ALFA STAV SEN

Dosiahnutie základného a prehĺbeného ALFA STAVU, pri ktorom dochádza k útlmu šedej kôry mozgovej a zmyslov, možno prirovnať k jednotlivým štádiám spánku. Utlmenie šedej kôry, zmyslov a dýchania udržujete za plného vedomia tak, aby ste mohli vnímať snové stavy a vedome v nich pracovať. Najlepšie je navodiť si ALFA STAV počas dňa a pracovať so snom, ktorý si pamätáte. Sny si zapamätáte tak, že sa pred spaním programujete, aby ste si najdôležitejšie sny pamätali. Môžete pracovať aj s aktuálnym snom, ktorý práve v noci vo vašej mysli beží. To však treba už ovládať ALFA ASTRÁL STAV.
Vedomím pracujete v bielej hmote mozgu, ktorá je súčasťou ako predného mozgu, tak aj temenného, zadného a spánkového mozgu.
Znovu platí zásada, že snový stav využívate na prehĺbenie regeneračných a liečivých procesov, ktoré blahodárne pôsobia na fyzické a psychické zdravie. V ďalšom štádiu prenikáte prostredníctvom sna do vnútorných procesov v mozgu, ktoré sebe vlastným spôsobom spoznávate a postupne ovládate. Vzorom vám môže byť dielo Homéra Ilias a Odyseus. Po dostatočnej dlhoročnej praxi sa môžete začať venovať budovaniu vlastného vnútorného snového sveta podľa vzoru Praxe magickej evokácie od Františka Bardoňa.Prípadne prácu v snovom stave môžete využiť na veštecké výkony, alebo inú činnosť.

ALFA STAV TASEOGRAFIA

1. ALFA SEN AEROMANTIA
2. ALFA SEN HYDROMANTIA
3. ALFA SEN PYROMANTIA
4. ALFA SEN GEOMANTIA
5. ALFA SEN ASTROMANTIA

ALFA STAV SNÁR

1. ALFA SEN JOGA
2. ALFA SEN BARD THÖDOL
3. ALFA SEN ŠAMANIZMUS
4. ALFA SEN BIBLIA
5. ALFA SEN HIERATICKÉ SNÁRE
6. ALFA SEN ASÝRSKY SNÁR
7. ALFA SEN HOMÉR
8. ALFA SEN ASKLÉPIOS
9. ALFA SEN ARISTOTELES
10. ALFA SEN DÉMONICKÝ SNÁR
11. ALFA SEN TALMUT
12. ALFA SEN ARTEMIDÓROS
13. ALFA SEN SÁGY
14. ALFA SEN IBN SIRIN
15. ALFA SEN AKVINSKÝ
16. ALFA SEN ALCHÝMIA


ALFA STAV SEN

ALFA SEN STATICKÉ
Po utlmení šedej kôry mozgovej pomocou ALFA STAVU a utlmení dýchania si spomeniete na posledný sen, ktorý ste si zapamätali. Tento sen si predstavíte a v určitej fáze ho zastavíte tak, ako keď sa pozeráte na fotografiu. Postupne cvičíte až 15 minút.
ALFA SEN UHOL POHĽADU
Po utlmení šedej kôry a dýchania si zapamätaný sen pozeráte z rôznych uhlov pohľadu, ako keby ste si ho obzerali idúc okolo snovej predstavy.
ALFA SEN HLAS
Po utlmení šedej kôry po celej ploche mozgu a dýchania si potichu slovne komentujete zastavený sen.
ALFA SEN KONCENTRÁCIA
Po utlmení šedej kôry a dýchania sa postupne určitý čas koncentrujete na jednotlivé detaily zastaveného sna.
ALFA SEN EMOCIONALITA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si v zastavenom sne prezeráte detaily a pritom prejavujete svoj emocionálny vzťah k objektom v sne.
ALFA SEN SPEV
Po utlmení šedej kôry a dýchania si pospevujete do, re, mi, fa, so, la, si a zároveň si prezeráte zastavený sen.
ALFA SEN FARBY
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujete, ako zastavený sen natierate postupne jednotlivými farbami.
ALFA SEN POHYB
Po utlmení šedej kôry a dýchania začnete imaginárne jednotlivé objekty v zastavenom sne pohybovať z miesta na miesto.
ALFA SEN SPRIEVODCA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si do zastaveného sna predstavíte postavu sprievodcu, ktorý vás prevedie zastaveným snom a bude vám ako sprievodca v galérii vysvetľovať, čo predmety v sne znamenajú.
ALFA SEN PORADCA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si do zastaveného sna predstavíte postavu poradcu a ten vám poradí, čo s objektmi máte spraviť.
ALFA SEN VY
Po utlmení šedej kôry a dýchania sa sami nainštalujete do zastaveného sna. V sne sa objavíte ako zmenšená zrkadlová podoba seba samého.
ALFA SEN BEZCIEĽNOSŤ
Po utlmení šedej kôry a dýchania si v zastavenom sne predstavíte dvere a imaginárne postupne vstupujete do ďalších a ďalších snov.
ALFA SEN STROM
Po utlmení šedej kôry a dýchania si v zastavenom sne všetko pretvoríte na les. Na niektorý strom si sadnete a húpete sa. V sne si seba predstavujte ako malé dieťa.
ALFA SEN SEX
Po utlmení šedej kôry a dýchania sa nainštalujete do zastaveného sna, kde sa všetko zmenilo na sexuálne objekty.
ALFA SEN ORGÁNY
Po utlmení šedej kôry a dýchania sa snažíte zastavený sen držať aspoň 10 minút s tým, že sa postupne koncentrujete na jednotlivé časti tela. Koncentrujete sa pozornejšie na utlmenie dychu, až jeho krátke zastavenie.
ALFA SEN ČAS
Po utlmení šedej kôry a dýchania si imaginárne predstavujete, ako objekty v zastavenom sne postupne starnú a znovu mladnú.
ALFA SEN BOD
Po utlmení šedej kôry mozgovej po celej ploche a utlmení dýchania si imaginárne v zastavenom sne predstavujte, ako sa všetko zmenšuje do jedného malého bodu.
ALFA SEN ŽIVLY
Po utlmení šedej kôry a dýchania si imaginárne predstavujte, ako zastavený sen horí, potom v ňom prší, potom v ňom fúka vietor a nakoniec do sna hádžete kamene.
ALFA SEN TAROTY
Po utlmení šedej kôry a dýchania si v zastavenom sne predstavujte na stene zavesené tarotové karty.
ALFA SEN ČASTI TELA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si v zastavenom sne predstavujte odrezané časti tela – hlavu, ruky, nohy, trup.
ALFA SEN KOLOTOČ
Po utlmení šedej kôry a dýchania si zastavený sen predstavujte tak, akoby ste sedeli na kolotoči a točili sa okolo snovej predstavy.
ALFA SEN TRUBIČKA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si prezerajte zastavený sen ako cez dieru v plote. Vždy máte osvetlenú iba určitú čas sna a zvyšok nevidíte. Môžete si predstaviť, ako v noci svietite baterkou.
ALFA SEN A INÝ SEN
Po utlmení šedej kôry a dýchania si imaginárne predstavujte, ako sa zastavený sen prekrýva a spája s iným snom.
ALFA SEN DÝCHANIE
Dýchanie je dôležitá súčasť práce pri zastavenom sne. Musíte sa naučiť dýchať s plnými pľúcami, do ktorých jemne nadychujete a vydychujete vzduch. Dýchanie sa postupne stáva úplne nenápadné. Niekedy treba na určitý čas prestať dýchať úplne. Dych úplne zastavíte na 10-20 sekúnd, a potom sa vrátite k nenápadnému dýchaniu. Nesmiete sa prudko nadýchnuť. Takýto typ dýchania vyžaduje trpezlivosť s nutnosťou prekonať doterajší spôsob dýchania.
ALFA SEN SYMBOLIZMUS
Po utlmení šedej kôry a dýchania postupne do zastaveného sna vkladáte jednotlivé symboly ako kosti, údy, kotvu, kríž, slimáka, hada, včelu a podobne. Potom sen so symbolom imaginárne zmenšíte na malý bod.
ALFA SEN LITÁNIE
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujete zastavený sen a mnohonásobným opakovaním si k snu vytvárate emocionálny vzťah. Vyberte si vhodný sen, prípadne ho imaginárne pretvorte na niečo krásneho. Postupne si odriekajte „daruj nám pokoj, vypočuj nás, pohľad pokoja, jemný učiteľ, ustavičná pomoc, dobrá rada, pod tvojou ochranou, záchrana, uzdravenie, sprostredkovanie všetkého, opora naša, útočište naše, skala naša, šíp víťazstva, záchranca, hviezda ranná, osvieženie srdca, ranná zora, ranná hviezda, večná blaženosť, mračná brána, archa úmluvy, dom zlatý, veža zo slonoviny, skryté tajomstvo, ruža tajomná, nádoba duchovná, príčina našej radosti, studnica radosti, cnosť dobroty, schránka múdrosti, cnosť múdrosti, obraz láskavosti, zrkadlo spravodlivosti, uctievaniahodné“.

ALFA STAV SNÁR

ALFA SEN JOGA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, do ktorého imaginárne vháňate svetlo. Toto svetlo doslova všetko vo sne rozpustí na nič.
ALFA SEN BARD THÖDOL
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, do ktorého imaginárne vložíte niektorý druh kamienka. Kamienok a jeho vyžarovanie postupne v sne všetko mení. Takto do sna postupne vkladáte všetky ostatné kamienky.
ALFA SEN ŠAMANIZMUS
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, ktorý pohybom imaginárneho pierka postupne meníte. Do sna postupne vkladáte rôzne druhy pierok.
ALFA SEN BIBLIA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, ktorý zmenšíte a imaginárne vložíte do obilného zrnka a toto impregnované zrno necháte vyklíčiť do novej predstavy.
ALFA SEN HIERATICKÉ SNÁRE
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, do ktorého vkladáte predstavy rôznych božstiev a týmto necháte voľne pretvoriť váš sen. Do sna vkladajte božstvá všetkých významných kultúr. Pokiaľ božstvo nechce s vami spolupracovať, zistite prečo. Keď zistíte dôvody, ktoré nedovoľujú spoluprácu, tak sa ich snažte odstrániť.
ALFA SEN ASÝRSKY SNÁR
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavte zapamätaný sen, do ktorého postupne vkladáte znaky rôznych kultúr. Tieto znaky, písmená a číslice nechajte voľne pôsobiť na snovú predstavu.
ALFA SEN HOMÉR
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavte zapamätaný sen, do ktorého postupne vkladáte predstavy rôznych byliniek. Do sna môžete naraz vkladať aj väčšie množstvo byliniek a ich častí. Sen sa pôsobením bylinkových predstáv postupne metamorfózuje.
ALFA SEN ASKLÉPIOS
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen. Tento sen necháte chvíľu sa rozvíjať do určitého deja. Potom sen zastavte a vráťte sa na začiatok sna. Znovu ho nechajte dejovo rozvíjať. Znovu sa vráťte na začiatok a znova a znova.
ALFA SEN ARISTOTELES
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen. Tento sen postupne vkladáte do rôznych plochých objektov ako sú: kruh, štvorec, trojuholník, mnohouholník atď. Ďalej môžete sny uzatvárať do rôznych priestorových tvarov ako sú: guľa, kocka, kváder, ihlan a iné.
ALFA SEN DÉMONICKÝ SNÁR
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen. Do tohto sna postupne vkladajte rôzne protikladné dvojice napr. deň a noc, svetlo a tma, ženské a mužské atď.
ALFA SEN TALMUT
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, do ktorého postupne nalievajte krv rôznych zvierat. Imaginácia vteká do objektov v sne a postupne ich mení a oživuje.
ALFA SEN ARTEMIDÓROS
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, v ktorom kreslíte ľubovoľné čiary a špirály. Tieto čiary a špirály pripomínajú činnosť pavúka, ktorý všetko obmotáva v ošiali bizarných tvarov a vzorov.
ALFA SEN SÁGY
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, do ktorého udierajú blesky. Blesky postupne všetko menia na iné predstavy.
ALFA SEN IBN SIRIN
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, ktorý premieňate na koberce plné islamských znakov.
ALFA SEN AKVINSKÝ
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, ktorý opakovane stláčate do malého bodu. Predstavu sna a jeho zmenšenie do jedného bodu a znova a znova.
ALFA SEN ALCHÝMIA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen, do ktorého postupne vlievate rôzne kovy: zlato, striebro, meď, železo a ďalšie. Kovy postupne vtekajú do sna a určitým spôsobom ho menia.
ALFA STAV TASEOGRAFIA
Taseografia je stará technika veštenia z usadenín po vypití kávy a čaju. V histórii sa používalo liatie rôznych druhov kovov do vody, v iných prípadoch liatie vosku do vody. Na základe vytvorených útvarov sa predvídali nastávajúce udalosti.
ALFA SEN AEROMANTIA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen s myšlienkou, aby sa sen sformoval do určitého tvaru a pomohol vám riešiť problémy, ktoré vás trápia. Vždy myslite iba na riešenie jedného problému.
Zapamätaný sen doslova nalejete do imaginárne predstaveného vzdušného víru. Tu sa sformuje do určitej predstavy, napríklad hviezdy. Táto znamená úspech. Tento symbol sa potom môže zjaviť vo vašej predstave v blízkosti určitého miesta alebo človeka.
ALFA SEN HYDROMANTIA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen s myšlienkou, aby sa sen sformoval do určitého tvaru a pomohol riešiť vaše problémy.
Zapamätaný sen doslova vylejete do stojatej vody a tu sa napríklad sformuje do tvaru masky. Táto znamená, že človek sa pretvaruje a nie je úprimný. Tento symbol sa potom zjaví vo vašej predstave na tvári dotyčnej osoby.
ALFA SEN PYROMANTIA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen s myšlienkou, aby sa sen sformoval do určitého tvaru a pomohol vám riešiť vaše problémy.
Zapamätaný sen doslova hodíte do ohňa a tu sa napríklad sformuje do predstavy krokodíla. Toto znamená neúspech a nepriateľské územie. Symbol krokodíla sa zjaví vo vašej predstave v blízkosti osoby alebo určitého miesta.
ALFA SEN GEOMANTIA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen s myšlienkou, aby sa sen sformoval do určitého tvaru a pomohol vám riešiť vaše problémy.
Zapamätaný sen doslova vlejete do zeme a zo zeme vám „vystúpi“ predstava noža. Tento znamená nezhody. Symbol noža sa zjaví vo vašej predstave v blízkosti určitej osoby.
ALFA SEN ASTROMANTIA
Po utlmení šedej kôry a dýchania si predstavujte zapamätaný sen s myšlienkou, aby sa sen sformoval do určitého tvaru a pomohol vám riešiť vaše problémy. Zapamätaný sen doslova vystrelíte do kozmu a v kozmickom priestore sa sformuje napríklad nádoba s naftou. Nafta znamená finančný úspech. Symbol sa potom vo vašej predstave vyleje do určitého územia alebo na danú osobu, ktorá vám môže priniesť finančný úspech.

Pridaj komentár