Reinkarnačné ambície. Spomienky po smrti z neurónov. Nácvik komatických stavov. Nácvik autistických stavov do komatických stavov. Nácvik jogínskeho zúženého vedomia. Do reinkarnácie žiadne spomienky anjelských sfér šamanov či už bielej, sivej, alebo čiernej línie. Žiadne náboženské anjelské sféry do reinkarnácie. Žiadne spomienky organickej hmoty zo sveta mŕtvych v reinkarnačnom pochode. Žiadne magické a náboženské rituály na anjelské sféry šamanov a kozmické inteligencie vo svete mŕtvych. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku reinkarnačných ambícií idúcich do sveta mŕtvych. Neustále prehlbujeme svoje skúsenosti o svete mŕtvych. Vytvárame hlboké všeobecné zákonitosti úspešnej reinkarnácie. Uvedomujeme si, že svetu mŕtvych sa v ezoterike venovalo málo pozornosti a bola to značne tabuizovaná oblasť. A ani sa nečudujem, pretože pre osobu neznalú sveta mŕtvych je prenikanie počas života riskantné. Stačia prípady matiek, ktoré sa nezmierili so smrťou novorodenca, otvorili si psychiku cez fantómové bolesti do sveta mŕtvych a v ich tele teraz fungujú mŕtve spomienky dieťaťa. A dobre vieme, aký je to devastačný proces pre celé okolie.

Uvedomujeme si, že počas klinickej smrti sa vždy dostane do človeka nejaká spomienka zo sveta mŕtvych. Tak isto si uvedomujeme, že pri hyperaktívnych matkách počas tehotenstva môže plod schytať nejaký záznam zo sveta mŕtvych spomienok. Každý, kto nenávidí seba a chce, aby zomrel, môže navodiť stav fantómových bolestí a schytať čokoľvek zo sveta mŕtvych. Niektorí jedinci dostanú svet mŕtvych od matky špiritistky a tento záznam môže dobre devastovať ich osud.

Kto sa už raz stane špiritistom a má v sebe spomienky mŕtvej osoby, ten si už nikdy nezatvorí svet mŕtvych a bude mať do sveta mŕtvych aktívny kontakt. Je možné spomienky mŕtvej osoby zo živej vymeniť za iný záznam, ale nemožno dosiahnuť, aby sa do vnútra tela nedostal ďalší záznam.

Cvičený ezoterik preniká do sveta mŕtvych cez sugeráciu klinickej smrti, ktorej uverí a nepochybuje o nej. To mu presunie psychiku do veľkého mozgu a otvorí cestu psychického prieniku do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty celej histórie kozmu a tiež našej planéty. Postupuje sa prezieravo. Odmieta sťahovať do seba niečo, ani keby to boli spomienky blízkej osoby. Ezoterik je pripravený ako turista s fotoaparátom, fotí svet mŕtvych a ukladá si foto turistu do pamäti. To mu ako vhodný kontakt úplne na začiatok postačí.

Svet mŕtvych pôsobí aktívne do sveta živých a to podľa programov, ktoré majú niektorí jedinci v sebe vytvorené či už náhodne, alebo tušením takýchto možností. Vo svete mŕtvych sú najaktívnejšie sféry stigmatikov, ktoré majú zakódované vkladať do živých ľudí v určitom období života rôzne podvedomé programy podľa vlastných pravidiel. Niektoré spomienky pomáhajú, niektoré človeka poškodzujú. Je to rôzne, tak ako sú rôzni ľudia a ich vedomé a nevedomé túžby.

Vo svete mŕtvych je najväčšie množstvo rozpadnutých spomienok tých ľudí a kozmických inteligencií, ktoré boli organickou hmotou mimo našu planétu. Nemali v sebe žiadne reinkarnačné túžby a ciele a sú preto rozpadnuté. Tých je asi 70 percent, čo je iba hrubý odhad. Potom sú tu informačné polia nabité vedome a nevedome s nejakým krátkodobým alebo dlhodobým cieľom.

Osobitnú kapitolu tvoria šamanské anjelské sféry či už bielej, sivej, alebo čiernej línie. Vytvorili ich za svojho života šamanské národy. Sú extrémne nabité vracať sa k ľudom a sprevádzať ich akýmkoľvek spôsobom. Je známe, že jedinci, ktorých sprevádzajú biele anjelské sféry, sú úspešní. Sivasté sféry dávajú človeku radosť, že si to robí po svojom. Čierne šamanské sféry idú na veci deštruktívne a ťažia z nešťastia druhých. No pokiaľ človek za života robí všetko spoločne s anjelskými sférami šamanov, tak musí rátať, že všetky jeho spomienky skončia v anjelských sférach sveta mŕtvych.

Teda anjelské sféry môžu vybavovať v bežnom živote čo potrebujete, ale po smrti ich programovaním donútite, aby vás opustili. Pri meditáciách alebo veciach, ktoré chcete, aby zostali po smrti pokope a nešli do anjelských sfér, si necháte anjelskými sférami bielej línie poradiť, čo máte robiť, ale potom to spravíte silou vlastnej vôle a nie za ich účasti. V žiadnom prípade netúžte po tom, aby ste ich po smrti viazali na seba a svoje spomienky. Vytvorí sa nekonečný súboj, ktorý paralyzuje činnosť skoncentrovaných vlastných spomienok. Anjelské sféry sa chcú vrátiť do sfér šamanských anjelov sveta mŕtvych. Tieto anjelské sféry šamanov v troch farebných prevedeniach neustále posilňujú a dynamizujú svoj vplyv. Tak isto kozmické inteligencie vo svete mŕtvych, ktoré žili niekde v kozme v nejakom minulom čase, treba po smrti uvoľniť a pustiť na slobodu. No kľudne si dajte radiť, čo chcete robiť, a potom to robte bez nich. Tak si uchováte spomienky po smrti pre seba a spolu.

Niečo asi bude na tom, že kto má šamanské anjelské sféry, tak podpisuje zmluvu s bielym, sivým alebo čiernym diablom a po smrti jeho spomienky pôjdu do týchto sfér. A niečo môže byť pravdy na stredovekom výklade takýchto úpisov. Nemám tu na mysli anjelské sféry, ktoré sa vytvorili náboženskou aktivitou a usilujú sa pomáhať celkovo ľudstvu aj za cenu osobného trápenia a osobných chorôb. Náboženské anjelské sféry pomohli ľudstvu byť kultivovanejšie a vzdelanejšie. No pre reinkarnačné pochody sa moc nehodia.

Teda viete, čo treba zobrať a čo nezobrať do reinkarnačných procesov. Teraz je tu problém, ako zrealizovať, aby časť vašich spomienok zostala pokope. Tak v prvom rade sa zaujímajte o orgány ľudského tela a tak isto o bunky. Potom treba položiť základy všetkých ezoterických smerov a je jedno, na akej úrovni. Stačí minimálne čítať skúsenosti vyspelejších ezoterikov a k tomu túžba, aby ste ostatné stihli v budúcej reinkarnácii cez živú osobu. My sa budeme snažiť ukončiť duchovný vývoj na Zemi a venovať sa iným reinkarnačným programom.

Zatiaľ sme v tom, že treba programovať množstvo reinkarnačných možností a časovať ich na večné časy a stále dokolečka. V prvom rade, aby ste sa reinkarnovali úspešne do živej osoby, môže to byť aj živá organická hmota na inej planéte. Aby tento proces fungoval trvale a podľa možnosti na večné časy. Do sveta mŕtvych možno programovať, aby ste zbierali potrebné informácie priamo zo sveta mŕtvych. Tak isto možno zbierať informácie aj zo živých ľudí ako foto odtlačok, tiež z kostí zomierajúcich osôb a možno putovať svetom mŕtvych do oblasti vzniku organického života.

Najdôležitejší program je dostať sa ako kopa spomienok do živej osoby, vypracovať program prerastania do dotyčnej osoby a úsilie, aby duchovný program pokračoval a zdokonaľoval sa. No je tu riziko, že ľudstvo v budúcnosti neprežije a zanikne. A potom by sa tento reinkarnačný program nemusel naplniť. A preto treba programovať túžby aj na iné ciele ako iba na ľudstvo. Ľudské spomienky zostávajú vo svete mŕtvych časovo neobmedzené a vlastne na nekonečno. Vo svete mŕtvych sú spomienky organickej hmoty z iných oblastí kozmu a niektoré sú bilióny a trilióny rokov staré. A tak možno cez kontakt s týmito poliami doslova vnímať minulosť kozmu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.