Vydavateľ: Alexander Gierti, Nakladateľstvo Bratislava
Autor: Anne L. Biwerová

Na začiatku práce s Cigánskymi kartami je treba zvážiť, aký je váš vzťah k cigánskemu etniku. Je nad všetko jasné, že keď je vás vzťah negatívny, tak sa týchto kariet ani nechytajte. Skúste postupne zmeniť postoj. Ja osobne som žil v blízkosti rómskej pospolitosti a keď niektorá Rómka prišla o niečo požiadať a bolo to rozumná žiadosť a prosba, vždy sme vyhoveli.

Osobne som v základnej škole sedel jeden ročník s rómskym chlapcom. Nie z trestu, ale akosi mi to nevadilo. Nikdy som v zásade k rómskemu etniku nemal negatívny vzťah, aj keď ma Rómovia na inom mieste aj okradli. Teda teraz môžem zužitkovať môj, v zásade konštruktívny, prístup k Rómom. Karty som si niekoľkokrát prezrel a rozložil pred seba. Priznám sa, že veľa chuti som na tento druh tarotu nemal. Som oboznámený s čudnou psychikou Rómov a hlavne rómskych žien.

Ich myseľ je prírodná a dokáže komunikovať s mŕtvymi ľuďmi. Senzibilne citliví ľudia pociťujú prítomnosť bioenergeticky oživených informačných polí mŕtvych alebo zomierajúcich osôb. Začínam si predstavovať cigánsku vešticu a na diaľku sa bioenergeticky na žijúcu vešticu napájam. Znovu si pred seba rozkladám Cigánske karty a každú si pozorne prezerám.

Z obrázkov a čiernej farby je zrejmá atmosféra rómskeho pohrebu. Intuitívne si ako pravá cigánska veštica odpľúvam do štyroch svetových strán. Znovu si pozriem postupne každú kartu a medzi každou kartou si pozerám čiary života na mojej dlani. To sa usilujem veštecky prepojiť na karty. Zároveň ústami vyslovujem nezrozumiteľnú cigánsku hatlaninu, ktorá sa skorej podobá mrmlaniu než hovorenému slovu. Znovu si beriem do ruky každú kartu a zľahka ju opľujem tak, ako to robia klasické cigánske veštice. Každú kartu rukávom košele aj poutieram. V predstave sa na diaľku prenášam na miesto, kde práve zomiera príslušník Rómov a dostáva sa do stavu klinickej smrti.

Cítim príchod bioenergie zomierajúceho, ktorý bude spolupracovať pri vešteckom výkone. Dostávam sa do stavu vzlykajúcej a jajkajúcej Rómky pri lôžku zomierajúceho. Vždy pri novom použití týchto kariet treba vyhľadať práve zomierajúceho Róma na ktoromkoľvek mieste na zemeguli. Znovu si prezerám karty a žiadam veštecky cítiacu bioenergiu rómskej duše, aby mi o danej osobe, na ktorú práve myslím, povedala čo najviac. Na tento kontakt a veštecký výkon má veštec zhruba 10 minút. Potom kontakt slabne a treba vytvoriť nový kontakt s ďalšou zomierajúcou osobou. Z toho, čo píšem je zrejmé, že tieto Cigánske karty slúžia na naladenie sa do stavu komunikácie so zomierajúcou osobou. Táto bioenergia potom veští za vás a stačí jej klásť otázky a počúvať alebo vidieť odpovede. Skúšať túto techniku neodporúčam tým, ktorí ovládajú Plazmatickú školu a dokážu dôsledne likvidovať prejavy špiritizmu. Keď sa chcete zdokonaľovať vo vešteckých technikách, treba naštudovať a odcvičiť Vešteckú školu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.