Info polia plné spomienok mŕtvych ľudí a zvierat. Akáša plná spomienok ľudských a zvieracích. Priestor pre zápis spomienok po smrti človeka a zvierat. Časovanie spomienok v akáše. Uloženie spomienok do akáši v určitých časových obdobiach histórie ľudstva. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zatiaľ najstaršie zápisy z obdobia Zeme sú v čase 1 miliarda rokov pred naším letopočtom. Prázdne info polia 900 miliónov až 650 miliónov rokov pred naším letopočtom. 600 miliónov rokov už máme zápisy o vyspelých zvieratách s dostatočne rozvinutou neurónovou štruktúrou.

Zemská akáša plná spomienok. Kozmická akáša plná spomienok. Vzdialenosti v akáše. Info polia praveké okolo 70 000 rokov pred naším letopočtom. Info polia šamanské okolo 10 000 rokov pred naším letopočtom. Dnešné info polia mysliaceho človeka.

Info polia praveké a info polia zvieracie spojené s dnešnými info poliami mysliaceho človeka. Info polia kozmické. Kozmické vedomie a info polia po smrti človeka. Info polia mutantov s dvomi orgánmi. Info polia reinkarnantov. Info polia klinických. Info polia stigmatizovaných. Info polia kozmického vedomia. Info polia jogínske. Info polia pyramidálne.

Info polia Silva vedomie. Info polia mediálne. Info polia Reiki. Info polia lúče. Info polia znakové. Info pole stiahnuté. Info pole vrátené naspäť. Info pole foto. Info pole odtlačok. Živé osoby a info polia. Reinkarnácia ešte za života. Info polia a experiment. Info polia v mikrosvete. Info polia v objektoch. Info polia vzdialené 6000 kilometrov od povrchu do jadra Zeme. Info polia od povrchu Zeme 100 000 km. Info polia vzdialené od Zeme 40 miliárd svetelných rokov.

Zemská akáša plná spomienok. Anjel. Lúč.
Všetci ľudia a zvieratá po smrti uvoľňujú svoje spomienky do priestoru okolo nás.

Kozmická akáša plná spomienok. Anjel. Lúč.
Niektorí jedinci, ktorí sa narodili s kozmickým vedomím, alebo ho získali na obežnej dráhe okolo Zeme prípadne ho získali ezoterickým tréningom, zapisujú svoje spomienky do kozmického priestoru mimo planétu Zem.

Vzdialenosti v akáše. Anjel. Lúč.
Informačné polia sa môžu zapísať 6 000 km pod zem. 100 000 km nad povrch zeme. Info polia sa môžu zapísať do každej planéty a do každého miesta okolo nás v kozme. Vzdialenosti meriame svetelnými rokmi. Najvzdialenejšie info polia sú 60 miliárd svetelných rokov od nás. Hranice poznateľného sveta v astronómii sú asi 20 miliárd svetelných rokov.

Info polia praveké okolo 70 000 rokov pred naším letopočtom. Anjel. Lúč.
Vytváral ich praveký človek a sú zapísané na dvoch miestach. Jedno miesto je bežne okolo nás a druhé je výhradne v oblasti zemských a kozmických anomálií.

Info polia šamanské okolo 10 000 rokov pred naším letopočtom. Anjel. Lúč.
Sú všade okolo nás a tiež v kozme, pokiaľ mal šaman kozmické vedomie.

Dnešné info polia mysliaceho človeka. Anjel. Lúč.
Sú okolo nás a sú značne rozdelené podľa činnosti, ktoré robil dotyčný človek za života.

Info polia praveké a info polia zvieracie spojené s dnešnými info poliami mysliaceho človeka. Anjel. Lúč.
Tieto info polia majú tendenciu sa pohybovať v informačných poliach ostatných, ktoré sú statické. Môžu putovať aj prázdnym priestorom informačných polí celým nám známym priestorom.

Info polia kozmické. Anjel. Lúč.
Sú v celom kozme okolo nás. Vnímať ich môžu iba osoby, ktoré majú alebo získali výcvikom kozmické vedomie.

Info polia mutantov s dvomi orgánmi. Anjel. Lúč.
Tieto info polia sú po smrti neustále aktívne a pohybujú sa info poliami.

Info polia reinkarnantov. Anjel. Lúč.
Ide o info polia ľudí, ktorí za života robili niečo okolo ľudských orgánov a buniek a verili silne v reinkarnáciu. Ich info polia sú pokope a pripravené počas klinickej smrti vstúpiť do živých ľudí a stať sa súčasťou ich psychiky.

Info polia klinických. Anjel. Lúč.
Títo počas života prežili skutočnú klinickú smrť alebo ju trénovali mentálne. Ich spomienky sú pokope a osobitne od iných spomienok.

Info polia stigmatizovaných. Anjel. Lúč.
Títo boli počas života chorí a mali po tele stigmy. Stigmy mohli byť aj vo vnútri tela. Ide o krvácajúce rany. Tieto sa v info poliach uložia tiež osobitne a môžu aktívne zasahovať do života dnešných ľudí. Jednoducho ich info polia sú voči ostatným info poliam mimoriadne aktívne a činorodé. Mohli by sme povedať ako živé alebo s obmedzenými funkciami. Teda sú nabité túžbami, ktoré sú neustále aktívne a činorodé.

Info polia jogínske. Anjel. Lúč.
Vytvárajú ich tí, ktorí sa venovali joge, ale nie takej, aká sa dnes u nás pestuje. Ide o originál jogínov, ktorí dokážu realizovať vedomie pravekých ľudí v sebe. Teda dokážu preniknúť do všetkých 6 neurónových oblastí tela a potom v týchto oblastiach zúžiť vedomie na jeden predmet. Jeden bod, jednu úsečku alebo predstavu božstva a predstavu seba samých. Vytvárajú stromčekové znaky, ktoré nájdete v zemských a kozmických anomáliách. Pokiaľ sa koncentrujú iba na seba, tak tiež vytvárajú samostatné info polia, ktoré sa pohybujú na povrchu zeme.

Info polia pyramidálne. Anjel. Lúč.
Vytvárajú ľudia, ktorí sa venovali problematike pyramíd na všetky spôsoby. Aj ich info pole je uložené v pyramidálnom stave.

Info polia Silva vedomie. Anjel. Lúč.
Vytvárajú ich ľudia, ktorí si prevažne poškodili psychiku a nervový systém. Napríklad elektrotechnikou, slaboprúdom alebo inak. Dokáže ich psychika prenikať hlbšie do hmoty ako bežná psychika, ktorá chodí iba po povrchu predmetov.

Info polia mediálne. Anjel. Lúč.
Po smrti niektorých osôb, ktoré mali mediálne vedomie, zostávajú info polia plné informácií o tom, čo si uložili vo svojom stave mimo neuróny a to do aury okolo svojho tela. Mediálne vedomie majú osoby, ktoré vnímajú svet v jednom bode ako neustále sa zmenšujúci bod donekonečna. Väčšina ľudí vníma v podvedomí jeden bod ako stále sa zväčšujúci.

Info polia Reiki. Anjel. Lúč.
Niektoré osoby po svojej smrti zanechajú v info poliach Reiki energie v podobe špirál a silne zahustenej energie. Možno to v info poliach dobre vnímať. Pokiaľ má niekto kozmické vedomie, tak dokáže spracovať energie priamo z kozmu.

Info polia lúče. Anjel. Lúč.
Osoby, ktoré za života mali kozmické vedomie a venovali sa meteoritom, zároveň mali detskú psychiku s anjelskými sférami šamanov, produkovali meteoritické lúče ako neónové trubice. Niektorí ich viazali na seba ako nekonečne dlhé kanály komunikácie v informačných kozmických poliach.

Info polia znakové. Anjel. Lúč.
Ľudia, ktorí produkovali vo svojej mysli znaky, tak ich tiež ukladali do informačných polí okolo nás. No najčastejšie ich nájdete natlačené a viazané v knižkách staršieho dáta.

Info pole stiahnuté. Anjel. Lúč.
Veštecky ladená osoba, ktorá dokáže rozoznať, kde sú aké posmrtné spomienky uložené okolo nás, si ich môže na seba alebo na predmet viazať. Má to určité výhody a možnosti pri zasväcovaní a terapiách. No tak isto to môže mať negatívne následky. Niektoré kultové stavby, sochy a premety môžu obsahovať informačné polia mŕtvych ľudí a zvierat. Napríklad v tibetských kláštoroch je to viazané na sochy a slúži to ako meditačná pomôcka.

Info pole vrátené naspäť. Anjel. Lúč.
Ten, kto násilne stiahne info pole do seba napríklad kvôli zasväcovaniu seba a iných, sa musí naučiť tieto informačné polia vrátiť tam, odkiaľ ich zobral, pokiaľ sa mu to podarí. Pokiaľ by ste si info polia nechali násilne stiahnuté na seba, tak by ste z toho mohli mať psychické problémy a rôzne čudné psychické stavy.

Info pole foto. Anjel. Lúč.
Dnes žijúci človek sa po ezoterickom tréningu dokáže napojiť na info polia mŕtvych spomienok zomretých ľudí a dokáže si toto info pole odfotiť a uložiť do pamäte.

Info pole odtlačok. Anjel. Lúč.
Sú ľudia, ktorí počas života mali stigmatické ochorenie. Buď na povrchu tela, ale aj vnútorne na orgánoch. Títo po smrti nechávajú po sebe v informačných poliach guľovité útvary. Taký je prípad jedného Číňana, ktorý mal stigmy a experimentoval vkladaním info polí do podvedomia 12 ročných detí. Robil to počas svojho života, ale tento proces pokračuje dodnes u každého dieťaťa vo veku 12 rokov. V tomto prípade hovoríme, že do podvedomia mladého človeka vložil odtlačok info polí v akáše.

Živé osoby a info polia. Anjel. Lúč.
Dnes žijúce osoby sú potenciálne všetky schopné vnímať info polia v akáše za predpokladu, že prejdú vešteckým školením zmyslov a následne dokážu veštecky vnímať aj info polia. K vešteckému výkonu treba aj ovládanie rôznych psychických stavov.

Info polia a experiment. Anjel. Lúč.
Niektorí ľudia už počas života uvoľňujú spomienky do info polí z dôvodu poškodenia psychiky. Tento proces sa dá veštecky vnímať u dnes žijúcich ľudí. Tak isto sme sami tento proces začali testovať. Budeme pokračovať v experimentovaní za účelom reinkarnačných pochodov.

Info polia v mikrosvete. Anjel. Lúč.
Niektoré spomienky mŕtvych ľudí sú uložené v dimenzii menšej ako molekula. Hovoríme o časticovom svete protónov a neutrónov. Ide o tých ľudí, ktorí mali myseľ schopnú svet vnímať ako kmitajúci. Hoci aj na patológii trasu nervstva a mykania očného nervu.

Info polia v objektoch. Anjel. Lúč.
Niektorí ľudskí jedinci dostali svoje info polia do predmetov alebo ich niektorí jedinci vtiahli do rôznych objektov, predmetov a stavieb. Odtiaľ ich je možné dostať iba tak, že objekt prejde cez úplnú deštrukciu v rozžeravenej sopke.

Info polia vzdialené 6000 kilometrov od povrchu do zemského jadra. Anjel. Lúč.
Info polia mŕtvych spomienok sa ukladajú do zemského povrchu, pokiaľ ľudia majú bežné vedomie v 6. neurónových oblastiach svojho tela.

Info polia od povrchu zeme 100 000 km atmosféry. Anjel. Lúč.
Info polia mŕtvych spomienok sa ukladajú okolo nás v celom objeme atmosféry, pokiaľ ľudia majú bežné vedomie v 6. neurónových oblastiach svojho tela.

Info polia vzdialené od Zeme 40 miliárd svetelných rokov. Anjel. Lúč.
Treba si uvedomiť, že pokiaľ má človek kozmické vedomie, potom môže po smrti ukladať svoje spomienky do kozmického priestoru aj za hranice 20 miliárd svetelných rokov. Teda na zemi bliknete baterkou a svetlo ide priestorom 20 miliárd svetelných rokov. To sú hranice dnes poznateľného kozmu. No niektorí ukladali svoje spomienky ešte ďalej za túto hranicu.

Pridaj komentár