Budem sa tu venovať problematike čakania na osvietenie. Prípadne tu budem rozjímať na zmyslom čakania, že príde niekto osvietený a ten mi dá moju duchovnú cestu. Prípadne zoberiem do ruky lopatu a budem na svojom duchovnom raste pracovať.
Ešte keď som sa začal venovať ezoterike a alternatívnej medicíne, tak som počúval od svoje matky rôzne posmešné reči o tom, že ľudia s vešteckými a liečiteľským schopnosťami sa musia jednoducho narodiť a nič iné nezostáva. Moja snaha je vraj márnenie času. Priznávam, že ma tieto reči poriadne nasierali. Intuitívne som cítil, že sú aj iné možnosti. Čakanie na spasiteľa alebo spasenie na duchovnej ceste je príliš neistá inštitúcia. Napriek pochybnostiam okolia som sa nakoniec rozhodol, že im dokážem, ako sa mýlia. Je pravda, že je možné, aby sa človek s mimoriadnymi schopnosťami narodil a bol medzi nami. No akú šancu máte, že sa takýto človek zjaví za vášho života a akú šancu máte sa takýmto človekom narodiť? Podľa mňa sú šance minimálne a vlastne som v tomto smere nepatril k vyvoleným. Vlastne dnes som už aj rád, že som sa narodil ako normálne dieťa a nemal žiadne mimoriadne schopnosti. Dnes už z hľadiska psychiatrického viem, že mimoriadne schopnosti od narodenia sprevádzajú aj neštandardné prejavy fyzického a psychického tela. U takýchto jedincov je vysoké riziko zdravotného a psychického zlyhania. Vlastne ich veštecké, liečiteľské a duchovné schopnosti vedú k pozvoľnej deštrukcii. Toto je všeobecná skúsenosť z mojej dlhoročnej terapeutickej praxe. Tak vlastne som celkom rád, že som sa narodil ako normálny jedinec a vlastným dôsledným a vytrvalým cvičením som postupne dosahoval mimoriadne schopnosti. Dokonca som mohol začať od ničoho a postupne sledovať a popísať duchovnú cestu na základe vlastného rozhodnutia. Dnes už po čítaní dejín šamanizmu viem, že aj majstri šamanizmu sa usilovali posilniť prirodzený talent na duchovnú cestu rôznymi rituálmi a zasväcovacími praktikami. Dokonca niektorí sa pre duchovnú cestu do svojho vnútra rozhodovali z vlastnej vnútornej potreby. Systematický rozvoj duchovna a výnimočných schopností je omnoho bezpečnejší ako osvietenie od narodenia alebo nečakané osvietenie po mimoriadnych okolnostiach. Treba si uvedomiť, že duchovná cesta a mimoriadne schopnosti skrývajú v sebe patologické nebezpečenstvo. Kedy sme pragmaticky zhodnotili, koľko ľudí s mimoriadnymi schopnosťami zošalelo alebo sa ináč doničilo, tak zistenia by boli varovné. Tak isto nemožno tvrdiť, že keď idete na duchovnej ceste pomocou dennodenných cvičení, vám nič nehrozí. Aj dôsledný praktický výcvik prináša mnoho rôznych patologických prejavov. Keď postúpite na duchovnej ceste, vždy musíte očakávať rôzne psychické a fyzické deštrukcie, ktoré treba odstraňovať. Teda ten, kto sa vydá na cestu do vlastnej duše, by mal mimoriadne dobre ovládať psychoterapie a samoliečiteľstvo. Z praxe mnohých ezoterikov som zistil, že aj prácou na sebe sa fyzicky a psychicky poriadne doničili. Keď sa s nimi stretnem je to hlavne preto, že majú veľa rôznych problémov, je potrebné zastaviť ich duchovný rast a venovať sa stabilizácii zdravia či už fyzického, alebo psychického. Ja sám som si dobre vedomý, že keď duchovne postúpim ďalej, vždy sa objavia nejaké tie fyzické a psychické anomálie, ktoré treba priebežne odstraňovať. Teda duchovný rast áno, ale aj dôsledné likvidovanie nežiaducich fyzických a psychických stavov. Pokiaľ tak nerobíte, budete nakoniec musieť svoj duchovný rast zastaviť. Preto je vhodnejšie napredovať pozvoľna a priebežne sledovať a odstraňovať nežiaduce prejavy.
Tvrdenie tých, ktorí si myslia, že sa musí človek s mimoriadnymi schopnosťami narodiť, nemajú opodstatnenie a sú vlastne aj scestné. Duchovný rast a mimoriadne schopnosti možno dosiahnuť trvalou a dôslednou meditáciou. Dokonca vedomý a cieľavedomý výcvik dovoľuje dosahovať duchovnú cestu v mimoriadne širokom spektre. Ten, kto sa narodí s nejakým fenoménom, je často uzatvorený do tohto fenoménu a málokedy mu dovolí preniknúť aj do iných oblastí duchovného vnútra človeka. Vlastne ďakujem tomu, že som s narodil ako obyčajný človek. Vlastne to bolo výnimočné, že som sa narodil úplne normálny a doslova bezvýznamný jedinec. Vlastným pričinením už dnes nemôžem túto bežnosť dosahovať.

Pridaj komentár