Kto sa chce seriózne venovať umeniu hypnóz, mal by začať tým, že si naštuduje dostupnú literatúru o hypnózach. Je dobré si z knižky vypísať všetky hypnotické techniky, a potom sa ich naučiť praktizovať na sebe alebo iných osobách.

Potom je vhodné, aby zvládnuť niečo z hereckého umenia a dokázať zahrať rôzne role ako amatérsky divadelník. To by malo úspešnému hypnotizérovi dopomôcť k tomu, aby vedel pohybovo imitovať niektoré osobnosti, prípadne ženu, muža a dieťa.

Potom je vhodné, aby si dotyčný hypnotizér dokázal naladiť hĺbku hlasu a nacvičil schopnosť meniť hlasový fond ako imitátori iných osôb.

Potom by mal nádejný hypnotizér školiť svoj hlasivky ako hudobný orgán. Hlasivky majú vľavo a vpravo po desať membrán. Tieto sa hypnotizér naučí používať a na každej membráne dokáže pracovať silným zvukom. Bližšie vyhľadaj Mantra sekciu na stránke.

Nádejný hypnotizér by mal pravidelne cvičiť jogu a dosahovať jogínsky stav mysle pomocou skľudňovania sa, stišovania a prevedenia všetkých psychických prejavov do aury okolo seba. Joga je v tomto smere ideálny spôsob nácviku hypnotických techník.

Nádejný adept hypnotizovania by sa mal zaujímať o rôzne druhy pohybu prezentované napríklad šamanskými tancami, taj či a či kungom. Mal by ovládať magickú reč a tvorbu rituálov počas liečenia a to trvalo a stále.

Úspešný adept hypnotizovania by si mal nacvičiť posunkovú reč hluchonemých osôb. Potom by mal dokázať pohybom rúk pôsobiť na dotyčnú osobu.

Úspešný hypnotizér by mal mať všetky hypnotické techniky odskúšané na sebe a sám by sa mal autohypnózou dokázať uviesť do vhodného stavu hypnotizéra z dôvodu vyššej efektivity pri práci.

Dobrý hypnotizér by mohol absolvovať psychologickú prípravu a dobre by mal odhadovať, koho ide hypnotizovať. Mal by zistiť, čo klient potrebuje a aký problém budú spolu riešiť. Mal by vyskúšať paletu hypnotických techník na klientovi a zistiť, ktorá technika je úspešná.

Môže si vybrať z rôznych druhov hypnóz ako je chodenie okolo klienta a vydávanie príkazov. Musí zistiť, či bude reagovať na takýto druh hypnotickej techniky, alebo nie. Zisťuje hlavne pozitívny vzťah k uplatnenej technike hypnózy. Usiluje sa o znehybnenie. Usiluje sa, aby ošetrovaná osoba niečo napísala alebo nakreslila. Hladenie. Tlaky na telo. Spoločné hovorenie. Kyvadlo. Technika tuhnutia a uvoľnenia svalu. Vytvorenie nejakej pozície. Kreslenie. Počítanie. Blikanie očami, sviečky, Pyramída vo vnútri na psychiku. Technika zmätočnosti a chaosu. Technika hypnotizovania magnetom okolo dotyčnej osoby. Technika vhodného zvuku. Technika fantázie a podobne.

Techník je veľké množstvo. Treba vyhľadať taký typ hypnotizovania, ku ktorému má hypnotizovaná osoba kladný vzťah. Napríklad zistíte, že má rada kvety. Zoberiete živé alebo umelé kvety, prípadne kvety na obrázku. Poviete si, že chcete dotyčnej osobe liečiť pečeň. Zoberiete obrázky kvetín a použijete rôzne druhy hypnotických techník. Hypnotickou technikou uvediete dotyčnú osobu do zvláštneho stavu a až potom pracujete v jej psychike.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.