Meditácie vedúce k otvoreniu vedomia v brušnom mozgu. Ide o vedomie cicavcov a s ním spojenú tvorbu bioenergie. Klasický stav, vytvorenie vlastnej bioenergie, zosávanie bioenergie z iných živých zdrojov. Zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

V týchto cvičeniach sa budeme venovať sugerácii, že sme primáty ako šimpanz alebo ľudoop. Tak isto sa budeme učiť vsugerovať si, že sme niektorý cicavec, napríklad medveď. Tieto druhy sugerácií vyžadujú koncentráciu na celé fyzické telo. K tomu spomienka na určité zviera z pamäti alebo obrázku, ktorý máte pred sebou. K tomu musíte pridať sugeráciu toho, že práve teraz ste sa stali vybraným zvieraťom. Tento pocit musí byť tak silný, že máte pocit, že keď sa pozriete do zrkadla, tak tam uvidíte zviera a nie svoju tvár a telo. Sugerácia tohto typu musí byť bez pochybností a spochybňovania. Máte pocit, že ste sa ako zviera narodili a teraz budete robiť všetko ako zviera. Sugerácia tohto druhu je mimoriadne dôležitá k nácviku vedomia cicavcov a primátov.

Ďalšou nutnosťou pri týchto meditáciách je schopnosť sa skoncentrovať do brušného mozgu. Tento sa nachádza v stene hrubých a tenkých čriev. Je rozumné si v anatómii naštudovať túto oblasť podrobnejšie. V brušnom mozgu cvičíme vedomie a tvorbu bioenergie cicavcov. Tak isto je žiaduce anatomicky poznať oblasť stredného mozgu.

Ďalšou schopnosťou je naučiť sa koncentrovať do stredného mozgu alebo zvieracieho mozgu. Tento sa nachádza v oblasti predĺženej miechy. Má veľkosť zovretej ľudskej päste. Z tejto oblasti idú 3 centrá. Jedno ide do ústnej dutiny, druhé do oblasti temenného mozgu. Toto centrum je hlbšie v temennom mozgu a súvisí s nervovými dráhami v tejto oblasti. Tretie ide do oblasti mozočku. K tejto koncentrácii treba pridať aj čo najreálnejšiu sugeráciu, že ste sa stali primátom, teda šimpanzom, opicou alebo ľudoopom. Sugeráciu sprevádza koncentrácia na celé telo s bezvýhradným pocitom vybratého cicavca.

Ďalšou nutnosťou je pri týchto meditáciách používať stav tranzu a to buď pohybového, alebo zvukového, prípadne vytvorením určitého tranzového obrazu. Príkladom tranzu sú pohyby šamanov alebo ich zvukové prejavy. V týchto meditáciách sa všetko dosahuje tranzovým pohybom, zvukom alebo tranzovým obrazom. Tranzový pohyb sa viac podobá pohybom pripitého človeka a jeho zachrípnutému hlasu. Jedine dôležité je, aby tranzový stav aktivizoval požadovanú oblasť koncentrácie, vytváral dostatok bioenergie, napríklad zosával bioenergiu a bioenergiu presúval do orgánov tela. Zvládnuť stav tranzu je najdôležitejšia položka šamanizmu. Tranz sa v žiadnom prípade nepodobá dnešnému šamanskénu folklóru. Tranz je vytváraný jedinečným pohybom a jedinečným prejavom u meditujúceho.

Pokračujeme ďalej a zahájime koncentráciu do oblastí stredného mozgu a prislúchajúcich centier. Koncentrácia, predstava stredného mozgu, sugerácia, že ste primát, teraz a práve v momente meditácie. Koncentrácia do jednotlivých centier s vizualizáciou a pocitom znakov oka, ucha, tlamy a zubov. Tento stav aktivizuje otvorenie týchto troch centier. K tomu treba pridať stav pohybového a zvukového tranzu. K tomuto cvičeniu pridáte do týchto centier vizualizáciu rôznych farebných fľakov a to rôznych veľkostí. Vizualizácia fľakov červených, sivých a bielych. Vytvára sa vlastná bioenergia a túto pomocou tranzu presúvajte do orgánov tela. Nasleduje nová sugerácia a vizualizácia sklenených oblých tvarov. Táto vizualizácia umožňuje prisunúť bioenergiu z iných živých zdrojov. Priesvitné tvary formujeme tak, aby prisunuli čo najviac bioenergie aj zo vzdialených oblastí. Všetko je sila vôle a schopnosti zosať takéto zdroje a pomocou tranzov nasať bioenergiu do seba.

Nasleduje ďalšia koncentrácia do oblasti pupku a to neurónov tenkých a hrubých čriev. Znovu vizualizácia znakov ako je oko, ucho, zuby a podobne. Toto otvára tu fungujúce centrum, ktoré má dve pomocné bioenergetické centrá a to v ústach a v oblasti podbrušia. V brušnom centre vizualizujete čierne fľaky a to dovoľuje vyrábať vlastnú bioenergiu. Vizualizácia čiernych paličiek umožňuje zosávať bioenergiu z iných prírodných zdrojov. Tranzový stav dovoľuje všetko aktivizovať a presúvať. Všetko, čo meditujete v šamanskej sekcii, sa deje na základe tranzových stavov. To je dôležité si uvedomiť a praktizovať v šamanizme.

Pridaj komentár