V tomto príspevku sa zaoberám praktickým využitím diagnostiky pomocou nakreslenej postavičky a virgule. Ide o vešteckú techniku, pri ktorej je nutné, aby ste sa cítili ako zviera a boli skoncentrovaní do starých neurónov. Bližšie o tejto technike v Astrálnej sekcii.

Na začiatok požiadate dotyčnú osobu, aby nakreslila na papier obrysy svojho tela. Potom sa vovediete do vešteckého stavu. Bioenergie zosávate mimo telo a spolu so svojou bioenergiou ich odvádzate mimo seba napríklad cez nohy. Ako sa uviesť do vešteckého stavu si nájdete v Silvovej škole a Vešteckej škole. Keď sa veštecky vhodne naladíte, tak sa vnútorne skoncentrujete na to, čo chcete diagnostikovať. Keď sa skoncentrujete na nervový systém, tak virguľa vám ukáže, či ho má diagnostikovaná osoba v postavičke alebo mimo postavičku. Virguľa vytvára určitú špirálu.

Keď sú špirály v pravom hornom rohu, tak vnútorné postoje k niektorým veciam sú nesprávne a preto bude v tele zle aktivovaná nervová sústava. Veštecky určite, ktoré postoje musí človek zmeniť, aby jeho nervstvo bolo rovnako aktivované a neprevládal nervový vzruch iba v jednej časti tela a to hlavne v hlave. Pokiaľ sa virguľa točí nad postavičkou a priamo v strede od hlavy po pohlavie, tak dotyčná osoba má správne postoje a nervová sústava je správne aktivovaná.

Pri ďalšom druhu diagnostikovania znovu požiadate dotyčnú osobu, aby nakreslila obrysy svojho tela a jednotlivé orgány vo svojom tele. Obrázok si položíte pred seba a vnútorne sa skoncentrujete na to, že chcete zistiť zdravotný stav orgánov dotyčnej osoby. Virguľou hodnotíte zdravotný stav v troch stupniciach a to: orgán zdravý, orgán chorľavý a orgán chorý.

Virguľa je nad diagnostikovaným orgánom a keď sa točí doprava, tak je orgán zdravý, keď sa točí doľava, tak orgán je chorľavý. Keď sa virguľa zastaví nad orgánom a nehýbe sa, tak to znamená, že orgán je chorý a treba ho liečiť. Keď sa virguľa začne pohybovať iba hore a dole, znamená to značné poškodenie a vypovedanie činnosti. Pri ďalšej diagnostike požiadate diagnostikovanú osobu, aby nakreslila na papier svoju postavičku s tým, aby sa sústredila na svoj psychický stav. Vy ako diagnostik sa uvediete do vešteckého stavu a naladíte sa na zistenie duševných porúch. Tieto diagnostikujete vľavo a vpravo nad postavičkou.

Virguľa sa tu točí do určitého smeru a naznačí spravidla od jednej špirály po 6 špirál. Tieto špirály hovoria o duševných poruchách a vzťahu diagnostikovanej osoby k svojmu psychickému stavu. V tomto príspevku som naznačil určité možnosti využitia čakrových techník na diagnostické účely. Nezamieňajte si tieto techniky diagnostikovania s diagnostikovaním aurického obalu, pri ktorom sa používa kovový drôt zohnutý do tvaru predĺženého U. Ide o prútkarskú techniku, pri ktorej držíme prútik v prstoch palca a ukazováka.

Pridaj komentár