Kto ovláda ALFA STAV?
ALFA STAV ovláda ten, kto sa dokáže dlhšiu dobu intenzívne koncentrovať na stav vlastnej detskej mysle. Môže tak urobiť na základe fotografie, alebo vybavením si spomienky z detstva. Takáto myseľ je schopná prijímať zmeny a vytvárať nové návyky.

Kto ovláda AURA STAV?
AURA STAV ovláda ten, kto sa vie intenzívne skoncentrovať do malého mozgu, z malého mozgu silou vôle uvoľňuje životnú energiu po povrchu tela a silou vôle a koncentrácie udržuje okolo tela energetický obal. Tento stav je možné ovládať aj tak, že dlhšiu dobu nehybne sedíte a zároveň si predstavujete, ako sa pohybujete.

Kto ovláda NEURÓNOVÚ SIEŤ?
NEURÓNOVÚ SIEŤ ovláda ten, kto sa vie intenzívne koncentrovať a dekoncentrovať na ktorýkoľvek zhluk neurónov šedej kôry mozgovej a má naštudované poznatky o šedej kôre.

Kto ovláda ZMYSLY?
ZMYSLY ovláda ten, kto sa vie dostatočne dlho koncentrovať a dekoncentrovať na očné buľvy, ušné laloky, jazyk, nos a končeky prstov. Ďalej si naštudoval anatómiu zmyslových orgánov a uvedomuje si prepojenie zmyslov na šedú kôru mozgovú.

Kto ovláda TEOSOPHIU?
TEOSOPHIU ovláda ten, kto sa vie dostatočne dlho koncentrovať a dekoncentrovať na zmysly a šedú kôru mozgovú za pomoci znakov svetových jazykov. Ten, kto si naštudoval históriu písomníctva a vie sa dostatočne dlho sústrediť na jednotlivé písmená a slová.

Kto ovláda ČÍSLA?
ČÍSLA ovláda ten, kto sa vie dostatočne dlho koncentrovať a dekoncentrovať na zmysly a šedú kôru mozgovú za pomoci znakov a číslic. Naštudoval históriu číslic a rozumie abstraktným znakom matematiky.

Kto ovláda AKUPUNKTÚRU?
AKUPUNKTÚRU ovláda ten, kto si naštudoval čínske umenie akupunktúry a prakticky ju prevádzal. Neskoršie dokáže aktivizovať akupunktúrne body ako v šedej kôre, tak isto v svalovine celého tela.

Čo je to ovládať PSYCHÉ?
Naštudovali ste si štyri psychické povahy a to: epileptickú, schizofrenickú, psychopatickú a hysterickú. Dokážete sa pri hysterickej povahe koncentrovať do oblasti ústnej dutiny. Pri psychopatickej povahe sa dokážete koncentrovať do krku. Pri schizofrenickej povahe sa dokážete koncentrovať do malého mozgu. Pri epileptickej povahe sa dokážete koncentrovať na nervové zakončenia v temennom mozgu.

Čo je to ovládať MAGNETIZMUS?
Naštudovali ste si z chémie učivo o katóde a anóde. Dokážete sa koncentrovať do ústnej dutiny a uplatniť tu predstavu elektrolytického roztoku. Dokážete sa koncentrovať na malý a veľký mozog. Dokážete sa koncentrovať na pravú a ľavú hemisféru. Dokážete sa koncentrovať na ľavú a pravú ruku, obličky, nohu atď. Z týchto miest sa ľudský magnetizmus šíri do celého organizmu.

Čo je to ovládať SEXUALITU?
Naštudovali ste si základy sexuológie a rozumovo ju chápete. Dokážete sa koncentrovať pri mužskej sexualite do oblasti mozgu. Pri ženskej sexualite sa dokážete koncentrovať do oblasti podbrušia. Pri detskej sexualite na šedú kôru mozgovú. Pri asexualite na oblasť spánkových lalokov. V každom človeku existuje ľudská sexualita, a tak isto aj zvieracia sexualita. Keď sa na ľudí pozeráte ako na samcov a samičky, vtedy je samičia sexualita v malom mozgu a mieche a samčia sexualita v srdci a túlavom nerve.

Čo je to ovládať ZOO?
Ovládať zvieraciu psychiku znamená naštudovať si etológiu. Náuka o zvieratách vám umožní rozumovo chápať prejavy zvierat. Ďalej sa treba na svet pozerať zmyslami zvierat bez logického myslenia.

Čo je to ovládať MAGNETIZMUS?
Naštudovali ste si z chémie učivo o katóde a anóde. Dokážete sa koncentrovať do ústnej dutiny a uplatniť tu predstavu elektrolytického roztoku. Dokážete sa koncentrovať na malý a veľký mozog. Dokážete sa koncentrovať na pravú a ľavú hemisféru. Dokážete sa koncentrovať na ľavú a pravú ruku, obličky, nohu atď. Z týchto miest sa ľudský magnetizmus šíri do celého organizmu.

Čo je to ovládať SEXUALITU?
Naštudovali ste si základy sexuológie a rozumovo ju chápete. Dokážete sa koncentrovať pri mužskej sexualite do oblasti mozgu. Pri ženskej sexualite sa dokážete koncentrovať do oblasti podbrušia. Pri detskej sexualite na šedú kôru mozgovú. Pri asexualite na oblasť spánkových lalokov. V každom človeku existuje ľudská sexualita, a tak isto aj zvieracia sexualita. Keď sa na ľudí pozeráte ako na samcov a samičky, vtedy je samičia sexualita v malom mozgu a mieche a samčia sexualita v srdci a túlavom nerve.

Čo je to ovládať ZOO?
Ovládať zvieraciu psychiku znamená naštudovať si etológiu. Náuka o zvieratách vám umožní rozumovo chápať prejavy zvierat. Ďalej sa treba na svet pozerať zmyslami zvierat bez logického myslenia.

ALFA AURA NEURÓNY ZMYSLY
Je schopnosť spoločnej koncentrácie všetkých zmyslov naraz na niektoré miesto šedej kôry mozgovej. Platí zásada, že koncentráciu zmyslov rozkladáte rovnomerne vždy na ľavú, tak aj na pravú mozgovú hemisféru. Teda zhluk neurónov, ktoré sú záujmom koncentrácie v ľavej hemisfére, musí mať analogické miesto aj v pravej hemisfére. Ináč riskujete vytvorenie disharmónie medzi ľavou a pravou
hemisférou, čo sa môže prejaviť agresivitou.
Na jednej strane je to koncentrácia zmyslov do vnútorného sveta človeka. Najlepšia je vzájomná koncentrácia všetkých zmyslov do jedného miesta, či už fyzického, alebo psychického tela.
Na druhej strane je to koncentrácia zmyslov do AURY, ktorú ste vytvorili okolo svojho fyzického tela.
Možná je i koncentrácia zmyslov na ktorýkoľvek predmet, či už pred vami, spredu, zozadu, zľava alebo sprava, zhora alebo zdola. Hovoríme o priestorovej koncentrácii všetkých zmyslov.
Pokiaľ chcete ovládať zmysly v šedej kôre, musíte si naštudovať literatúru o zmysloch a dokázať pri meditačných cvičeniach o zmysloch premýšľať.
Iný prístup je robiť meditačné cvičenia bez premýšľania, iba sa s cvičením stotožňovať. Premýšľanie je tu nežiadúce.

ALFA AURA NEURÓNY TEOSOPHIA
Jednotlivé znaky v písomníctve jednotlivých národov pôsobia v rôznych oblastiach šedej kôry mozgovej. Váš vzťah k písomníctvu je v tomto prípade čisto rozumový a usilujete sa aj počas meditácie o písme premýšľať.
Postupným cvičením zistíte, že HEBREJSKÉ PÍSMO pôsobí v šedej kôre zadného mozgu. EGYPTSKÉ PÍSMO pôsobí v oblasti malého mozgu. DRUIDSKÉ PÍSMO pôsobí v oblasti šedej kôry spánkových lalokov. MAYSKÉ PÍSMO v oblasti šedej kôry temenného mozgu. LATINSKÉ PÍSMO v oblasti šedej kôry temenného mozgu. ČÍNSKE PÍSMO v oblasti malého mozgu. BABYLONSKÉ PÍSMO v oblasti šedej kôry predného mozgu. ISLAMSKÉ PÍSMO v oblasti šedej kôry celého mozgu a ešte aj v oblasti malého mozgu. ISLAMSKÉ PÍSMO JE UNIVERZÁLNE PÍSMO. INDICKÉ PÍSMO – šedá kôra spánkových lalokov. TIBETSKÉ PÍSMO – šedá kôra predného mozgu.
Iná situácia nastáva, keď na znaky svetových písomností pozeráte ako na normálne tvary, s ktorými nemôžete abstraktne myslieť.
Teda za žiadnych okolností o nich nepremýšľate, iba sa stotožňujete, teda kontemplujete. Vytvárate si so znakmi osobný vzťah posvätnej úcty a pokory. Vtedy písomníctvo reaguje v bielej hmote.

ALFA AURA NEURÓNY ČÍSLA
V logickom myslení sú čísla najvyššie možné abstrakcie, ktoré majú minimálnu výpovednú hodnotu, pretože hovoria iba o jednom znaku a to o určitom počte. V meditácii, ktorá je založená na premýšľaní a logickom chápaní, pôsobia čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 v šedej kôre mozgovej a odtiaľ sa ich pôsobnosť prenáša do kĺbových spojov, ktoré obsahujú chrupavkové spojivo.
Pri nelogickom vnímaní znaku čísla hoci v podobe kamienkov, kostí alebo drievok sa pôsobenie prenáša do bielej hmoty mozgovej. Kamienky nepočítame, iba sa s nimi hráme a nevedome kontemplujeme. V žiadnom prípade neprevádzame matematické operácie.

ALFA AURA NEURÓNY AKUPUNKTÚRA
Po zvládnutí fyzickej akupunktúry prichádza spravidla rad na zvládnutie imaginárnej akupunktúry tela z vytvorenej AURY silou imaginácie a koncentrácie.
Ako nebola možná fyzická akupunktúra šedej kôry mozgovej, tak pri imaginárnej akupunktúre je už akupunktúra šedej kôry možná. K tomu vám budú slúžiť názvy akupunktúrnych bodov. Stačí sa koncentrovať všetkými zmyslami na akupunktúrne miesto v šedej kôre mozgovej. Platí zásada, že akupunktúrny bod v ľavej hemisfére má analogický bod aj v pravej hemisfére. Najdôležitejšie centrá akupunktúrnych bodov: šedá kôra, ušné laloky, oči, ruky, nohy, tvár, pery, zuby, miecha
a povrch tela.Uvádzam tu časť zoznamu akupunktúrnych bodov:

ČCHANG- ČCHIANG, JAO-JU, JAO-JANG- KVAN, MING-MEN, SUAN-ŠU, TI-ČUNG, GUNG-ŠU, TIN-SUO, Č-JANG, LING-TCHAJ, ŠEN-TAO, ŠEN-ČU, TCHAO-TAO, TA-ČUEJ, JA-MEN, FENG-FU, NAO-CHU, Č CHIANG-TIEN, CHOU-TING, PAJ-CHUEJ, CCHIEN-TING, SIN-CHVEJ, ŠANG-SING, ŠEN-TCHING, SU-LIAO, ŽEN-ČUNG, TUEJ-TUAN, JIN-ŤIAO, TI-ČCHÚAN, ČCHING-LING, ŠAO-CHAJ, LING-TAO, TCHUNG-LI, JIN-CHUNG, ŠEN-MEN, ŠAO-FU, ŠAO-ČCHUNG, TA-TUN, SING-TIAN, TCHAJ-ČCHUNG, ČUNG- FENG, LI-KOU, ČUNG-TU, SI-KVAN, ČCHU-ČCHUAN, JIN-PAO, CU-WU-LI, JIN-LIEN,TI-NEJ,ČANG-MEN, ČCHI-MEN, SANG-JANG, ER-ŤIEN, SAN-TIEN, CHE-KU, JANG-SI, PCHIEN-LI, WEN-LIOU, SIA-LIEN, ŠOU-SAN-LI, ČCHU-ČCH, ČOU-LIAO, WU-LI, PEI-NAO, TIEN-JU, TU-KU, TCHIEN-TING, FU-TCHU, CHE-LIAO, JING-SIANG,ČUNG-FU, JUN-MEN, TCHMIEN-FU, SIA-PAJ, TCHAJ-JUAN, JU-TI, ŠAO-ŠANG, CHUEJ-JIN, ČCHU-JIN, ČUNG-TI, KUAN-JUAN, S-MEN, ČCHI-MAJ, JIN-ŤIAO, ŠEN-ČCHUE, ŠUEJ-FEN, SIA-WAN, ŤIAN-LI, ČUNG-WAN, ŠANG-WAN, TU-ČCHUE, ŤIOU-WEJ, ČUNG-TCHING, ŠAN-ČUNG, JU-TCHANG, C-KUNG, CHVA-KAJ, SUAN-TI, TCHIEN-TCHU, LIEN-ČCHUAN,ČCHENG-ŤIANG, JIN-PAJ, TA-TU, TCHAJ-PAJ, KUNG-SUN, ŠANG-ČCHIOU, SAN-JIN-ŤIAO, LOU-KU, TI-ŤI, JIN-LIANG-ČCHAN, SUE-CHAJ, TING-MEN, ČHUNG-MEN, FU-ŠE, FU-TIE, TA-CHENG, FU-AJ, Š-TOU, TCHIEN-SI, SIUNG-SIANG, ČOU-ŽUNG, TA-PAO, ŠAO-CE, I-FENG, ČCHMIEN-KU, CHOU-SI, WAN-KU, JANG-KU, JANG-LAO, Č-ČENG, SIA- CHAJ, ŤIEN-ČEN, NAO-JU, TCHIEN-CUNG, PING-FENG, ČCHU-JUAN, ŤIEN-WAJ-JU, ŤIEN-ČUNG-JU, TCHIEN-ČCHVANG, TCHIEN-ŽUNG, ČCHVAN-LIAO, S-TU, TCHING-KUNG, KUNG-ČCHUNG, JIE-MEN, ČUNG-ČU, JANG-ČCH, WAJ-KVAN, Č-KOU, CHVEJ-CUNG, AN-JANG-LUO, TCHIEN-ŤING, ČCHING-LENG-JUAN, SIAO-LUE, NAO-CHUEJ, ŤIEN-LIAO, TCHIEN-LIAO, TCHIEN-LOU, ČH-HAJ, LU-SI, ŤIAN-SUN, ER-MEN, ER-CHE-LIAO, SI-ZHU-KONG, ŤING-MIN, CAN-ČU, NEJ-ČCHUNG, ČCHU-ČCHAJ, WU-ČCHU, ČCHENG-KVAN, TCHUNG-TCHIEN, LUO-ČCHUE, JU-ČEN, TCHIEN-ČU, TA-ČE, FENG-MEN, FEJ-FU, ŤUE-JIN-JU, SIN-JU, TU-JU, KE-JU, KAN-JU, TAN-JU, PCHI-JU, WEJ-JU, SAN-ŤIAO-JU, ŠEN-JU, ČCHI-CHAJ-JU, TA-ČCHENG-JU, KUAN-JUAN-JU, SIA-ČCHANG-JU, PCHANG-KVAN-JU, ČUNG-LU-JU, PAJ-CHUAN-JU.

ALFA AURA NEURÓNY ČAKRA
Čakrové predstavy vytvárate silou koncentrácie a imaginácie priamo v AURICKOM obale človeka.
Čakrové predstavy vytvárate ako samostatné obrazy, alebo za sebou nasledujúce čakrové predstavy ako sú tieto za sebou nasledujúce čakry v AURE človeka:
1. Čakra ruky palcov + čakra slzných žliaz + čakra spánkových lalokov + čakra malíčkov nôh
2. Čakra ruky ukazovákov + čakra nosných mandlí + čakra zadného mozgu + čakra prstenníkov nôh
3. Čakra ruky prostredníkov + čakra príušnicových žliaz + čakra temenného mozgu + čakra prostredníkov nôh
4. Čakra ruky prstenníkov + čakra slinných žliaz + čakra stredného mozgu + čakra ukazovákov nôh
5. Čakra ruky malíčkov + čakra krčných mandlí + čakra predného mozgu + čakra palcov nôh
6. Čakra srdca + čakra nervstva
7. Čakra tenkého čreva + čakra krvného riečišťa + čakra tepien
8. Čakra obličiek + čakra krvného riečišťa + čakra žíl
9. Čakra hrubých čriev + čakra lymfatických žliaz
10. Čakra žalúdka + čakra šedej kôry
11. Čakra žlčníka + čakra zubov
12. Čakra dlaní + chodidiel + čakra srdca + čakra nervstva
13. Čakra malého mozgu + čakra pankreasu + čakra zubov + čakra kostí
14. Čakra ušných lalokov + čakra hrubého čreva + čakra obličiek + čakra krvného riečišťa + čakra buniek
15. Čakra zvierača + čakra hrubých čriev + čakra lymfatického riečišťa + čakra buniek
16. Čakra úst + čakra žlčníka + čakra zubov + čakra pečene + čakra pokožky + čakra sleziny + čakra zraku
17. Čakra zubov + čakra pečene + čakra pokožky + čakra zraku
18. Čakra nosa + čakra pľúc

ALFA AURA NEURÓNY PSYCHÉ
Z psychického hľadiska je dôležité pri meditačných cvičeniach, v akom stave uvedomenia sa nachádzate a z akého dôvodu cvičenia prevádzate. Keď meditujete pre zdravie fyzické, treba si neustále uvedomovať fyzické telo. Keď meditujete pre posilnenie psychiky, neustále si uvedomujete svoju psychiku. Keď meditujete s cieľom poznania a porozumenia sveta okolo nás, uvedomujte si silu ľudskej mysle. Keď meditujete pre náboženské účely, uvedomujte si silu viery. Keď meditujete z dôvodu získania mimoriadnych okultných schopností, kontemplujte a stotožňujte sa s okultizmom.
Pod PSYCHÉ tu budeme rozumieť štyri povahy. Epileptickú, pri ktorej sa sústredíte na vrchol temenného mozgu. Pri schizofrenickej povahe sa sústredíte do oblasti malého mozgu. Pri povahe hysterickej sa sústreďujete do oblasti ústnej dutiny a pri psychopatickej povahe sa sústreďujete do oblasti hrdla. V každej psychickej povahe sa postupne naučíte myslieť, hovoriť a konať.

ALFA AURA NEURÓNY MAGNETIZMUS
V tomto prípade ide o magnetizmus šedej kôry mozgovej. Naštudujete si elektrolytické procesy a tieto si uvedomíte v šedej kôre mozgovej. Ľavá hemisféra je katóda, pravá hemisféra anóda. Medzi katódou a anódou preteká živočíšny
magnetizmus. Chce to veľa imaginácie a koncentrácie.

ALFA AURA NEURÓNY SEXUALITA
Detská sexualita sa nachádza v šedej kôre mozgovej a koncentráciou na detstvo tento stav postupne cvičíte, až ho zvládnete. Detský stav mysle umožňuje komunikáciu s astrálnym svetom okolo nás.
Mužská sexualita sa dosahuje koncentráciou v hlave na sexuálne zážitky mužského pohlavia. Ženská sexualita sa dosahuje koncentráciou v podbruší na sexuálne zážitky ženského pohlavia. Asexualita sa dosahuje koncentráciou v oblasti spánkových lalokov na predstavy nechuti a nenávisti na sexuálne zážitky.
Živočíšny sex samcov dosahujete koncentráciou na zvierací sex. U človeka tieto podnety končia v mieche, v srdci a túlavom nervstve. Pokiaľ premýšľate o sexualite, tak dosahujete výraznú aktivitu šedej kôry mozgovej.
K psychopatickej sexualite priraďujeme pedofíliu, homosexualitu, lesbismus a incest. K schizofrenickej sexualite priraďujeme nekrofíliu a narcizmus. K hysterickej sexualite priraďujeme sadomasochizmus, fetišizmus, hypererotizmus a zoofíliu. K epileptickej sexualite priraďujeme asexualitu a masochizmus.

ALFA AURA NEURÓNY ZOO
Po naštudovaní a premeditovaní základov etológie si dokážete imaginárne predstaviť správanie zvierat, čo vám dovolí pochopiť jeho základy.
1. Zvieratá majú vrodené chovanie.
3. Zvieratá majú naučené chovanie na základe správania rodičov, súrodencov, alebo vlastných skúseností. Vrodené chovanie sa uvoľňuje na základe mechanizmov uvoľnenia a to spontánne bez možnosti zvieraťa zasahovať do tohto procesu. Niektoré zvieratá musia putovať, musia sa páriť a podobne.
4. Pospolitosť zvierat, potreba „byť blízko druhého“.
5. V záujme druhu sa často skutočný boj zmenil na obradný turnaj.
6. Útočné výzvy stačia na víťazstvo.
7. Ritualizácia znamená špeciálnu adaptáciu ku komunikačnej funkcii.
8. Ako komunikatívny znak môže preto fungovať nielen zrýchlenie a zväčšenie pohybu, ale i jeho náhle spomalenie alebo opakovanie.
9. Takýto „odstup“ znakov tvorí proces rituálnej komunikácie.
10. Rozlišujeme chemickú komunikáciu, vokálnu a poprípade vizuálnu komunikáciu.
11. Tesnou väzbou medzi emóciou a jej vyjadrovaním je u zvierat obmedzená možnosť kombinácie prvkov.
12. V ľudskom jazyku sú emočné pravidlá nahradené logickými (gramatickými) pravidlami. Písmená, slová a vety.
13. Jazykový symbol môže byť teda vyslovený v ktoromkoľvek emočnom stave a sám o sebe obsahuje informáciu.
14. Ritualizácia je evolučná adaptácia a jej výsledok sa stal vrodeným prostriedkom komunikácie.
15. Čím zložitejšia je štruktúra spoločnosti, tým väčší počet komunikačných prvkov je nutný ku komunikácii.
16. Učenie. Schopnosť výberu pohybu. Využitie informácie pre pohyb. Organizmus sa obracia priamo do smeru, ktorý poskytuje najpriaznivejšie podmienky.
17. Adaptačná zmena, vznikajúca učením, predpokladá nielen získanie informácií, ale i ich uloženie tak, aby neskôr mohla pôsobiť na ďalšie chovanie.
18. U bežných foriem učenia skúsenosť musí byť väčšinou opakovaná, aby sa chovanie trvale premenilo.
19. Pri traumatickom učení stačí krátka, prakticky jednorázová expozícia. Jedná sa hlavne o zápornú skúsenosť.
20. Koniec reťazca pudového chovania je vždy reflexný stereotyp (sací, hltavý, prichytávací, zbavovací atď.) zaistený proti náhodnej zmene.
21. Vrodené reflexné mechanizmy sú utvrdzované a upresňované inštinktívnym učením.
22. Spätosť inštinktívneho učenia s drezúrou.
23. Hmyz sa chová ako automatický inštinktívny stroj. Nebezpečenstvo – zrýchlenie pohybu. Bezpečie – spomalenie pohybu.
24. Čím vyššie stojí zviera, tým viac sa jeho chovanie modifikuje skúsenosťou a tlakom drezúry.
25. Vývoj intelektu ako symbolizácia vonkajších a vnútorných pocitov mimo aktuálnu pôsobnosť zmyslov, iba v mozgu na základe pamäti.
26. Zvieratá majú 2 krát, 4 krát, 8 krát, 16 krát menej šedej kôry ako človek.
27. U človeka je pomer váhy mozgu k váhe miechy 50 krát väčší ako u zvierat.
28. Manipulačná obratnosť pomocou končatín vedie k vývoju intelektu človeka. Ide tu o „chápanie rukou“. U zvierat ide o „chápajúce ústa“.
29. Človek je schopný predstaviť si sled operácií, ktoré uskutočnil v čase minulom. Má schopnosť zapamätať si a využiť technologické postupy.
pokračovanie >>

Pridaj komentár