Priemerný ezoterik. Ideálny ezoterik. Dokonalý ezoterik. Čas absolútny. Čas relatívny. Čo sa robí v danom čase. Kde začína ezoterik?

V predchádzajúcich článkoch ladených štatistickým aparátom som sa usiloval určiť, kto je ezoterik a kto nie je ezoterik. Tak isto som sa snažil rozčleniť samotných ezoterikov do skupín na základe určitého znaku. Dnes sa budeme venovať ezoterikom na základe času v rozptyle terča na strelnici.

Povedali sme si, že ezoterik je osoba, ktorá či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne sa zahĺbila do svojho vnútorného sveta. Jednoducho pozornosť svojich zmyslov upriamila na všetko od povrchu kože do celého vnútra či už fyzického, alebo psychického. Nedobrovoľne sa niekto stáva na čas ezoterikom, pokiaľ má fyzické a zdravotné potiaže, ktoré mu často nedokáže vyriešiť klasická medicína, alternatívna medicína a dotyčný sa rozhodne veci riešiť sám za pomoci koncentrácie do svojho vnútra. Nedobrovoľný ezoterik je osoba, ktorá mala niekoľkokrát operovanú psychiku a chce sama vlastnou aktivitou chorobný stav zvládnuť.

Dobrovoľným ezoterikom sa niekto môže stať aj cez chorobu. Vyrieši si svoj problém a vlastné vnútro ho zaujme tak, že už sa stáva dobrovoľným ezoterikom. Svoj život naplní životom do svojho vnútra. V tomto prípade sa stáva vonkajší svet druhoradý a vnútorný svet prvoradý. Tak isto aj tu zostáva priestor na rôzne druhy ezoterických aktivít. Niekto sa duchovnej ceste venuje tak, že navštevuje liečiteľov a veštice. Niekto si číta všetko okolo ezoteriky. Niekto sa venuje veštectvu alebo liečiteľstvu. Niekto vymetá všetky ezoterické kurzy a prednášky. Málokedy sa nájde ezoterik, ktorý ezoteriku spraví súčasťou svojho života, pravidelne pracuje na sebe a dosahuje hlbinu svojej duše. Sú aj ezoterici, ktorí pod ezoteriku skryjú svoje duševné a fyzické patológie. Hovoríme, že si našli správnu parketu a svojou čudesnosťou dokážu liečiť iných ľudí. Sú ezoterici, ktorí z vlastnej duchovnej cesty spravia oslavu svojej osoby, hovoríme o ezoterickom kulte. Niektorí ezoterici poňali ezoteriku ako zábavu a vyplnenie voľného času. Niekto našiel v ezoterike psychickú oporu a útechu. Napríklad náboženstvo a upnutie sa na jeden bod. Veriť v silu niečoho. Niektorí ezoterici si z ezoteriky spravili šoubiznis a financovanie vlastnej existencie. Výnimočne sa objavujú jedinci, ktorí všetok svoj čas venujú ezoterike a robia všetko pre to, aby zašli na duchovnej ceste čo najďalej.

V tom príspevku sa pozrieme na ezoterikov z hľadiska času, ktorý venujú ezoterike. Je potrebné, aby ste si tu a teraz uvedomili čas ako taký. Každý tu máme určenú určitú kapacitu času, z ktorej sa v momente narodenia začalo odčítavať. Koniec tejto kapacity je relatívny a je určený biologickými predpokladmi, ale aj vlastným pričinením. Povedzme si, že na ezoterickú cestu tu máme k dispozícii nejakých 40 rokov. To je vždy individuálne.

Teraz sa skúsime zamyslieť, koľko z tohto potenciálu využijeme pre ezoteriku a ezoterickú prax a tak isto si uvedomíme, čo v tomto čase robíme. Keď to približne prepočítame, tak nám vyjde zaokrúhlene 300 000 hodín. Z toho minimálne asi polovicu budeme musieť venovať bežným denným povinnostiam. Teda zostáva nám približne 150 000 hodín, ktoré by sme mohli reálne venovať vlastnej duchovnej ceste. Vychádza to na 12 hodín denne počas 40. rokov možnej meditácie. Aj tu musíme byť triezvejší a povedať, že meditácii sa pri všetkej vôli môžeme denne venovať takých 8 hodín.

Kto sa denne venuje ezoterickému nácviku 8 hodín, tak u toho možno konštatovať, že sa venuje ezoterike mimoriadne intenzívne a dokáže z fondu svojho času počas svojho života využiť tých 100 000 hodín. Predmetom skúmania by malo byť aj to, čo v týchto 8. hodinách robí. Či cvičí rôzne oblasti ezoteriky, či iba relaxuje alebo robí niečo iné. V zásade môžeme hovoriť, že sa ezoterike venuje intenzívne. Ideálny stav je, že sa venuje ezoterike v celom rozsahu, ktorý prináša psychiatrická prax. Vtedy je tých osem hodín využitých maximálnou efektivitou voči vlastnej duchovnej ceste.

Iný extrém je človek, ktorý sa ezoterike venuje denne jednu hodinu. Tu už treba prakticky zvážiť, či dotyčná osoba je pri takomto minimálnom nasadení schopná dosiahnuť nejaký vnútorný duchovný rast a vnútornú duchovnú cestu.

Uviedol som vám tu časový rozptyl dvoch extrémnych stavov – 8 hodín dennej meditácie a jednu hodinu dennej meditácie. A vy ste na tom ako?

Pridaj komentár