Sugerácia úplného ochrnutia a zdecimovania miechy. Otvorenie vnútorného priestoru ako u ochrnutých ľudí. Nahratie našej slnečnej sústavy do vnútra. K tomu súhvezdia severnej polárnej oblohy a to Veľký voz, Malý voz, Drak a Kassiopeja. K tomu pridáme Cefeus.

Pri nácviku tejto sekcie je nutné sadnúť si do vhodnej asány a znehybnieť čo najviac. Potom je potrebné si čiastočne v tele a hlavne na psychickej rovine vsugerovať a uveriť, že ste ochrnutý. O tomto stave sa nepochybuje a udržuje sa trvale počas celého cvičenia.

V tomto psychickom stave a nie fyzickom ochrnutí sa postupne vo vás otvorí vnútorný priestor tak, ako je to u ľudí s úplným alebo čiastočným ochrnutím. U týchto ľudí dovoľuje psychika v ich hlave vytvoriť čudesné zopnutie neurónov a máte pocit akéhosi astrálneho putovania v nejakom priestore.

Do tohto priestoru si postupne ponahrávate veci okolo celej našej slnečnej sústavy a k tomu model celej našej Galaxie. Ide o rotujúci disk s množstvom ramien. Keď toto zvládnete, pokračujete v nahrávaní jednotlivých najbližších hviezd, dvojhviezd, hmlovín a ďalších galaxií do vnútorného sveta. Nateraz sme si nahrali časť kozmickej oblohy v oblasti Malého a Veľkého vozu. V mytologickej rovine hovoríme o Veľkej a Malej medvedici. Pridali sme súhvezdie Draka a čaká nás súhvezdie Kasiopeji. Teraz postúpime ďalej a pridáme Cefeus.

Nácvik vnímania a uvedomenia si kozmického priestoru slúži nielen na jogínske, ale aj veštecké účely. Záujem o kozmos vedie aj k vešteckým výkonom, ktoré dovoľujú veštecky ošetriť osobu smerom do budúcnosti. Teda jednoduchá predstava dotyčnej osoby a vnútorné predstavy, čo ide robiť. K tomu predstava určitej časti hviezd. Potom to všetko zmiešať a zistiť, aké obrazy sa vám objavia, či to bude úspech, alebo niečo nejasné alebo neúspešné.

Pri vytváraní vnútornej plastickej predstavy je vhodné si uvedomiť vzdialenosti vo svetelných rokoch, čo umožňuje dať celej vnútornej predstave priestorovosť. Viem, že tieto rozmery nebudú reálne, ale môžete to vytvoriť v určitej mierke. Teda vytvoríte si pomer, napríklad jeden svetelný rok je jeden milimeter. Treba si uvedomiť aj to, že niektoré hmloviny majú svoje rozpätie a to je udávané vo svetelných rokoch. V jednotlivých súhvezdiach máme hviezdy, dvojhviezdy, hviezdokopy, rádiové zdroje ako pozostatky hviezd. Veľkú pozornosť treba venovať galaxiám v jednotlivých súhvezdiach.

Teraz sa však podrobnejšie venujme súhvezdiu Cepheus. Typickým obrazom súhvezdia je kosoštvorec, v ktorého vrcholoch sú jasné hviezdy. Nachádza sa tu Alderamin ako najjasnejšia hviezda vzdialená od nás 50 svetelných rokov. Alfirk je dvojhviezda a od nás je vzdialená 650 svetelných rokov. Alrai je podobor oranžovej farby a je vzdialený 50 svetelných rokov. Cephei je jasný obor s priemerom 40 miliónov kilometrov, vzdialenosť 650 svetelných rokov. Táto hviezda patrí medzi premenné hviezdy. Sú dôležité pre určovanie vzdialenosti v kozme. Erais je hviezda sýtočervenej farby a vzdialená je 250 svetelných rokov. VV Cephei je červený nadobor a vzdialený je 3600 svetelných rokov. Kruger 60 je blízka dvojhviezda vzdialená od nás 13 svetelných rokov. NGC 188 je riedka, nepravidelná otvorená hviezdokopa vo vzdialenosti 3400 svetelných rokov. NGC 6946 patrí k typu špirálových galaxií s veľmi rozvinutými ramenami. Priemer je 57 000 svetelných rokov. Od nás je vzdialená 14 miliónov svetelných rokov. NGC 7510 je otvorená hviezdokopa s priemerom 5 svetelných rokov. Od nás je vzdialená 9 000 svetelných rokov. IC 1470 je planetárna hmlovina nepravidelného tvaru a je vzdialená 7 000 svetelných rokov. NGC je prachová hmlovina so štruktúrou. Vzdialenosť 900 svetelných rokov.

Zmyslom týchto astronomických cvičení je vytvoriť si vo vnútornom priestore vlastnej psychiky maketu kozmického priestoru. Pokiaľ sa venujete vešteniu, tak akýkoľvek záujem o hviezdy zvyšuje veštecké schopnosti. A tak isto je tu zaujímavá astronomická vzdelanosť. Je celkom príjemné vedieť o svojom okolí trochu viac. Úchvatné sú hlavne tie svetelné roky, ktoré nás delia od ostatných galaxií. Nie nadarmo sa hovorí, že hviezdy sú naša budúcnosť.

Je tu ešte jeden záujem a to sú reinkarnačné ambície, ktoré dovoľujú informačné pole v nás samotných nabiť budúcnosťou. Pokiaľ za života myslíte na posmrtný život, tak je vhodné nabiť svoj odkaz túžbou, ktorá smeruje do galaktického priestoru. Je nesporné, že ľudia do kozmického priestoru budú prenikať.

Pridaj komentár