Už nie prieskum, ale výskum. Popis výskumu. Overovanie. Štatistika. Logika. Matematika. Podmienky. Patológia. Aplikácia. Filozofia. Teória. Prax. Projekty.

Prišiel čas na to, aby sme sa začali zaoberať nie náhodným prieskumom, ale dobre prepracovaným výskumom histórie ezoteriky. Vyberieme si určitú oblasť ľudskej histórie, tentoraz to bude obdobie prírodných ľudí. Tak isto si budeme musieť uvedomiť, že v období prírodných ľudí mohli byť kontinenty, polostrovy a ostrovy usporiadané úplne inak ako dnes, a preto potrebujeme určiť miesto výskumu pomocou zemepisnej dĺžky a zemepisnej šírky. Zabezpečíme mapy a keď budeme v niektorom štvorci určenom zemepisnou šírkou a dĺžkou skúmať, tak približne povieme, ktorý štát sa tu nachádza alebo inak to sprostredkujeme ezoterickým zvedavcom. Doteraz som používal pri ezoterickom výskume iba približne kontinent. Takýto prístup je mimoriadne nepresný a treba ho zmeniť k zemepisným šírkam a dĺžkam.

Ďalším problémom ezoterického výskumu je, čo bude predmetom vešteckých výkonov, ktorú oblasť zahrnieme. Celkovo nás zaujíma život prírodného človeka. Zaujímajú nás neupravované pozostatky prírodného človeka. Z pozostatkov nás zaujímajú kosti, ktoré neboli chemicky upravované. Zaujíma nás aj pozostatky prírodného človeka, pokiaľ bol spopolnený a tiež aj kosti. Veštecký výkon možno robiť aj do predmetov a objektov, ktorých sa prírodný človek dotýkal. Teda hovoríme o vešteckom výkone do objektov. Jeden výkon je do kostných pozostatkov, druhý do spopolnených pozostatkov. Napríklad prírodný človek padol do rozžeravenej sopky a podobne. Potom nás zaujímajú magmatické polia planéty Zem, ktoré sú schopné uchovať informácie, kde sa čo dialo. Tak isto nás musí zaujímať, čo za informácie prenikli až do dnes žijúceho človeka. Takto budeme môcť veštecky preskúmať celý informačný záznam o prírodných ľuďoch.

Na to, aby sme mohli skúmať informácie o prírodnom človeku z uvedených zdrojov, je potrebné, aby sme mali dobré veštecké schopnosti. Jeden veštecký výkon je viazaný na vlastný kostný systém. Teda koncentrácia vo veštcovi je v kostiach a v zázname, ktorý sa tu ukladá do kostí. V kostiach by malo byť zapísané všetko, čo sme počas života prežili. Z tohto stavu možno skúmať informačné polia, ktoré zosajeme do svojho vnútra.

Iná veštecká metóda je postavená, na sugerácii klinickej smrti a výronu energie s vedomím do aurického obalu. Najčastejšie v oblasti tváre. Treba použiť techniky stíšenia a techniky sugerácie klinickej smrti. Tento stav výronu energie dovoľuje na diaľku preniknúť priamo do existujúcich predmetov a magmatických polí zeme.

Teda máme dve veštecké techniky, ktoré sa treba naučiť ovládať. Tak isto tu máme presne určené aj zdroje, odkiaľ budeme získavať informácie o prírodnom človeku.

Dôležitým faktorom bude aj skutočnosť, ako vhodne naladíme svoje neurónové oblasti na prieskum prírodných ľudí. Prírodný človek má všetkých 6 neurónových oblastí, ale nie sú až tak veľké ako u dnešného človeka. Teda bolo by rozumné operovať s menším počtom neurónov ako má dnešný človek. Treba si uvedomiť, že šedá kôra sa u človeka zväčšila od prírodných ľudí až po dnes a to dosť podstatne.

Už z úvah, ako robiť prieskum ľudí prírodných ľudí, vyplynula potreba upresniť doterajší výcvik tak, aby sme rešpektovali rozdelenie ezoteriky prírodného človeka do 6 neurónových oblastí. Teda prírodný človek sa pravdepodobne najčastejšie nachádzal vedomím v mieche. To znamená, že jeho psychické prejavy hlavne smerovali do miechy v chrbtici a odtiaľ von. No nie všetci prírodní ľudia boli vedomím usadení v mieche. Niektorí boli usadení v ďalších 5. neurónových oblastiach ako je veľký mozog, stredný mozog, brušný mozog a ganglie. No v týchto 5. ďalších oblastiach sú už usadený pomenej. Teda v prípade prírodných ľudí treba meditačne cvičiť v každej neurónovej oblasti menším množstvom neurónov ako pri meditáciách spadajúcich do skupiny ľudí, ktorí vedia čítať, písať a premýšľať.

Na druhej strane, keď budeme chcieť cvičiť psychiku zvierat, tak treba v 6. neurónových oblastiach utlmiť činnosť väčšieho počtu neurónov ako mali prírodní ľudia v skupine pračlovek. Bude treba praxou precvičiť správnu techniku meditácie tohto druhu.

Pridaj komentár