Pojednávam tu o vzájomnej prepojenosti pri chorobných stavoch, kde chorý orgán alebo chorá časť tela má na seba viazané choré miesto aj v mozgu. Tak isto choré miesto v mozgu má väzbu na emocionálne odchýlky a nesprávne postoje v živote.

Pri štúdiu a nácviku knižiek českého liečiteľa Gellnera nachádzam veľa inšpirujúcich podnetov pre vlastnú liečiteľskú prax. Najviac ma zaujala jeho osobná skúsenosť založená na empirickom skúmaní chorobných prípadov. Postupy a schémy tohto liečiteľa stoja na poznatkoch medicíny a osobnej výnimočnosti. Teda ide o medicínsky vzdelaného liečiteľa s vlastnou praxou, v ktorej svoje prípady eviduje a lieči. Teda akýsi novodobý vzdelaný šaman, výskumník a lekár stojaci na pôde alternatívnej medicíny. Kto chce stáť na pôde alternatívnej medicíny, musí byť zdatný aj odborne. Netreba zabúdať, že šaman liečiteľ mal na tú dobu aj odborné znalosti o ľudskom tele a liečiteľských schopnostiach. Toto všetko sú argumenty, že osobnú skúsenosť Gellnera treba brať ako liečiteľstvo založené na faktoch a nie iba akýchsi tušeniach. Tak isto som si overil, že choré miesto v tele má väzbu na choré miesto v mozgu. Keďže sa venujem aj psychickým problémom, tak dokážem prepojiť hmotné telo na psychické procesy. A tu môže overená schéma pokračovať ďalej do oblasti psychična. Choré miesto v tele má väzbu na emocionálny stav dotyčnej osoby, a tak isto aj na životné postoje dotyčnej osoby voči niečomu. V diagnostike táto schéma naznačuje na nutnosť diagnostikovať chorý orgán v tele a zároveň choré miesto v mozgu. A takto treba robiť vždy. Dokonca aj vtedy, keď je choroba v latentnej forme a lekársky nie je ešte možné ju diagnostikovať. Pre mňa osobne to znamená, že keď sa skoro každý týždeň diagnostikujem, tak treba diagnostikovať choré miesto v tele a zároveň choré miesto v mozgu. Tak isto bude pre mňa platiť zásada, že treba vždy liečiť dve miesta naraz. Diagnostikovať dve miesta, ale aj liečiť dve miesta naraz. K tomu treba pridať tretí rozmer a to je psychický rozmer choroby tela a mozgu. Jeden príklad za všetky. Mám diagnosticky zistené disharmonické stavy mojich kĺbov a šliach. K tomu musím diagnostikovať choré miesto v mozgu. Našiel som si ho v prednom mozgu. Sú tu drobné latentné zápaly a mikroorganizmy, ktoré sa sem dostali po neskoro vybratom kliešťovi z lesa nepozornosťou mojej matky. Toto choré miesto v mozgu vyvoláva psychické reakcie a to je strach z vonkajšieho sveta. Neadekvátna obava, že mi niekto ublíži. Nepriamo bude platiť, že keď budem upratovať emóciu prehnaného strachu na vonkajší svet, tak aktívne zasiahnem do chorého miesta v mozgu a odtiaľ sa aktívne zasiahne do oblasti šliach a kĺbov. Samozrejme, že nasadím aj vhodnú liečbu na báze rôznych druhov liečiv. No pokiaľ z mozgu neodstránim napadnuté miesto, tak budem musieť trvale napomáhať regeneračno – liečivým aktivitám v šľachách okolo kĺbov. V zásade sa môžem liečiť cez upratanie emócií, potom cez zasahovanie do chorého miesta v mozgu a to rôznymi liečiteľskými postupmi. Najmenej vhodná je cesta priamej liečby chorých šliach a kĺbov. Na tieto problémy by som nebol prišiel, keby som nebol intenzívne posilňoval. Extrémna záťaž vyplavila skrytú závadu môjho tela.

Pridaj komentár