Navštevujem psychiatra, asi tri roky užívam antidepresíva a niečo na potlačenie úzkosti. Venoval som sa meditáciám a mal som počas nich aj niekoľko doteraz nevysvetlených nepríjemných zážitkov (videl som nejaké bytosti) a mal som nejaké „videnia“ aj počas dňa pri bežnej činnosti.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel ešte hlbšie do vášho kozmického podvedomia. Našiel som tu súboj s podvedomím a nechuť žiť to, čo chce podvedomie. A to bohužiaľ nejde bez následkov. Treba prijať podvedomie a počúvať, čo chce. To je pre váš šťastný osud to najlepšie.

Zdravotný stav
Nenašiel som vo vašom tele žiadne vážnejšie choré miesto.

Psychický stav
Celková činnosť v neurónoch spôsobuje, že aurický obal je až príliš vzdialený od fyzického tela. Teda nutnosť liečby u psychiatra je nutná. K tomu vhodné terapie.

Povaha
Máte netradičnú psychiku. Počas tehotenstva bola vaša matka príliš aktívna a vnútorne nervózna. Vlastne ste absolvovali taký malý kozmický výcvik. V týchto prípadoch sa 6 neurónových oblastí (veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie) spojí do jedného celku a pracuje tak ako u skutočných kozmonautov, ktorí boli v kozme viac ako 4 mesiace. Teraz ste psychicky usadený okolo každého orgánu v tele. Teda ako keby ste sa naklonovali. Vaše ja a ego okolo srdca to ste vy. Vaše ja a ego okolo pľúc aj to ste vy. Vaše ja a ego okolo pečene … a takto je to okolo každého orgánu tela.

Sexus povahy a sexus centrum sa v tomto prípade uložili do hormonálnych žliaz ako je epifýza, hypofýza, štítna žľaza, nadobličky, pankreas, semenníky. Charakterizujú to obrázky sexu v kozmickom priestore.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na milovanie v kozme. Únik do informačných polí, ktoré vznikli po smrti ľudí s podobnou psychikou. Ich sexuálne spomienky sa uvoľnili ako informácie v kozmickom priestore. Sem vaša myseľ zachádza. Povrchová vzrušivosť: tak isto k informačným poliam v kozmickom priestore. Pohlavná vzrušivosť: je strhávaná do fyzickej sexuality k ženským orgánom. Citová vzrušivosť: odmietanie kozmických info polí a túžba žiť bežným životom. Aj tu treba vo všetkom pozemskom vidieť kozmos, hviezdy, galaxie, to platí aj o svete sexu.

Stav obalov
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a počas detstva sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela.

1. aura obal je u vás umiestnený okolo každého orgánu tela, každej hormonálnej žľazy a časti mozgu. Aurický obal sú vlastné bioenergie tela a energie zemského magmatického poľa. Majú guľovitý tvar. Tieto obaly obsahujú rôzne druhy informácií. U vás sú prázdne a ich obsah sa uvoľnil mimo nich do väčšieho priestoru. Čo naznačuje na psychické problémy.
2. klinický obal máte vytvorený a prežili ste klinickú smrť. Tú môžete prežiť aj počas spánku alebo silného stíšenia organizmu. Tento obal je vzdialený od tela.
3. Lama tulku – klinický obal, ktorý má tvar človeka a je mimo vaše fyzické telo, obsahuje aj info pole osoby alebo jej spomienok s túžbou reinkarnovať sa. Teda v klinickom obale je informačné pole osoby, ktorá mala za života kozmické vedomie. Takto sa tento záznam reinkarnoval cez 3 živé osoby, ktoré mali kozmické vedomie a prešli klinickou smrťou. U vás prešla klinickou smrťou matka počas tehotenstva a vtedy sa tento záznam – Lama tulku – dostal do vás.
4. spirit obal máte mimo telo, ide o záznam, ktorý obsahuje túžbu stať sa súčasťou kozmu. Zanechala ho v minulosti žijúca osoba, teraz už mŕtva. Záznam bol v kostných pozostatkoch. Uvoľnil sa a stal sa súčasťou vašej psychiky.
5. túžby obal je tak isto mimo vás, má veľkosť pingpongovej loptičky a obsahuje informácie z mŕtvej osoby, ktorá sa chcela intenzívne venovať astronómii a hviezdam, ale pracovné povinnosti to nedovoľovali.
6. mozoček obal je tak isto mimo vás. Zvyčajne obsahuje spomienky mŕtvych osôb. Takéto obaly má každý človek, ale vy ich máte mimo tela, čo spôsobuje zlý psychický stav. Charakterizuje to informácia o tom, že by ste sa mali intenzívne venovať kozmickým mapám a kozmu vôbec.
7. rodostrom obal obsahuje informácie o vašich predkoch. Tento obal máte tiež mimo fyzické telo. Obsahuje info o predkovi, ktorý užíval rôzne druhy omamných látok a zničilo ho to. Takýto záznam vás môže negatívne ovplyvňovať.
8. kostný záznam – skúmam, či ste schopný ukladať informácie do kostnej hmoty, kde sa zvyčajne skopírujú záznamy o živote každej osoby. Tieto záznamy sú tiež mimo fyzické telo. Obsahujú informácie hlavne o hviezdnej oblohe. Ale cítiť a vnímať až agresiu voči všetkému kozmickému. Zúrivá nechuť na čokoľvek kozmické. V rámci terapie skúste s tým prestať. Psychohygiena vedie k tomu, že vo všetkom pozemskom treba vidieť kozmos. Chce to iba cvik.
9. dieťa obal sa zvyčajne nachádza okolo pupku. Vo vašom prípade je mimo fyzické telo. to by ani tak nevadilo, ale nebývalo aktívny a mimo vašu psychickú kontrolu. Usiluje sa dostať do živých ľudí, ktorí majú sklony k narkotikám a rôznym druhom liekov. Tento záznam vás môže psychicky značne narúšať.
10. zvierací obal je tiež vzdialený od fyzického tela. To nie je dobre. Obsahuje info o prehistorických dobách a túla sa v info poliach, ktoré zanechali praveké zvieratá. Čo poškodzuje stabilitu vašej psychiky.
11. eros obal mal byť umiestnený v tele, u vás je našťastie umiestnený vo vnútri tela v oblasti hormonálnych žliaz. Obsahuje info o milostnom živote ľudí s kozmickým vedomím.
12. zápis spomienok – skúmam, kde ukladáte svoje zážitky. Bežný zdravý jedinec to ukladá do šedej kôry veľkého mozgu. U vás sa to ukladá do miechy. Veľmi problémovo sa to vybavuje a značnú časť spomienok treba dotvárať fantáziou. Je tu určité riziko zlého vnímania reality.
13. šaman obal je mimo vás a obsahuje info o šamanských kozmických rituáloch.
14. 7 obalov spolu – sú tiež mimo fyzické telo. Obsahujú kópie informácií o nábožensky založených ľuďoch, ktorí mali kozmické vedomie.
15. vnútro neurónov – tieto obaly nemáte, neboli otvorené v oblasti neurónov vašej mysle.
16. chromá chrbtica – tento obal nie je rozvinutý.
17. tranzové pohybové telo – tento obal nie je rozvinutý.
18. tranzové zvukové telo – tento obal nie je rozvinutý.

Celkovo tieto obaly treba dostať naspäť do tela a nedovoliť, aby sa dostávali z tela von.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Nemilosrdne až fanaticky ľudské programy vyhadzujú z vás všetko kozmické. Skúste tieto programy v sebe rušiť.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Klapky na očiach a zúrivo utekáte pred všetkým, čo by mohlo byť o kozme.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Odmietate kozmos, kozmické znaky a všetko, čo vytvorili ľudia s kozmickým vedomím. Ste konzervatívne viazaný na bežné životné rituály a nezmyselne sa ich držíte.

Astrológia miechy
Tak isto tu beží program na ničenie všetkého, čo je spoločné s kozmom. Zlé prvky výchovy a odvrátenie vašej psychiky od kozmického diania.

Astrológia ganglií
Znovu program ničiť všetko kozmické a posadnutosť žiť štandardným životom.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Vnímam tu až strach zo všetkého kozmického.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Žiť bežným konzumným životom a nemať nič spoločné s duchovnom a kozmom zvlášť. Idete dôsledne proti svojmu podvedomiu a to má svoje následky.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch ničíte všetko, čo by mohlo byť kozmické. Ľudia, ktorí odmietajú žiť to, čo chce podvedomie, mu to dovolia aspoň v snoch. A to vy nedovolíte.

Riziká budúcnosti
Je nezmyselné bojovať proti podvedomiu. To sa jednoducho nedá bez následkov. Žite to, čo chce podvedomie.

Záver
Pokiaľ poznám a diagnostikoval som osoby s týmto typom vedomia, tak sú psychicky v poriadku a úspešné len vtedy, keď sa extrémne venujú veciam okolo kozmu a hviezd a navyše všade a vo všetkom vidia hviezdy. Naštudujte si tieto prípady v Kozmos sekcii na mojich stránkach. Bohužiaľ, osoby tohto vzácneho druhu vedomia, ktoré budú mať ľudia budúcnosti, keď sa bude žiť v kozme, sa snažia úplne zbytočne žiť ako bežní ľudia. To jednoducho nejde. Sám si robte terapiu štúdiom a vnímaním kozmu. Pokiaľ máte záujem, tak vám takúto terapiu vypracujem.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem za veštecký profil. Očakával som niečo „exotické“, ale až takto nie. Myslím, že som dostal odpoveď na mnoho otázok a začínam chápať svoj život v iných súvislostiach. Ak je to možné, prosím aj o vypracovanie vhodnej terapie.

TERAPIE

Postup terapie sexus podvedomie
Kúpte si knižky o kozme a hlavne kozmické mapy. Do obrázkov z kozmu vkladajte erotické obrázky všetkého druhu. Bud to bude kreslenie do hviezdnych máp, alebo vlepovanie ženských a erotických obrázkov do hviezdnych máp. Prípadne použijete art terapiu opačne, do vystrihnutých erotických obrázkov budete vkladať obrázky kozmu. Nejde o umeleckú, ale o terapeutickú hodnotu.

Postup terapie aura obal
Predstavujte si svoje orgány, ako putujú v kozmickom priestore. Ku každej planéte priradte jeden váš orgán. Znovu kreslite alebo vystrihujte ľudské orgány a anatomické časti a nalepujte do kozmických obrázkov z knižiek. Tak isto spájajte obrázky z bežného života do obrázkov s tematikou kozmu. Zoberte obrázky kozmu a prikladajte k nim svoje fotografie, aj z detstva. Tak isto k obrázkom z kozmu prikladajte drobné predmety, ktoré používate v bežnom živote.

Postup terapie klinický obal
Zase obrázky kozmu alebo predstavy o kozme zo spomienok vo vnútri vašej hlavy a tieto spájajte s predstavami smrti a zomierania. K tomu obrázky náboženského ladenia. Najlepšie predstavy anjelov.

Postup terapie Lama tulku
Zoberte obrázky kozmu a z nich vystrihnite siluetu človeka. Majte pocit, že vošla dovnútra vášho tela. Zoberte svoju fotografiu a vystrihnite celú postavu. Tento výstrižok nepoužijete, ale zbytok, ktorý zostal po vystrihnutí posúvate po kozmických obrázkoch.

Postup terapie spirit obal
Znovu budete potrebovať obrázky a mapy kozmu. Vystrihujte alebo si predstavujte ľudí z rôznych historických období a umiestňujte ich do kozmického priestoru.

Postup terapie túžby obal
Do kozmických máp a obrázkov vkladajte rôzne geometrické útvary ako sú bodky, úsečky, trojuholníky a pod.

Postup terapie mozoček
Kozmické obrazy pokrčíte a požmolíte tak, aby ste vytvorili guľovitý tvar, všetko oblepíte priesvitnou lepiacou páskou. Na tento guľovitý tvar prilepujte najprv kúsky drievok, potom kúsky listov, potom kamienky. Znovu všetko prelepíte priesvitnou páskou.

Postup terapie rodostrom
Môžete postupovať tak, že si pripravíte čaje rôzneho druhu, ktoré popíjate a venujete sa čítaniu knižiek o kozme.

Postup terapie kostný záznam
Zoberiete obrázky kozmu a zúrivo ich potrháte a potom kúsok po kúsku zlepíte. Môžete použiť aj kozmické puzzle. Vytvoriť obrázok, rozsypať a znovu poskladať, znovu a znovu.

Postup terapie dieťa obal
Do kozmického obrázku si nalepte obrázok malého dieťaťa. Priložte do oblasti pupka a silne sa cez obrázok koncentrujte do oblasti pupku priamo v tele.

Postup terapie šaman obal
Zožeňte si mapu Zeme – západnú a východnú pologuľu a nastrihané kúsky nalepujte do mapy.

Postup terapie 7 obalov
Na obrázky kozmu nalepte náboženské obrazy a rozložte okolo seba.

Pridaj komentár