Na začiatok tohto príspevku by som chcel vysvetliť, že pod chronickým zápalom mandlí sa tu rozumie desiatky rokov pretrvávajúce ochorenie, ktoré sa nepodarilo lekárom ani liečiteľom vyliečiť, iba pomocou liekov a terapií mnohokrát potlačiť extrémne stavy, vysoké horúčky. Dotyčná pacientka sa obrátila na terapeuta s nádejou na okamžité vyliečenie, najlepšie už včera bolo neskoro. To je klasický príklad nedočkavosti a neznalosti problematiky chronických stavov. V tomto prípade musí pacientka prevziať liečbu do svojich rúk a začať so samoliečbou, ktorá je založená na iných princípoch ako doteraz, kde sa neočakával aktívny prístup chorej osoby. Pacientka si najprv musí uvedomiť, že už nechce každé ráno vstávať s nahnisanými mandlami. Musí chcieť tento problém vyriešiť hlavne sama za pomoci konzultácií. Musí sa chcieť na seba pozrieť komplexne a priznať, že chronický stav hrdla je choroba celého fyzického, ale aj psychického tela. Je dobré, aby sa oboznámila s anatómiou ľudského tela a špeciálne hrdla. Tu môže pri liečbe využiť vizualizáciu toho, čo chce dosiahnuť pri liečbe. Je dobré, keď si vizualizuje oblasť hrdla, sem idúce nervové zakončenia, tadiaľto idúce vlásočnice tepien a žiliek, lymfatické riečište. Pacientka si túto oblasť predstavuje čo najdetailnejšie s pocitom zdravia. Žiadúce je, aby sa pacientka naučila uvoľňovať svalstvo v tejto oblasti, ktoré je neustále stuhnuté. Do buniek svalov je neustále nasávaný vápnik a toto spôsobuje stuhnutie oblasti a sťažené zásobovanie krvou a lymfatickým mokom. Pacientka sa musí naučiť koncentrovať do oblasti hrdla svojou pozornosťou, zároveň do hrdla prenáša aj obraz zdravia. V ďalšej fáze sa začnú v oblasti hrdla preliečovať krvné a lymfatické vlásočnice, nervové zakončenia. Tak isto môže prísť k liečbe miechy a obličiek. Pacientka využíva aj lekársku starostlivosť ako je vyšetrenie obličiek, miechy a napríklad aj hormonálnej účinnosti. Môže navštíviť iných liečiteľov a terapeutov, aby objavili príčiny ochorenia. Je lepšie navštíviť niekoľko terapeutov, pretože diagnóza liečiteľov je založená na tušeniach bez priameho a okamžitého dôkazu. Keď viacerí liečitelia nezávisle na sebe spravia diagnózu, tak narastá jej dôveryhodnosť. V prípade akútneho ochorenia mandlí sa pacientka postupne snaží znížiť dávky antibiotík a liečiť vzniknutý stav bylinkovými preparátmi. Keď počas choroby dosahuje skrátenie liečby, postupne prechádza z byliniek k liečbe stravou a cvičeniami. Tak isto je žiadúce, aby sa chorá osoba zaujímala o psychickú stránku choroby. Môže navštíviť terapeuta alebo psychológa, pokúsi sa určiť slabé stránky psychického stavu ako znášanie stresu, nervozita, depresia a podobne. Môže užívať rôzne prírodné preparáty alebo psychické cvičenia. Už z uvedeného vyplýva, že princípy samoliečby stoja na konzultáciách s lekármi a liečiteľmi s tým, že chorá osoba je pri liečbe mimoriadne aktívna a hľadá vhodné riešenia a postupy. Takýto druh liečby respektíve samoliečby trvá spravidla aj jeden a viac rokov. Zato získaný stav je stabilný a dlhodobo trváci.

Pridaj komentár