V tomto príspevku sa zaoberám problematikou zvukovej podoby čakry vo východnom systéme. Zisťujem, že ide o spojenie echolokátora pri sugerácii, že je človek delfínom, vorvaňom a netopierom. Vtedy sa objaví echolokátor medzi zubami a perami.

Znovu sa vraciam k problematike čakry a jej prepojenia na migrenózne volty, ktoré vznikajú pri zaseknutí jednej predstavy o sexuálnej technike a človek sa jej nevie zbaviť aj niekoľko dní. Na druhej strane je to schopnosť echolokátora pri sugerácii niektorého morského cicavca. Skúsim tento problém rozriešiť tým, že si preverím čakrové systémy u majstrov čakier, ktorí už nie su medzi nami a boli v tejto oblasti špičkoví.

Prieskum u asi desiatich najlepších v tejto oblasti preukázal, že čakra alebo čakram súvisí s echolokátorom. Bližšie o echolokačných schopnostiach a ich nácviku v Echo škole a Čikung škole. Nejde o migrenózne stavy, ale o echolokačné schopnosti, ktoré sa objavujú u človeka medzi perami a zubami. S týmito stavmi sú spojené aj určité zvukové vibrujúce pocity zo zvukovej pamäte. Echolokátor v ústnej dutine je na báze bioenergie a v nej sú uložené rôzne zvukové spomienky z pamäťových záznamov. Môžu to byť spomienky na zvuky prírody, spev, hudobné nástroje a podobne.

S echolokátorom, v ktorom sú správne rozkmitané zvuky, sa pôsobí do vnútra bunkových štruktúr a napravujú sa rôzne funkcie vo vnútri samotných buniek tak, ako to opisujú štúdie o zvukových mantrách a príslušných orgánoch v tele človeka. U migrenóznych voltov ide o mechanizmus liečenia ničením a zabíjaním choroboplodných baktérií a chorých buniek. O tomto podrobnejšie v Sexuálnej škole. Záverom len toľko, že dozreli všetky podmienky, aby sme v Čakra škole začali pestovať védske mantry.

Pridaj komentár