Neustále narastá počet klientov, ktorí majú špiritistické sklony. Tieto získali buď od narodenia, dedili ich od špiritistických rodičov, prípadne získali smrťou blízkej osoby. Špiritistické schopnosti možno získať aj nácvikom, ale aj účasťou na špiritistických sedeniach, kde sa zobúdzajú informačné polia mŕtvych ľudí. Všimol som si, že špiritisti sa priťahujú navzájom zvláštnymi podvedomými silami. Majú sklony sa navzájom spoznávať a stretať. Platí tu prvé empirické pravidlo špiritizmu, kto má alebo získa túto schopnosť, ten si trvale vytvára vo svojej psychike spoje so svetom mŕtvych informačných polí a preto musí dôsledne kontrolovať, aké mŕtve informačné polia ľudí a zvierat zobudil. Dokonca pri stretnutí dvoch špiritistov môže prichádzať k miešaniu týchto zobudených mŕtvych ľudí. Preto špiritista by sa mal naučiť dôsledne kontrolovať, čo do seba vtiahol a aký to malo život, pokiaľ to bolo súčasťou fyzicky živej osoby v minulosti. Pokiaľ v tomto človeku, ktorý žil v minulosti, sú riskantné, nepríjemné a katastrofické udalosti, nie je vhodné takýto záznam vo svojom tele držať. Dochádza k premiešaniu osudu mŕtvej osoby a osoby, ktorá túto bytosť vo svojom vnútri oživila. Je vhodné, aby sa špiritista naučil zobúdzať informačné polia mŕtvych ľudí a zároveň ich aj umŕtvovať. Teda z času na čas vymeniť a kontrolovať, aký mala mŕtva osoba osud a v čom vám bude pomáhať, ako bude vplývať na okolie. Ďalšie pravidlo je, že keď zobudíte v sebe mŕtvu osobu, tak ju musíte aj bioenergeticky živiť a to hlavne cez choré miesta v tele. Tento systém prináša rýchle zdecimovanie chorých orgánov. Preto by sa špiritista mal naučiť živiť ducha mŕtvej osoby na diaľku pritiahnutými bioenergiami zo stromov, zvierat a ľudí. Vhodné je si v tomto smere spraviť aj kurz Reiki. Tento systém funguje na sťahovaní energie z rôznych zdrojov okolo nás. Teda nielen sa naučiť ducha vo svojom fyzickom tele kontrolovať, čo sa s ním časom deje, ale naučiť sa ho živiť nie vlastnými energiami, ale energiami z iných zdrojov. Ďalšia zásada je: Nikdy nezobúdzajte mŕtvych rodinných príslušníkov alebo osoby, ktoré žili vo vašej blízkosti. Citové väzby bránia likvidácii takto zobudených informačných polí mŕtvych ľudí a zvierat. Je nutné po určitom čase zobudeného mŕtveho človeka alebo zviera neúprosne zlikvidovať a dostať do pasívnej úrovne vo svete mŕtvych. Napríklad je poučný prípad špiritistky, ktorá sa odmietla vzdať dvoch zobudených mŕtvych detí. Nedokáže ich vymeniť za iné duše, považovala by to za ich zabitie. Týmto počinom je deštruktívny osud špiritistky jasný ako facka. Príčinou takéhoto spávania je práve citová väzba na deti. Keď sa bližšie pozrieme na to, ako fungujú tieto dve mŕtve duše zisťujeme, že chlapec pôsobí silne negatívne na finančné príjmy danej osoby. Mŕtve dievčatko vháňa dotyčnú osobu do samoty a izolácie. U jednej ezoteričky je duch mŕtvej osoby, ktorý dokáže k dotyčnej priťahovať klientov a oholiť ich o všetko a spraviť z nich úbožiakov. U ďalšej liečiteľky duša mŕtvej osoby privoláva klientov. No na druhej strane spotrebuje množstvo bioenergie z chorých lýmf jej tela. Teda dotyčná liečiteľka bude platiť zdravím. Zároveň oživená duša mŕtveho človeka je mimoriadne deštruktívna a nenávidí ľudí. Tento aspekt sa už odzrkadľuje aj v psychike liečiteľky. U inej osoby pri zomieraní otec sľúbil, že ju bude po smrti ochraňovať. Tak sa aj stalo, bohužiaľ otec zomieral na rakovinu a mal čudné duševné stavy liečené na psychiatrii. Nečudo, že takýto osud mŕtvej osoby intenzívne prešiel na dotyčnú osobu. Daná osoba postupne ochorela, začala sa neštandardne správať. Nedokázala sa finančne uživiť. Všetko sa začalo naprávať výmenou ducha za iného ducha. Iný osud je osud špiritistu, ktorý sa v detstve napojil na rituálne pochované zvieratá. Celkovo sa všetkého bál a mal sklony k čudným magickým praktikám. Neskoršie bol školený, aby tieto procesy v sebe ovládol. Naučil sa to, no napriek tomu si tvrdohlavo ponecháva v sebe druidského kňaza. Osud tohto kňaza nebol lichotivý a končil totálnou deštrukciou. Tento duch mŕtvej osoby ničí okolie dotyčného a uzatvára ho do duševnej samoty. Bolo by vhodné, aby sa tohto ducha vzdal, čo sa mu nechce, lebo mu dáva odvahu a agresívnosť. Veľký problém je aj prístup k tomuto duchovi. Dotyčná osoba, ktorá ho vlastní, mu dáva, ako sa hovorí, slobodnú ruku. Ďalší klient sa na začiatku podrobil likvidácii ducha malého chlapčeka. Ďalej sme očistili ducha šamana kdesi z oblasti Kaukazu. Všetko bolo dobré, dotyčná osoba začala dokonca podnikať a vcelku dobre. Došlo však k regresu a duch šamana v dotyčnej osobe sa nanovo vracia k deštruktívnemu správaniu. Zisťujem, že duch tohto šamana sa venoval užívaniu rôznych halucinačných látok a bol vlk samotár, ktorý nemal rád spoločnosť. Rozhodli sme sa s pacientom, že tohto ducha šamana vrátime späť do sveta mŕtvych a on si vyberie iného, ktorý bol vždy v triezvom stave, mal rád spoločnosť a ľudí. Pacient sa podieľal na výmennom obchode a mal výborný veštecký odhad. Špiritistický kanál sa nedá uzavrieť, možná je iba výmena duchov u špiritistu.

Pridaj komentár