Veľa sa toho v mojom živote v poslednej dobe mení, preto by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť o vypracovanie vešteckého profilu.

Psychický stav
Aurický obal okolo fyzického tela je uvoľnený a nemožno hovoriť, že máte stabilný psychický stav. Treba sa venovať psychike intenzívnejšie.

Povaha
Ste hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok chaosu a neporiadku. Zaujatosť nejakou vecou a chaotické správanie. Prílišná upjatosť psychiky, keď vás niečo zaujme, ako keby nič iné neexistovalo.

Sexualita povahy
Je klasicky európska usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok akejsi úletovosti a fantázie spojenej s lietaním. Bioenergeticky je dosť silná a dynamická. Nie je pod dostatočnou kontrolou.

Pred narodením
Počas tehotenstva matky bolo všetko príjemné a pohodové. Pocit bezváhového stavu a kozmu. Nechuť narodiť sa a neustála túžba vrátiť sa do tohto stavu. Oslabený vzťah k vonkajšiemu svetu a útek do stavu pred narodením.

Sexuálne centrum
Je umiestené v ústnej dutine a charakterizuje to detskú sexualitu. Určité prvky detskosti, nezodpovednosti. Charakterizuje to obrázok dievčatka a anjelov.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov v mozočku. Plno antických sôch. Na konci postava z dejín Grécka. Aténske vplyvy, ktoré majú silné erotizujúce prvky.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov veľkého mozgu. Nachádzam tu obrazy eroticky ladené a veľa strachu z vecí sexuálnych.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Výjavy z gréckej mytológie. Prométeus na skale a otrok. Neschopnosť využiť svoje vnútorné potencie a schopnosti. Uzavretosť do svojho vnútorného sveta. Slabý kontakt s realitou.

Snová astrológia
Skúmam oblasť snov a spánku. V snoch ste slávna a úspešná a žijete to, čo by ste mali žiť vo vonkajšom svete. K vonkajšiemu svetu patrí bolesť a tú treba vydržať. Vonkajší svet bolí.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš osud. V rode maliarka a umelkyňa, ktorá žila vo svojom vnútornom svete a vonkajší svet jej nič moc nehovoril.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv vašich rodičov na najhlbšie city vytvorené v detstve. Celková vzrušivosť: na hračky. Povrchová vzrušivosť: na svet rozprávok. Pohlavná vzrušivosť: na mužov. Príliš veľa fantázie. Citová vzrušivosť: na seba.

Duchovná úroveň
Morálka a etika je silne rozvinutá a má vám čo povedať.

Hviezdy, osud
Idete na vlne šťastia a aj keď nechcete, tak máte šťastný osud. Pokiaľ sa nerozhodnete, že just ho zničíte.

Sexuálne vedomie
Neustále vo vás idú sexuálne energie a zabezpečujú šťastie.

Pridaj komentár