DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie BUDHIZMU. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
EXTATICKÝ STAV umožňuje intenzívnejšie precítenie Budhistického náboženského stavu. Tento stav sa dosahuje dlhotrvajúcim čítaním( 2 až 3 hodiny), modlitbou, cvičením a meditáciou. Počas týchto hodín sa venujete iba BUDHIZMU. Cvičte pozvoľna a neprepínajte svoje sily.

BUDHIZMUS je náboženský systém.
BUDHA je ten, ktorý nás obdarúva, alebo nám niečo dáva. Symbol: DÚHA
ŠAKJAMUNÍ je ten, ktorý sprostredkuje BUDHOV Dar. Symbol: FARBY.
CVIČENIE: uvedomujete si psychické telo a vaša vedomá koncentrácia je do oblasti hlasiviek. Pred týmto cvičením treba mať predcvičenú psychopatickú povahu.

SYMBOLIKA DÚHY
SYMBOLIKA FARBY Viď obr.

TIBETSKÁ KNIHA MŔTVYCH

Translation, introduction, commentary and notes ă Josef Kolmaš 1995. Translation Karel Herian, Silvia Herianová 1998. ă Photo Josef Vaniš 1998, ISBN 80-85809-93-1

AKO ČÍTAŤ TIBETSKÚ KNIHU MŔTVYCH?

V prvom rade ju treba čítať v ALFA STAVE . Pri čítaní sa sústreďujete do oblasti hlasiviek (psychopatická povaha). Najprv si ju niekoľkokrát prečítajte voľným spôsobom. Potom ju čítajte a predstavujte si vo vnútri svojej mysli , ako každé slovo a postupne každé písmeno vyžaruje magnetickú energiu. Čítate a máte predstavu elektrických výbojov. Pri ďalšom čítaní si vnútri predstavujte tibetské písmo a zároveň máte predstavu elektrických výbojov.

[POZDRAVENIE]
ÓM!
Buďte pozdravení guruovia vo svojej trojakej podobe: v podobe dharmaháje ako Svetlo do večnosti Amitábhu, v podobe sambhógaháje ako pokojné a hnevlivé božstvo lotosového rádu, v podobe nirmánaháje ako Padmasambhava, ktorý prišiel ako pán tvorstva. Toto „Veľké vyslobodenie počúvaním, určené priemerným jogínom ako prostriedok na vyslobodenie v barde, má tri časti: úvod, hlavnú časť a záver.

[kedy nie je potrebné čítať knihu mŕtvych]

Najskôr úvod. Prostriedky na vyslobodenie bytostí obdarených telom.

Pridaj komentár