, Starým zákonom a Koránom. Všade je základom neustále bojovanie, presúvanie a značné množstvo rôznych postáv a ich mien. Teda poškodenie a odumretie časti neurónov v pravej hemisfére vyvoláva náboženské obrazy ako v Starom zákone. Určite aztécky obradník, ktorý zabíjal ľudské obete, mal poškodenú pravú hemisféru. U tých, ktorí majú odumreté neuróny na ľavej hemisfére, idú obrazy ako v Novom zákone a reprezentované je to postavou Krista, Márie, Mojžiša, Budhu a podobne. U tých, ktorí majú odumreté neuróny v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu, sa objavujú predstavy o Bohu ako univerze. Sem patria hlavne schizofrenické povahy. Dotyčné osoby majú pocit božej prítomnosti. Pre ezoterikov bude dôležitá informácia o tom, že pokiaľ chceme pestovať charizmatickú líniu, tak sa musíme naučiť vsugerovať si odumretie neurónov tak živo, ako keby to bola skutočnosť. Ináč nebudeme mať cestu charizmatikov otvorenú. A vôbec nie je náhodné spojenie náboženstva a osobného utrpenia, pretože tieto poruchy v neurónoch majú negatívne následky na zdravotný stav dotyčnej osoby. Špeciálnou kategóriou sú extatici, ktorí majú poškodené neuróny v mozgu a zároveň prekonali škvrnitý týfus. Táto kombinácia vedie k nesmiernym blaženostným stavom. Ďalšou kategóriou sú tí, ktorí majú odumreté neuróny v mozgu a zároveň majú na kostiach rôzne druhy výrastkov. U týchto dochádza k zvláštnemu zjednoteniu neurónov do pocitu „vo mne prebýva boh“ a snažia sa zo seba vydolovať rôzne znaky či už v podobe písmen a číslic. Ďalšou kategóriou sú tí, ktorí majú odumreté neuróny v mozgu a zároveň majú poškodenú miechu. Týchto to vedie spojiť lásku a sexualitu s náboženstvom. To, čo som tu napísal, je určitá sonda cez poznatky medicíny a psychiatrie na problematiku náboženstva. Pokiaľ som sa niekoho dotkol a nebodaj urazil jeho náboženské cítenie, tak to nebolo mojím zámerom. Ja si jednoducho hľadám do náboženstva svoju vlastnú cestu a chcem vedieť, ako to celé funguje. Na to, aby ste k takémuto poznaniu dospeli, je treba ovládať veštecké techniky, techniky Reiki a mať dostatočne rozvinuté špiritistické schopnosti, byť vzdelaný v medicíne a psychiatrii. Nemienim s nikým o tom, čo som tu napísal, polemizovať. Je to moje osobné poznanie a moja osobná skúsenosť. Pokiaľ vám to na ceste náboženstva môže pomôcť, tak je to dobré. Pokiaľ to odmietate, tak akceptujem právo slobodného výberu. Článok je určený pre vzdelaných ezoterikov, ktorí chcú vedieť zákonitosti aj v tejto sfére duchovna.

Pridaj komentár