A 221 – Chronické zdravotné problémy – 2004-10-06 11:35:04


Pociťujem sporadické bolesti chrbtice medzi lopatkami, bolesti v strede brušnej dutiny (tupé) niekedy v noci, niekedy počas dňa – liečený vred na dvanástorníku, ktorý po vysadení liekov sa prakticky do mesiaca opakuje.

Saša Pueblo – Chronické zdravotné problémy – 2004-10-06 11:35:59


Vaše zdravotné problémy vyplývajú z toho, že nežijete dostatočne veci náboženské, ktoré máte v sebe silne zastúpené. Skúste sa venovať náboženstvu intenzívnejšie a inak ako doteraz. Vaše fyzické zdravie závisí od naplnenia potreby vašej duše.

Povaha
Ste silná hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má všade scény z hororových a násilníckych filmov. Mimoriadne neštandardné, je vhodné venovať sa psychoterapiám.

Sexualita povahy
Je klasicky európska a bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Zase obrázky čudáctva, chorôb a zničenia. Neštandardné.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v ústnej dutine a hovoríme o tzv. detskej sexualite. Naznačuje to na určitú nezodpovednosť a hravosť. Charakterizuje to obrázok chlapca, ktorý vníma svet okolo seba zmätene a vo fantáziách.

Astrológia sudičky
Skúmam vplyv neurónov v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Klasická schéma, na konci ktorej je postava muža, ktorý má neštandardnú myseľ a psychické problémy.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Sú tu obrázky strachu a obrázky bitia a týrania inou osobou.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Sú tu určité predpoklady do budúcnosti. U vás je v tejto oblasti silný náboženský prvok, ktorý sa usiluje riadiť váš osud. Skúste si čítať Náboženskú školu a sekciu K Bohu na mojich stránkach. Budúcnosť závisí od toho, ako sa budete venovať náboženstvu.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové stavy a sny. Sny sú silne náboženské a nedovoľujú mať silnú a stabilnú psychiku. Svoju náboženskú cestu realizujete v snoch a nie v dennom živote.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší osud. Muž, ktorý sa intenzívne venoval službe Bohu. Tento odkaz vás neustále núti venovať sa tejto oblasti.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas raného detstva. Celková vzrušivosť: na všetko náboženské. Pohlavná vzrušivosť: na náboženské. Povrchová vzrušivosť: na náboženské. Citová vzrušivosť: na ženy.
Celé vaše podvedomie je silne náboženské.

Na obrázok sa sústreďujte počas dňa, prípadne si ho zaveste do svojej blízkosti.

Saša Pueblo

Pridaj komentár