Koncentrácia. Neuróny v mozgu. Neuróny v tele. Spomienky kmitajú, vibrujú, rezonujú. V predstave vibrujú prsty. Písmenové znaky. Schémy elektrospotrebičov. Texty s veľkými písmenami. Sugerácia počítania v účtovníctve. Sugerácia klinickej smrti. Sugerácia slaboprúdu do mozgu. Sugerácia rádioamatéra. Vyhľadaj zvukovú podobu v MP3.

Zmyslom terajšej úrovne v Silvovke je vytvoriť vnútorný štandardný systém, ktorý dovoľuje aktívne pracovať a zasahovať do neurónových oblastí v tele človeka. Neuróny si predstavujeme ako 3 až 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov. Túto predstavu dosahujeme v neurónoch veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy a gangliách okolo chrbtice a v mozgu, v črevách a pri orgánoch v tele.

Do týchto oblastí sa koncentrujeme tak, aby sme tu nenarušili určitý zvláštny stav, ktorý nás núti k zvláštnej psychickej aktivite. Nejde o spánok a nejde o jogínsky stav, kde je odosobnenie a utíšenie. Silva stav sa podobá joge, ale je tu silný záujem o spoznanie neurónov a ovládnutie ich činnosti. Máte pocit zlodeja, ktorý pracuje nehlučne, nedovolí, aby sa v mozgu vytvorila silná bioenergetická aktivita. Tento stav sa podobá stavu vešteckému, kde je všetko bioenergetické odsávané a bioenergia sa stráca. Všade si nasugerujete chorobný stav. Najlepšie stav ťažkej rakoviny mozgu. Pocit, že ste na onkológii, je vítaný.

V mozgu môžeme pracovať zo spomienok a to preto, aby sme mozog nerozhecovali a zostal v tichom stave. Teda spomienky a blikanie svetla, spomienky na bubnovanie a spomienky na vibrovanie domácich elektrospotrebičov. Všetkými týmito predstavami prenikáte do časti mozgu a upravujete režim v zmyslových centrách na povrchu veľkého mozgu. Všetko vnímate a riadite cez zmyslové centrá na povrchu mozgu a nie očami a ušami. V neurónoch pracujeme aj sugeratívne, uveríme, že nám mozog poškodil slaboprúd. Ďalej ide sugerácia, že mozog poškodila vysielačka. Ďalej sugerácia, že sme si poškodili mozog nočným účtovníctvom. Počítanie a počítanie. Pri sugerácii si treba všetko predstaviť a plne tomu uveriť, ako keby to bola skutočnosť.

Ďalšie techniky prieniku do neurónov sú postavené na čítaní veľkých písmen určitého textu, v ktorom sú aj číslice. Ďalšou možnosťou je prezerať schémy zapojenia elektrických zariadení. K tomu prezerať špeciálne duté písmená s drobnými krížikmi. Dobrá je aj predstava, že mozog je plný termitov alebo mravcov.

Pre nás je dôležité byť v stave, že všetko a všade kmitá, vibruje a rezonuje. Tak isto si treba uvedomiť a využiť, že neuróny veľkého mozgu riadia procesy v jednotlivých orgánoch a častiach tela. Tak isto neuróny obsahujú spomienky zo života. Dôležitosť má aj pozitívne naladenie a optimizmus.

Pridaj komentár