Erotické bioenergie. Fantázia erotická. Vlastné sexus energie. Ľudský sexus. Prírodný sexus. Zvierací sexus. Sexuálne emócie. Sexuálne úchylky. Sexuálna ritualistika. Sexus svalov.

Neustále sa venujem sexualite zo všetkých strán. Študujem odbornú a liečiteľskú literatúru. Vykonávam v tomto smere aj terapie, pokiaľ sú súčasťou celkovej terapie. Mám aj vlastnú erotickú prax so stálou partnerkou. Po rokoch cvičenia postupne prichádzam na celkový fenomén ľudskej sexuality. Ľudská sexualita je založená na fenoméne fetišizmu a vzrušenia na vhodný erotizujúci podnet. Celkovo je všetko jasné z hľadiska sexuologického. Pokiaľ sa jedná o sexuálne energie v človeku, aj tu sa tiež vyjasnilo. V zásade v praxi nachádzame ľudí, ktorým sa sexuálne energie otvárajú na základe erotických podnetov či u v mysli, ale aj fyzicky v oblasti pohlavných orgánov. Po skončení sexuálnej aktivity sa obnovujú klasické energie. No nie vždy nastane takýto stav. Niekedy zostáva dlhodobo stav sexuálnych energií. Keď chceme organizmus sexuálnymi energiami odstresovať alebo preliečiť, je potrebné vyvolať dva zdroje sexuálnej energie a to jednak z mozgu a jednak z pohlavných orgánov. V tomto prípade naplníme telo vhodnými bioenergiami, ktoré slúžia k terapiám.

Potom je tu druhá možnosť, prejsť do psychiky prírodného šamana. Ide o vypnutie klasickej civilizovanej sexuality a navodenie prírodnej sexuality. Energia sa koncentruje v ústnej dutine a pomocou vhodných predstáv žeravíme miechu až k pohlavným orgánom. Potom nasleduje sexuálna aktivita, ktorá sa podobá tantristickým praktikám na spôsob Kamasutry. Všetko smeruje k žeraveniu miechy a orgánov tele. Odmenou je príjemný pocit blaženosti.

Nasleduje tretí typ sexuálneho vedomia a to je zvieracie sexuálne vedomie. Odstavená je ľudská a aj šamanská sexualita, otvorená je koncentrácia na pohlavné orgány a nič iné. Sexuálny výkon ide cez svaly a svalové platničky. Skôr je to sexuálne športovanie ako maznanie. Výsledkom je hlboká únava a blaženosť. Teda je tu niekoľko rovín sexuálnej aktivity.

A tu je práve možnosť prejsť z ľudskej sexuality, pokiaľ je poškodená, na iné sexuálne hladiny. Teda žeraviť miechu a robiť sex na tantrický spôsob a tak isto prejsť až na zvieraciu sexualitu. Je tu možné dosahovať fenomenálne blaženostné stavy absolútnej spokojnosti, čo môže byť silne terapeutické.

V celej terapii sa oddeľuje orgastické a ejakulačné vyvrcholenie, ktoré v tomto prípade nie je žiaduce. Pokiaľ je cieľom vzrušenie s vyvrcholením, to už skĺzavame do praktickej sexuality s cieľom vybitia sexuálnych potrieb. Sexuálne energie slúžia pre rôzne účely. Neustále fyzické dráždenie pohlavia vedie k energetickým aktivitám, ktoré sa využívajú v rámci rozličných terapií.

Pridaj komentár