Požiadali ste ma, aby som vám pomohol zmeniť osud, s ktorým ste nespokojný. Musím konštatovať, že to nebude jednoduché a budete musieť vynaložiť nemalé úsilie na svoju zmenu. Dôležité je, že ste vlastne už začali. Verím, že vo svojich snahách vydržíte a nájdete svoju novú identitu.

Zdravotný stav
Bez vážnejších zdravotných problémov.

Psychický stav
Aurický obal je uvoľnený od fyzického tela a už je vhodné vyhľadať pomoc psychológa alebo terapeuta.

Povaha
Ste hystericko-schizofrenická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine a mozočku. Charakterizuje to obrázok muža, ktorý by ženy najradšej zničil a zdevastoval. Druhý obrázok je obrázok osoby, ktorá prechádza do stavov plachosti a následne do stavu agresivity a tyranstva. Riziková osoba vo vzťahu k ženám.

Sexuálne centrum
Je v ústnej dutine a charakterizuje to obrázok muža, ktorý by zabíjal ženy a ničil im život.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov šedej kôry mozočku. Sú tu obrazy postáv, ktoré neustále niečo zabíjajú a na konci postava muža, ktorý je celý krvavý. Rizikové podvedomie.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov veľkého mozgu. Sú tu obrazy, ako odprosujete matku a potom sa ventilujete na ženách. Násilník. Riziko vysoké.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Astrologická schéma Neptúna a okolo postavy umučených žien. Naznačuje to na problémy so zákonom.

Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. Neustále sa objavuje matka, mimoriadne silná autorita. Všetko vo vašom živote riadi. V dennom vedomí sa to prejavuje násilníckymi sklonmi k ženám. Ventilovanie nenávisti cez sex.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš osud. Predok v období druhej svetovej vojny, zabíjanie mužov, žien a detí. Silné kliatby, aby mal traumatický osud.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva výchovou rodičov. Celková vzrušivosť: keď niekoho niekde bijú. Povrchová vzrušivosť: násilie na ženách. Pohlavná vzrušivosť: zabíjať. Citová vzrušivosť: nekomentujem.

Duchovná úroveň
Morálka a etika vám nič nehovoria.

Pridaj komentár