DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie PRAVOSLÁVIA. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
EXTATICKÝ STAV umožňuje intenzívnejšie precítenie židovského náboženského stavu. Tento stav sa dosahuje dlhotrvajúcim čítaním, modlitbou, cvičením a meditáciou. Pod dlhším časovým obdobím sa rozumie 2-3 hodiny, možno i viac hodín. Počas týchto hodín sa venujete iba PRAVOSLÁVIU. Cvičte pozvoľna a neprepínajte svoje sily.

PRAVOSLÁVIE je náboženský systém.
BOHORODIČKA je tá, ktorá nás obdarúva, alebo nám niečo dáva.
Symbol: Matka
Svätý Mikuláš je ten, ktorý sprostredkuje BOŽÍ DAR.
Symbol: Dieťa
CVIČENIE: uvedomujete si psychické telo a vaša vedomá koncentrácia je do oblasti malého mozgu. Pred týmto cvičením treba mať precvičenú schizofrenickú povahu.

Viď obr.

STRED
Bohorodička s dieťaťom. Symbol prvopočiatku a bezpečia. Vzťah k vlastnej matke je hlboký a trvá dlho, od začiatku života.

HORE
Anjel sprostredkovateľ medzi človekom a bohom.
DOLE
Anjel sprostredkovateľ medzi človekom a bohom.
VPRAVO
Anjel sprostredkovateľ medzi človekom a bohom.
VĽAVO
Anjel sprostredkovateľ medzi človekom a bohom.

 

TEXT NA ROZJÍMANIE

1. Nespokojnosť ako vnútorný pocit ide proti Bohorodičke.
2. Nepohŕdajte, lebo pohŕdate Bohorodičkou.
3. Zabudnite, že vám niekto ublížil, lebo vám ešte navyše ublíži sama Bohorodička.
4. Nikdy a za žiadnych okolností nemám výhrady voči Bohorodičke.
5. Bohorodička činí vždy len dobro.
6. Nikdy a na nikoho sa nehnevajte, lebo vtedy sa hneváte na samotnú Bohorodičku.
7. Nikým nepohŕdajte, lebo vtedy pohŕdate aj Bohorodičkou.
8. Nikoho neodsudzujte, lebo vtedy odsudzujete Bohorodičku.
9. Majte ku všetkému určitý vzťah, ale ten najsilnejší a najčastejší k Bohorodičke.
10. Pravá duchovnosť je tá duchovnosť, ktorá ide k Bohorodičke.
11. Pravá mravnosť je tá mravnosť, ktorá ide k Bohorodičke.
12. Keď vy odpúšťate, odpúšťa Bohorodička aj vám.
13. Orientujte sa na Bohorodičku a až potom na život.
14. Majte rôzne túžby, no tá najväčšia túžba je Bohorodička.
15. Je veľa cieľov, ale ten najdôležitejší a najčastejší je Bohorodička.
16. Keď myslíte, tak najviac a najčastejšie na cestu k Bohorodičke.
17. Pociťujte všetko, ale hlavne Bohorodičku.
18. Pripútajte svoje emócie k Bohorodičke.
19. Pripútajte všetky skutky k Bohorodičke.
20. Pripútajte túžby k Bohorodičke.
21. Pripútajte všetky túžby vlastníctva k Bohorodičke.
22. Sledujte všetky svoje skutky ako cestu k Bohorodičke.
23. Každý úspech alebo neúspech je iba cesta k Bohorodičke.
24. Čokoľvek konáte, konajte to pre Bohorodičku.
25. Pri všetkom, čo konáte, neustále myslite na Bohorodičku.
26. Ja nekonám nič, to koná Bohorodička.
27. Hľadajte iné, ale najviac a najčastejšie Bohorodičku.
28. Milujte iné, ale najviac Bohorodičku.
29. Vlastnite iné, ale najväčšie vlastníctvo je Bohorodička.
30. Pozeráte sa okolo seba a vo všetkom je Bohorodička.
31. Kto sa môže hnevať, je Bohorodička.
32. Svoje chyby si uvedomujem a prosím Bohorodičku o odpustenie.
33. Keď máte výhrady voči okolitému svetu, máte ich aj k Bohorodičke .
34. Negatívne emócie zabíjajú Bohorodičku.
35. Keď sa povznesiete nad osobné utrpenie, povznesiete sa k Bohorodičke.
36. Pokánie vo vlastnej nedokonalosti je Bohorodička.
37. Každý negatívny čin, emócia, myšlienka nás vzďaľuje od Bohorodičky.
38. Hnevom sa k Bohorodičke nepriblížite.
39. Urážkami sa k Bohorodičke nepriblížite.
40. Nenávisťou sa k Bohorodičke už vôbec nepriblížite.
41. Zlo, ktoré konáte, vás vzďaľuje od Bohorodičky.
42. Dobrota vás privádza k Bohorodičke.
43. Veselosť a radosť vás privádza k Bohorodičke.
44. Smútok vás privádza k Bohorodičke.
45. Múdrosť vás privádza k Bohorodičke.
46. Nežnosť vás privádza k Bohorodičke.
47. Vľúdnosť vás privádza k Bohorodičke .
48. Mužská zamilovanosť vás privádza k Bohorodičke.
49. Ženská zamilovanosť vás privádza k Bohorodičke.
50. Čo najnižší stupeň vedomej a podvedomej agresie umožňuje komunikáciu s Bohorodičkou.
51. Vnútorné zmierenie so všetkým je cesta k Bohorodičke.
52. Pokiaľ ste podráždený, nemôžete ísť k Bohorodičke.
53. Len pokánie nad svojimi skutkami vás vedie k Bohorodičke .
54. Pokáním a ochotou zmeniť sa prichádzate k Bohorodičke .
55. Cez závisť je cesta k Bohorodičke neschodná.
56. Odpúšťanie je cesta k Bohorodičke
57. Keď prosíte Bohorodičku, aby odpustila hriechy iným, to je cesta k Bohorodičke.
58. Kto myslí iba na seba a nemyslí na druhých, nemyslí na Bohorodičku.
59. Mať stále vnútorný pocit pokory pred Bohorodičkou.
60. Pýcha, odsúdenie, hnev majú ďaleko k Bohorodičke.
61. Všetko neetické Bohorodička trestá a potrestá.
62. Keď máte akékoľvek výhrady voči komukoľvek a čomukoľvek, máte ich aj voči Bohorodičke.
63. Každá choroba, každý neúspech je trest, alebo varovanie Bohorodičky.
64. Nechuť žiť vás vzďaľuje od Bohorodičky.
65. Hanenie seba a druhých vás vzďaľuje od Bohorodičky.
66. Želanie zla druhým vás vzďaľuje od Bohorodičky.
67. Čiňte dobro tým, ktorí vás nenávidia. To je cesta k Bohorodičke.
68. Ľútosť je cesta, ktorá vás od Bohorodičky vzďaľuje.
69. Egoizmus a krutosť vás vzďaľujú od Bohorodičky.
70. Modlenie za iných vás približuje k Bohorodičke.
71. Agresia, apatia, depresia vás odvádzajú od Bohorodičky.
72. Násilné konanie voči sebe spôsobuje násilie zo strany Bohorodičky.
73. Keď niečo robíte, myslíte, preciťujete, buď vás to privádza, alebo odvádza od Bohorodičky.
74. Pokiaľ sa urážate, nemôžete ísť k Bohorodičke.
75. Keď nenávidíte niečo alebo niekoho, nenávidíte samu Bohorodičku.
76. Každý negatívny skutok Bohorodička vždy potrestá.
77. Každý pozitívny skutok Bohorodička vždy odmení.
78. Neľutujte seba samého, svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť, všetko je Bohorodička.
79. Čím viac zloby a hnevu v sebe máte, tým slabšia je prítomnosť Bohorodičky
80. Čím viac lásky a dobroty v sebe máte, tým silnejšia je prítomnosť Bohorodičky.
81. Keď povýšim niečo nad Bohorodičku, tá ma potrestá.
82. Pokora pred vôľou Bohorodičky.
83. Všetko hnusné, odporné, zákerné a škaredé, všetko negatívne je Bohorodička.
84. Všetko určuje Bohorodička.
85. Pripútať sa možno iba k Bohorodičke.
86. Bohorodička ma obdarila všetkým dobrým i zlým.
87. Nedokázal som, nepomohol som – vlastná výčitka je proti Bohorodičke.
88. Každá strata, ohováranie zo strany druhých a nenávisť druhých mi dovoľuje žiť hlbšie.
89. Akákoľvek situácia je daná Bohorodičkou a preto ju plne prijímam.
90. Budúcnosť je Bohorodička.
91. Ďakujem za všetko Bohorodičke.
92. Radujem sa zo všetkého, čo mám, vďaka Bohorodičke.
93. Páči sa mi všetko, čo Bohorodička stvorila.
94. Všetko jeden celok a to je viera v Bohorodičku.
95. Pokora je najvyššia cesta k Bohorodičke.
96. Pokora je v tom, že sa radujeme, keď nás Bohorodička trestá.
97. Pokora je v tom, keď prijímame aj trest od Bohorodičky.
98. Bohorodička žiada, aby ste každého, kto vám ublížil, požiadali vo svojom vnútri o odpustenie.
99. Bohorodička sa stará a vždy vie, čo činí.
100. Všetko, čo si zamilujete viac ako Bohorodičku, bude vám odňaté.
101. Medzi vami a všetkým ostatným musí vždy stáť Bohorodička.
102. Odpusť im Bohorodička, lebo nevedia čo činia.

MODLITBY A PIESNE PRE GRÉCKOKATOLÍKOV
Vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave
v cirkevnom nakladateľstve v Bratislave

Pridaj komentár