Zaoberá sa nácvikom základných psychických pováh pôsobiacich v človeku. Psyché škola je založená na skúsenostiach Terapeutickej školy, ktorá sa usilovala v rámci diaľkových diagnostík zistiť psychické nastavenie jednotlivých duševne chorých jedincov. Na základe schopnosti zúžiť pocit vlastného vedomia a dokázať sa vcítiť do druhého človeka, ako keby ste skutočne boli ním samotným, sme mohli začať zisťovať psychické nastavenie pacientov. Pri takejto diagnostike si vnútorne želáte, aby ste vystihli základné psychické pochody v mysli iného človeka. Takto sme testovali stovky duševne chorých pacientov a na základe takejto neobvyklej empirickej skúsenosti sme postupne prichádzali na dané skutočnosti.

Ktorých duševne chorých pacientov ste diagnostikovali ako prvých?
Začínali sme s diagnostikovaním na diaľku tých pacientov, ktorý mali výskyt epileptických bodov v temennej časti mozgu v oblasti nervových dráh. Tu sa naše diaľkové diagnostikovanie stotožňovalo s poznatkami psychológie a psychiatrie. Chorí pacienti majú vidiny bleskov a dymu. Počujú zvuky a slová. Pociťujú ľahkosť a tiaž, teplo a zimu. Zle vnímajú čas. Mávajú stavy úzkosti, pocity neskonalého šťastia. Neustále sa im v mysli opakujú tie isté slová, spomienky a pocity. Často ustrnú v jednej pozícii. Vyjadrujú sa nezrozumiteľným mumlaním. Dookola opakujú tie isté slová. Strata orientácie. Majú pocit, že sú automat. Majú chuť urobiť niečo agresívne. Trápia ich desivé halucinácie v červenej farbe. Potom zase pociťujú nebeskú blaženosť. Počujú streľbu a rachot. Vidia predmety príliš malé, potom zase príliš veľké. Sú neprimerane jedovatí. Toto všetko boli publikované skúsenosti s pacientmi trpiacimi epileptickými záchvatmi. S týmito skúsenosťami sme sa začali obracať na ľudí, ktorých sme na diaľku diagnostikovali ako epileptická povaha. Podotýkam, že títo ľudia nemajú epileptické záchvaty a nie sú diagnostikovaní ako epileptici. Pýtali sme sa ich na predstavy chorých epileptikov. Nastala zaujímavá zhoda medzi pocitmi epilepticky ťažko chorými pacientmi, ktorí nedokázali horeuvedené predstavy ovládať, boli pod ich nadvládou a to definitívne. Tí opýtaní, ktorí mali silnú tvorbu bioenergie v temennej časti mozgu, sa k horeuvedeným obrazom hlásili s tým, že ich dokážu ovládať a potláčať. Výskumom sme zistili, že najviac epileptikov sa nachádza medzi vojakmi, policajtmi. Zarážajúce bolo zistenie, že skoro všetky vojačky a policajtky majú silne aktivovanú temennú časť mozgu. Výskum sa robil v zahraničí. Tvorba bioenergií v bunkách temenného mozgu vyvoláva fenomén epileptického správania, ktoré dotyčné osoby dokážu ovládať. Ťažko chorí epileptici už túto schopnosť nemajú. Takto sme definovali epileptickú povahu, ktorá je sprevádzaná silnou aktivizáciou bioenergií v temennom mozgu.

Ako ste postupovali v ďalšom prieskume psychického správania ľudí?
Po ukončení tohto programu sme si zobrali na preskúmanie ďalšie prejavy hystériou posadnutých duševne chorých jedincov hospitalizovaných v ústavoch. Pri diaľkovej diagnostike na základe mena, priezviska a poznaní hysterickej diagnózy sme pacientov pociťovali v oblasti zubov. V tejto oblasti sa im mimoriadne dynamicky tvorili silné bioenergetické návaly. Z literatúry sú známe prejavy hystérie, ktoré sa prejavujú preháňaním a vystupňovaním ženskosti alebo mužskosti. Všetko je u nich spojené s párením a sexualitou. Všetko preháňajú – zdvorilosť, upjatosť, sprostotu, agresivitu, cynizmus, nápaditosť a skromnosť. Schopnosť koncentrovať sa iba na seba. Náramná schopnosť klamať a klamať. Klamú, ako len vedia a môžu. Majú pocity, že sa ich chce niekto zmocniť. Vžívajú sa do výmyslov. Niekto ich neustále prenasleduje. Po diaľkovej diagnostike duševne chorých hysterikov, u ktorých sa bioenergetický vzruch prudko tvoril a hromadil v oblasti zubov, sme začali diaľkovo diagnostikovať ľudí, ktorí neboli nikdy diagnostikovaní ako hysterici. Postupne sme s nimi robili pohovory a zisťovali zhodu s ťažkými hysterikmi, ktorí svoje hysterické prejavy nedokázali kontrolovať. Zarážajúci bol diaľkový prieskum kresťanských kňazov v zahraničí, kde až 90% z nich boli hysterici, čo je za normálnych okolností neštandardná situácia. Dá sa predpokladať, že štúdium kresťanstva alebo výber adeptov tohto povolania je zameraná na ľudí s hysterickými sklonmi.
Nadmerná tvorba bioenergií v zuboch spôsobuje alebo vplýva na prejavy hysterickej povahy.

Ako váš výskum v tejto oblasti pokračoval? Ktorú skupinu duševne chorých ste ďalej skúmali?
Diaľkovo sme diagnostikovali ťažko chorých pacientov s týmito prejavmi: pocit života v iných svetoch, náhle striedanie rôznych emočných výbuchov, náhle vzplanutie a uhasnutie zlosti, radosti, hnevu, strachu, nekontrolovateľné dotyky pier, očí, reč plná nelogizmov, symbolické vyjadrovanie, plané filozofovanie, náhle spochybnenie, opakovanie viet a slov, ktoré povedali iní, pocit trasenia, pocit bezdôvodného napadnutia druhých, robenie sa dôležitými, hľadanie svojho poslania, pocit božej vyvolenosti, mávajú pocity, že jedlo je otrávené. Na základe mena, priezviska s určením diagnózy schizofrénie sme týchto ťažko chorých pacientov pociťovali v oblasti malého a zadného mozgu. Tu sa im tvoril mimoriadne silný nervový vzruch a vplýval na ich psychické správanie. Diaľkovo sme potom diagnostikovali ľudí, ktorí mali silnú tvorbu bioenergií v tejto oblasti. Vzájomné pohovory potvrdili stotožnenie sa s predstavami schizofrenicky ťažko chorých pacientov s tým, že títo ľudia ešte vedia sami seba ovládať. Potvrdili sme schizofrenickú povahu.

Akú ďalšiu skupinu psychických stavov ste objavili?
V prieskume nás zaujala táto skupina psychických prejavov ťažko chorých s diagnózou psychopatie. U týchto pacientov sa objavujú nasledovné nekontrolovateľné stavy: majú pocit, že v nich žije ďalší človek, zviera, strom, rastlina, dieťa, muž alebo žena. Na tú istú vec po čase zmenia názor z dobrého na zlý. Vtedy na danú vec povedali áno a teraz na tú istú vec tvrdia nie. Vymýšľajú stále niečo nové. Domýšľajú veci do absurdnosti. Milujú a nenávidia zároveň. Sú nevypočítateľní. Trpia fóbiami. Magické vedomie. Pri týchto ťažko chorých psychopatoch sme zisťovali silnú tvorbu bioenergií v oblasti hlasiviek. Znovu sa opakoval postup s ľuďmi s aktivovanými hlasivkami. Potvrdilo sa, že silná tvorba bioenergií otvára psychopatickú povahu u daných osôb. Hľadali sme skupinu, v ktorej prevládajú psychopati. Zvyčajne to boli ľudia, ktorí sa zaoberali čarodejníckymi praktikami. Napríklad prieskum v Malých Vozokanoch a hlavne v Kozárovciach zistil mimoriadne veľký výskyt psychopaticky ladených ľudí. V týchto oblastiach tento jav spôsobuje určitý druh horninového podložia. Jedná sa o geopatogénnu zónu.

Môže byť človek aj vo viacerých povahách naraz?
Najčastejšie sa nachádzali ľudia zvyčajne v jednej povahe. Vzácnejšie sme nachádzali ľudí v kombinácii dvoch pováh. Trojkombinácia sa našla výnimočne a kombináciu všetkých pováh nemal zo skúmanej vzorky nikto.

Môžu sa takto vami určené povahy počas života meniť?
Aj toto bolo predmetom nášho prieskumu. Robili sme ho pomocou fotografií z celého života skúmaných jedincov. Len máloktorí neprešli počas života zmenou z jednej povahy na druhú.

Môže tieto vaše skúsenosti využiť aj psychológovia?
Bohužiaľ, musím skonštatovať, že tak môžu urobiť iba vtedy, keď dokážu diagnostikovať cez seba stav aktivít bioenergetického poľa v ľudskom organizme.

Robili ste terapie na zmenu povahy?
V ďalšej etape sme vybraným ľuďom ponúkli možnosť meditačného nácviku vedeného k zmene povahového správania. Ľudia s rozhasenou psychikou, slabou silou vôle neboli schopní zmeniť povahové danosti. Dokážu tieto povahové danosti držať pod kontrolou iba tabletkovou liečbou. U tých, ktorých celková stabilita mala určité parametre, bola dostatočne silná vôľa a túžba po zmene, bolo možné dosiahnuť zmenu povahy. Daná osoba rozumovo pochopila, čo musí dostať pod kontrolu. Zároveň si daná osoba začala predstavovať správanie v inej povahe. Po určitom čase došlo k utlmeniu jednej povahy a presun do inej povahy. Pri diagnostikovaní na diaľku sa dala konštatovať zmena tvorby bioenergií, ktoré povahovú zmenu sprevádzajú. Ďalšou možnosťou bolo ponechanie doterajšej povahy a otvorenie druhej povahy. Začali fungovať naraz dve povahy. Napríklad pri cvičení klasických cvičení jogy dochádza k vyhasnutiu všetkých pováh. Jogínske cvičenia sú zamerané na umŕtvenie a totálne utlmenie.

Môže bioenergetické otvorenie alebo zatvorenie pováh pôsobiť na zdravotný stav človeka?
Napríklad pri schizofrenickej povahe (bioenergia v malom mozgu) bola zvyčajne chorá miecha a nervstvo. Pri epileptickej povahe (bioenergia v temennom mozgu) zvyčajne chorľavelo srdce. Pri hysterickej povahe(bioenergia v zuboch) chorľavela pečeň a žlčník. Pri psychopatickej povahe (bioenergia v hlasivkách) chorľavel žalúdok.

Ako môže psychicky zdravý človek využiť poznatky Psyché školy?
Adept školy si postupne rozumovo uvedomí jednotlivé prejavy v daných povahách a to v hysterickej, schizofrenickej, psychopatickej a epileptickej. Naučí sa do týchto oblastí koncentrovať a dokáže vyvolať v týchto oblastiach aktivizáciu a deaktivizáciu bioenergií. Postupným meditačným nácvikom sa stane štvorpólový a dokáže prechádzať z jednej povahy do druhej. V ezoterických kruhoch to nazývame oslobodenie sa od otroctva štyroch pováh a zároveň ich lepšie využitie v prospech seba.

Z vášho rozprávania sa dá tušiť, že každá povaha má aj pozitívne aj negatívne vlastnosti.
Pri otvorení všetkých štyroch pováh vyplávajú na povrch aj negatívne parametre danej povahy, ako aj pozitívne. Negatívne v danej povahe resp. ich preháňanie treba dlhodobým meditačným nácvikom ovládnuť. Ako pomôcka môžu slúžiť poznatky Fakírskej a Silvovej školy.

Ako adepti vašej školy nacvičujú napríklad hysterickú povahu?
Adept Psyché školy si rozumovo uvedomuje prejavy hysterickej povahy. V meditačnom stave si uvedomuje, vnútorným hlasom hovorí a obrazovo vizualizuje prejavy hysterickej povahy. Ďalej skúma prejavy hysterikov vo svojom okolí, v rodine prípadne na pracovisku. Hysterickú povahu sprevádza aj iná pohybová aktivita, ktorá sa stupňuje až do nekoordinovaného pohybu rúk. V reči cítiť tón sexuálneho párenia. Osoba sa koncentruje na jeden cieľ. Začína klamať sama seba, keď daný cieľ nedosahuje. Tomu sa musíte vyvarovať. Keď sa hysterik nafázuje na daný cieľ, tak ho dokáže aj dosiahnuť. Pri cvičení treba využiť brožúrku o štyroch povahách z Náboženskej školy. Svoje skúsenosti využije pri jednaní s ľuďmi v hysterickej povahe.

Ako bude adept školy nacvičovať epileptickú povahu?
Adept si znovu rozumovo uvedomí výhody a nevýhody epileptickej povahy. Pochopí ju rozumovo. Potom nasleduje bioenergetická koncentrácia do oblasti temenného mozgu. Schopnosť naučiť sa ho energetizovať a odenergetizovať. V stave energetizácie a koncentrácie do temenného mozgu vizualizuje prejavy epileptického stavu. V tejto povahe dokáže tvrdo a vytrvalo pracovať. Zaujímajú ho detaily a začína sa logickejšie vyjadrovať. Negatívne prejavy sú v pocite tvrdosti a chuti fyzicky a psychicky terorizovať okolie. Zároveň adept školy sleduje správanie epileptických pováh vo svojom okolí. Učí sa jednať s ľuďmi v epileptickej povahe.

Čo robí adept, keď chce nacvičovať schizofrenickú povahu?
Uvedomí si rozumovo výhody a nevýhody schizofrenickej povahy. Pochopí ju rozumovo. Dokáže o jej prejavoch odborne rozprávať. Potom nasleduje bioenergetická koncentrácia do oblasti malého mozgu a zadného mozgu. Musí ho dokázať energetizovať a odenergetizovať. V stave bioenergetickej koncentrácie schizofrenickú povahu aktivizuje schizofrenickým správaním. Pri odenergetizovaní schizofrenickej povahy ruší prejavy, ktoré ju charakterizujú. V tejto povahe dokáže zvláštnym spôsobom vyciťovať ľudí a určovať ich budúcnosť. V negatívnom rozmere sa stáva príliš citlivý a myslí viac na druhých ako na seba. Musí sa naučiť vyjadrovať sa symbolickým spôsobom. Zároveň sleduje správanie schizofrenikov vo svojom okolí. Učí sa jednať a kontaktovať sa s ľuďmi v schizofrenickej povahe.
Nahliadnite do aktuálnych nových poznatkov na Meditačnej poradni.

Zostala nám ešte psychopatická povaha, ako sa cvičí?
Uvedomí si rozumovo výhody a nevýhody psychopatickej povahy. Pochopí ju rozumovo. Dokáže o jej prejavoch odborne rozprávať. Potom nasleduje bioenergetická koncentrácia do oblasti hlasiviek. Tak isto sa treba naučiť odenergetizovať a prejavy psychopatickej povahy zrušiť. V tejto povahe dokáže vplývať na ľudí rituálnymi praktikami. Na druhej strane zistí, že príliš rýchlo mení názory na vec. Postupne sa musí naučiť mať rád ritualistiku okolo seba a vyjadrovať sa a myslieť magicky. Nahliadnite do aktuálnych nových poznatkov na Meditačnej poradni. Zároveň sleduje správanie psychopatických osobností vo svojom okolí. Učí sa jednať a kontaktovať sa s ľuďmi v psychopatickej povahe.

Pridaj komentár