ÚVOD
V tejto brožúrke sa budeme venovať nácviku ALFA STAVU a všetkým prehlbujúcim stavom ako sú: BETA, THETA, GAMA, ČAKRA, BOH a ALFA ASTRÁL STAV.Cvičením ALFA STAVOV sa naučíte ovládnuť všetky stupne spánku a to stupeň zaspávania, plytkého spánku, hlbokého spánku, somnambulného spánku, zobúdzania sa. V týchto stupňoch spánku sa cvikom naučíte byť hore a byť pri plnom vedomí. Plné vedomie vám umožní v spánkových stavoch meditačne pracovať, čo využijete napríklad na skvalitnenie regeneračných pochodov počas samotného spánku, na liečbu pomocou sily vašej vôle. Ďalej sa naučíte vedomý spánok, teda už ALFA STAV a jeho prehĺbené formy udržať aj počas dňa bez toho, aby vás to nejako obmedzovalo a niekto to na vás spozoroval. V ALFA STAVE môžete trénovať aj rôzne výnimočné schopnosti.To, že ste aj počas dňa v ALFA STAVE, umožňuje priebežnú regeneráciu aj počas dňa, čo vedie k skráteniu spánku, lepšiemu zvládnutiu stresu, lepšiemu zdraviu a lepšiemu využitiu skrytých schopností vašej mysle. V ALFA STAVE nedokážu ľudia ubližovať a je tu skrytá dlhovekosť každého človeka v plnej kondícii.Pri cvičení ALFA STAVU musíte postupne odolávať túžbe zaspať. Neustále sa musíte snažiť spánok odďaľovať a zvykať si na stav spím a zároveň som hore. Cvičte systematicky a dlhodobo. Zvládnutie týchto cvičení si často vyžaduje časové obdobie 2, 3 až 5 rokov. Cvičenie ALFA STAVU by sa malo stať pravidelnou súčasťou vášho života a nie jednorázovou záležitosťou.Na začiatku musíte zvládnuť celkové uvoľnenie v stave pocitu zaspávania. K týmto cvičeniam sa pravidelne vracajte a zbytočne ich nepodceňujte. Postupným cvičením stav uvoľnenia dosiahnete okamžite. Pri ďalších cvičeniach musíte zvládnuť stav totálneho uvoľnenia celého fyzického tela. Tento stav sa podobá stavu silne fyzicky vyčerpaného človeka, ktorý po práci absolvoval saunu alebo horúci kúpeľ a masáž s erotickými túžbami. Strácate zmysel pre čas a miesto, kde sa nachádzate. Cvičte usilovne a trpezlivo. Dnešní ľudia sa často nedokážu uvoľniť a sú v stálom strehu, napätí a fyzickom strese.V ďalšej etape musíte zabudnúť na napätie a negatívnu stránku svojej osobnosti. Dosahujete pozitívne ladenie, stávate sa láskavým a dobrým človekom. Cvičíte dovtedy, až sami seba o tom dokážete presvedčiť a svoj život naplníte dobrom. Je absolútne nemožné udržať si fyzické a psychické zdravie a skutočné šťastie, pokiaľ ste negatívne ladený.V ďalšej etape ovládnete chuť zaspať a v tomto stave prevádzate doporučené cvičenia. Netreba mať obavy, že sa vám niečo stane, pokiaľ budete postupovať pozvoľna a rozumne. Vojaci počas vojny, keď sa nemohli dostatočne vyspať, dokázali spať za pochodu. Polárnici, ktorí sa dlhšie zdržali v Antarktíde, tiež často dokázali byť hore aj v období, keď ostatní spali. Nájdu sa aj prípady ľudí, ktorí zdanlivo v noci nespia a vôbec im to zdravotne nevadí. Vy sa samozrejme naučíte obidva stavy. Keď budete chcieť, tak budete spať a keď nebudete chcieť, tak spať nebudete. Cvičte vytrvalo a obozretne.

ALFA STAV

NAVODENIE SPÁNKU
Posadíte sa alebo si ľahnete a snažíte sa pozvoľna zaspať s tým, že zostanete pri vedomí a plne vnímate zaspávanie. Cvičením neustále predlžujete dobu zaspávania. Toto cvičenie možno robiť tesne pred nočným spánkom, ale aj počas noci, pokiaľ ste sa zobudili.
UKĽUDŇOVANIE
Znovu si navodíte stav zaspávania s tým, že si hovoríte, aký ste kľudný, nič vás netrápi a všetko vo vašom živote je v poriadku. Toto cvičenie robíte dovtedy, kým sa úplne a doslova uvediete do klamlivého pocitu kľudu. Môžete si predstavovať, že ste na krásnej dovolenke, alebo robíte činnosť, ktorá vám prináša absolútny kľud.
UVOĽNENIE
Navodíte si stav zaspávania a usilujete sa o postupné uvoľnenie svalstva celého tela. Musíte mať pocit, že nemáte žiadne svalstvo. Strácate zmysel pre priestor a čas. Jednoducho neviete, kde sa nachádzate a ktorým smerom je napríklad severná strana.
KRÁSA
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si krásne prírodné scenérie, krásne umelecké diela, krásnych ľudí. Musíte dosiahnuť pocit blaženého záchvatu nádhery a krásy.
LITERATÚRA
Prečítate si literatúru o ALFA STAVE. Asi tak po 20 minútach čítania si navodíte stav zaspávania a preciťujete alebo si opakujete, čo ste prečítali. Máte želanie, aby ste ALFA STAV neustále dosahovali.
DETSTVO
Navodíte si stav zaspávania a myšlienkami sa vrátite do dní bezstarostného detstva. Musíte dosiahnuť stav úplného vcítenia a preciťovania vás samých do najmenších detailov.
UTLMENÉ DÝCHANIE
Navodíte si stav spánku a začnete spomaľovať proces dýchania. Učíte sa dýchať čo najviac povrchom tela a cez pľúca prijímate čo najmenej vzduchu. Treba mať neustále pocit, že sa mierne dusíte. Cvičte postupne a pozvoľna. Cvičením dosiahnete meditačný dych, ktorý nebude rušiť vaše zaspávanie.
LÁSKA
Navodíte stav spánku a spomínate si na situácie, kedy ste boli milovaný a zároveň ste vy niekoho milovali. Musíte dosahovať stav rajskej blaženosti.
ÚSMEV
Navodíte si stav zaspávania a začnete si spomínať na veselé príhody z vášho života. Musíte vyvolať fyzický úsmev na vašej tvári. Cvičením dosahujete pocit „blázna“, ktorý sa smeje bez dôvodu. Tento stav rozvádzate po celom tele tak, aby sa smiali všetky orgány v tele. Tomuto sa hovorí vnútorný úsmev.
FORMULKY
Navodíte si stav zaspávania a hovoríte si vnútorným hlasom formulku: „Som zdravý a mocný“. Môžu to byť aj iné formulky, len musia byť v prítomnom čase a v rozkazovacom spôsobe. Takéto programovanie formulkami robíte denne aspoň 20 minút. Programujete sa dovtedy, kým to nezačne účinkovať. Nedajte sa odradiť, niekedy to trvá aj jeden rok. Závisí od vážnosti problémov, ktoré máte.
SLNKO
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si východ a západ slnka, krásne slnečné scenérie a slnkom prehriate piesočné pláže. Môžete cvičiť vo vani s teplou vodou alebo v soláriu. Musíte dosiahnuť vnútorný stav horúčavy.
STRACH
Navodíte si stav zaspávania a začnete sa zbavovať všetkých druhov a spôsobov strachu, ktoré máte, alebo vo vás zostali z minulosti. Predstavujte si situácie strachu a zároveň si ich neželajte a predstavujte si obrázky vlastnej odvahy a nebojácnosti. Všetko vždy dobre dopadne. Cvičíte, až kým sa nebojíte vôbec ničoho a nikoho.
POZITÍVNE LADENIE
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si, že choroba sa mení na zdravie, neúspech na úspech, chudoba na bohatstvo, strach na dôveru, nenávisť na lásku, strata na zisk, nešťastie na pokoj a poriadok, staroba na mladosť, nemožné na možné. Cvičíte dovtedy, až je z vás človek pozitívne mysliaci a konajúci. Cvičte trpezlivo.
BEZ ČASU A PRIESTORU
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si, že vás kamsi odviezli, neviete kde to je, neviete koľko je hodín a ktorý je to deň, týždeň, mesiac a rok. Cvičíte, kým vaša myseľ už nemá záujem tieto údaje zisťovať.
NOC
V noci sa zobudíte a začnete prevádzať niektoré z cvičení. Usilujete sa nezaspať a tento stav predlžovať.
KRČNÉ TEPNY
Navodíte si stav zaspávania a opatrne si stlačíte krčné tepny a obmedzíte prúdenie krvi do hlavy. Cvičte opatrne, krčné tepny nestláčajte silno a príliš dlho.
POČÚVAŤ TICHO
Navodíte si stav zaspávania a snažíte sa počúvať nočné ticho. Cvičíte dovtedy, až ste tichom doslova naplnený. Ticho je mimo vás aj vo vás.
SPEV
Navodíte si stav zaspávania a buď si spievate nejaké príjemné melódie, alebo počúvate ezoterickú hudbu.
HYPNOTICKÉ FORMULKY
Prečítate si hypnotické formulky, ktoré ste si vyhľadali v príslušnej literatúre, a potom si navodíte stav spánku a usilujete sa nezaspať.
MESIAC
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si spln mesiaca. Máte pocit, že mesačný spln vás naplnil kľudom a mierumilovnosťou.
MASÁŽ
Pôjdete do sauny alebo si pôjdete zaplávať, necháte sa vymasírovať a potom si navodíte stav zaspávania a preciťujete stav uvoľnenia svalstva.
ČÍSLICE
Navodíte si stav spánku a začnete počítať od 100 po 1. Úsilie zameriate na upokojenie a uvoľnenie.
SEN
Navodíte si stav spánku a spomeniete si na sny, ktoré si pamätáte. Tieto sny prežívajte a neustále si ich opakujte. Sny môžete aj voľne dotvárať.

ALFA, BETA, GAMA, THETA a ČAKRA STAV

SMER POHĽADU
Navodíte si stav zaspávania a smer pohľadu nasmerujete dopredu hore pred seba. V tomto stave očí sa snažíte zaspávať. Cvičíte v ľahu, v sede, ale aj v stoji. Ďalšou možnosťou je pozerať sa fyzickými očami pred seba, ale imaginárne oči a vaša pozornosť je upriamená dopredu pred seba hore. Teda nikto na vás nevidí, že ste v ALFA STAVE.
SMER POČUTIA
Navodíte si stav zaspávania a smer počutia nasmerujete po stranách hore.
SMER CHUTI
Navodíte si stav zaspávania a smer chuti nasmerujete pred seba dopredu hore.
SMER ČUCHU
Navodíte si stav zaspávania a smer čuchu nasmerujete pred seba dopredu hore.
SMER HMATU
Navodíte si stav zaspávania a smer hmatu (ruky) nasmerujete imaginárne pred seba dopredu hore.

ÚPAL
Navodíte si stav úpalu, akoby slnko nad vami prudko svietilo na vašu hlavu. Stav úpalu rozvádzajte po celom tele.
CHLAD
Navodíte si stav chladného mesiaca nad vami. Cítite, ako vám schladzuje vrch hlavy. Stav chladu rozvádzajte po celom tele.
METEORIT
Imaginárne si predstavte, že na hlave máte meteorit a tento doslova vháňa kozmickú energiu do vášho tela. Cvičiť môžete aj so skutočným meteoritom.
MINERÁL
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si nad hlavou minerál, ktorý vyžaruje kľud a harmóniu. Môžete si zabezpečiť aj skutočné druhy minerálov.
MAGNET
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si nad hlavou magnet, ktorý vytvára expanziu a zároveň silne sťahuje. Môžete cvičiť aj s ozajstným magnetom.
ZLATO
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si, ako do vás nateká roztavené zlato.
RÝCHLO
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si obrázky ako pri zrýchlenom filme. Môžu to byť zážitky z vášho života.
POMALY
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si obrázky ako pri spomalenom filme. Môžu to byť zážitky z vášho života, prípadne zapamätané sny.
NÁMESAČNOSŤ
Navodíte si stav zaspávania a pozornosť očí, uší, nosa, úst a rúk zameriate na väčšie množstvo bodov okolo seba, nad sebou pod sebou a okolo seba. Cvičenie vyžaduje trpezlivosť a dlhšiu dobu pravidelného cvičenia.
SPÁNOK
Navodíte si stav zaspávania a veľmi precízne si predstavujete, ako prebieha zaspávanie a spánok. Keď zaspávate, tak ste unavený, oči máte ospalé, nechce sa vám už nič robiť. Prečítajte si rôzne psychologické štúdie o spánku.
PRESUN
Navodíte si stav zaspávania a všetky zmysly spoločne nasmerujete do jednotlivých orgánov, akupunktúrnych bodov a čakier. Cvičenie vyžaduje doslova otočiť všetky zmysly do vášho vnútra a tam ich spoločne skoncentrovať do jedného bodu.
DETSTVO
Navodíte si stav zaspávania a spomínate na slastný spánok vo vašom detstve. Pri cvičení buďte trpezlivý a vytrvalý. Navodením takéhoto spánku dosiahnete mimoriadne hojivé účinky.

ŽIVLY
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si, ako sa vaše vnútro mení na sopku, vietor, vodopád a padajúcu lavínu kamenia.
PROTIKLAD
Navodíte si stav zaspávania a zároveň tento stav chcete a máte ho radi. No zároveň ho odmietate a nemáte radi.
PARADOX
Navodíte si stav zaspávania a premýšľate, prečo a ako mohla Panna Mária porodiť a zostať pannou. Nesmiete tento problém nikdy vyriešiť, iba nad ním neustále premýšľať.
SKAMENENIE
Navodíte si stav zaspávania a postupne si predstavujete, ako sa meníte na sochu. Keď nedokážete pri tomto cvičení odolať spánku, začnite trochu viacej dýchať.
VZNÁŠANIE
Navodíte si hlbší stav zaspávania až k spánku a predstavujete si, ako lietate v povetrí.
PADANIE
Navodíte si stav zaspávania s predstavami, ako padáte z nekonečného rebríka.
FARBY
Navodíte si stav zaspávania a spomeniete si na predchádzajúce sny. Tieto sny postupne rôznofarebne zafarbíte.
DOBRO
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si, ako vy niekomu alebo vám niekto robí dobre.
ŠŤASTIE
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si, ako vy niekoho alebo vás niekto robí šťastnými.
MLADOSŤ
Navodíte si stav zaspávania a predstavujete si, ako vy alebo všetci okolo vás mladnú.
NEOBMEDZENÁ RÝCHLOSŤ
Navodíte si stav zaspávania a obrovskou rýchlosťou si predstavujete priebeh vášho života.
PREDÝCHANIE
Navodíte si stav zaspávania a tento stav prehlbujete až do spánku. Keď už cítite, že zaspíte, začnete intenzívnejšie dýchať. Keď znovu máte pocit, že už zaspíte, znovu začnete intenzívnejšie dýchať. Takto nezaspíte a prehlbujete ALFA STAV.
BLESK
Navodíte si stav spánku a máte pocit, že do vás udrel blesk. K takémuto cvičeniu využite aj skutočnú búrku.
HLADOVKA
Navodíte si stav zaspávania počas ozdravného hladovania. Snažíte sa čo najdlhšie nezaspať.
MODY
Navodíte si stav zaspávania a začnete cvičiť prstové mody. Jedná sa o tlak prstov na prsty. Vyhľadajte odbornú literatúru.
VNÚTORNÉ ZMYSLY
Navodíte si stav zaspávania a jednotlivými zmyslami sa koncentrujete do rôznych častí tela.

ALFA BOH STAV

VIERA
Predstavujte si ALFA STAV ako BOŽSKÚ BYTOSŤ, ktorú sa neusilujete pochopiť, ale bezvýhradne jej veriť a dôverovať. Táto sila vám pomôže, pokiaľ dokážete mať voči nej výhradne emocionálny vzťah odovzdanosti. Podobá sa to vzťahu dieťaťa k svojej matke a otcovi.
MODLENIE
Predstavujete si ALFA BOH STAV a mnohonásobne sa k nemu obraciate a dôverujete mu.
PROSENIE
Predstavujete si ALFA BOH STAV a mnohonásobne ho prosíte o pomoc, ktorú potrebujete. Nesmiete mať žiadne pochybnosti.
VZÝVANIE
Predstavujete si ALFA BOH STAV a mnohonásobne ho vzývate, aby stál pri vás a neodchádzal.
CHVÁLENIE
Predstavujete a navodzujete si ALFA BOH STAV a mnohonásobne ho chválite pred všetkými, ako vám pomáha a posmeľuje.
MILOSRDENSTVO
Predstavujete a navodzujete si ALFA BOH STAV a s pokorou prosíte o odpustenie všetkých zlých skutkov. Je to spoveď samého pre seba samého.
ODPUSTENIE
Predstavujete a navodzujete si ALFA BOH STAV a počúvate slová odpustenia, ktoré naplníte dobrými skutkami, a tým uľavíte svojmu svedomiu. Buďte úprimný a konajte dobré skutky.
UZDRAVITEĽ
Predstavujte a navodzujte si ALFA BOH STAV a bezvýhradne dôverujte zázračnej schopnosti vášho uzdraviteľa. Nepochybujte, aj keby to určitú dobu trvalo.
UCTIEVANIE
Navodzujte a prehlbujte ALFA BOH STAV, ktorý uctievajte a zbožňujte. Neustále sa ho pýtajte, čo môžete preň urobiť a komu pomôcť.
POCHOPENIE
Navodzujte a prehlbujte ALFA BOH STAV a snažte sa pochopiť seba samého a konanie všetkých ostatných.
VYVOLÁVANIE
Navodzujte a prehlbujte ALFA BOH STAV a predstavujte si, ako aj tí ostatní ho vzývajú a vyvolávajú. Vyvolávajú ho a on koná zázraky. Nesmiete pripustiť pochybnosti, veď dieťa svojim rodičom bezvýhradne dôveruje.

ALFA ASTRÁL STAV

RUKA
Pred zaspávaním alebo v noci po prebudení si ľahnete a ruku si dáte za hlavu. Ruka sa zľahka opiera o záhlavie postele. Keď zaspíte, ruka sa pohne dozadu a to vás preberie. Takýmto spôsobom sa naučíte nezaspať a dostať sa za snový stav.
CHCEM
Keď dokážete zároveň spať aj byť hore, začnite s programovaním, že tento stav chcete pravidelne dosahovať a využívať ho na liečbu a meditáciu.
TRVALÉ PRIANIE
V stave ALFA ASTRÁL STAV si zvyknete na pravidelné a trvalé programovania vašich prianí. Malo by byť pre vás samozrejmosťou, že prianím nebudete zbytočne ubližovať a škodiť iným ľuďom. Musíte sa naučiť krotiť svoje emocionálne pohnútky.
MÁM TO RÁD
V dosiahnutom stave prejavujete radosť a neustálu túžbu ho dosahovať.
ZA SPÁNKOM
V dosiahnutom stave si logicky uvedomujete, že ste za hranicou spánku a v tomto stave sa budete liečiť a meditovať.
UVOĽNENIE
V dosiahnutom stave sa vedome začnete uvoľňovať a prehlbovať tento stav.
AKO DIEŤA
V dosiahnutom stave sa vedome vraciate do svojho detstva a tento stav ešte viacej prehlbujete.
PREPADÁVAŤ SA
V uvedenom stave si navodzujete pocit pádu do neznámeho čierneho priestoru. Máte pocit pádu a neskoršie návratu naspäť.
VZNÁŠAŤ SA
V uvedenom stave si navodzujete pocit vznášania sa a neskoršie návratu naspäť.
FANTAZÍROVANIE
V uvedenom stave si navodzujte ľubovoľné fantázie a tieto voľne rozvíjajte.
STE ZA SEBOU
Tento stav cvičíte za plného vedomia pri chôdzi. Máte pocit, že idete za sebou a zrazu pred sebou, vedľa seba. Potom to môžete zopakovať v ALFA ASTRÁL STAVE.
RÝCHLO
V uvedenom stave si navodzujete ľubovoľné predstavy, ktoré zrýchľujete.
POMALY
V uvedenom stave si navodzujete ľubovoľné predstavy, ktoré spomaľujete.
KLINICKÁ SMRŤ
V bdelom stave cez deň si čítate knižky o prípadoch klinickej smrti a tieto si v ALFA ASTRÁL STAVE znovu predstavujete tak, ako keby ste ich vy sami prežívali.
LITERATÚRA
V bdelom stave cez deň si čítate literatúru o astrálnom putovaní a túto potom realizujete v ALFA ASTRÁL STAVE.
ČAKRY
V uvedenom stave presúvate koncentráciu zmyslov do jednotlivých orgánov, akupunktúrnych bodov a dráh. Zmysly môžete koncentrovať aj do jednotlivých čakier.
KOLÍSANIE
V uvedenom stave si predstavujete, ako sa kolíšete zo strany na stranu.
PREDSTAVIVOSŤ
V uvedenom stave si predstavujete, ako sa pohybujete po vlastnom byte.
PADANIE DO HLBOČINY
V uvedenom stave si predstavujete, ako padáte do studne, ktorá nemá dno.
SNY
V uvedenom stave sa sústreďujete na bežiace sny a tieto naplno prežívate.
FAREBNÉ OBLAKY
V uvedenom stave si vytvárate rôznofarebné oblaky, z ktorých imaginárne vytvárate rôzne obrazy.
VÔŇA, ZVUK, CHUŤ, HMAT
V uvedenom stave si navodzujete rôzne príjemné, ale aj nepríjemné zmyslové vnemy.
BODOVÁ KONCENTRÁCIA
V uvedenom stave sa pozvoľna koncentrujete do jedného bodu vo vás aj mimo vás.
SÚSTREDENIE BEZ MYSLENIA
V uvedenom stave sa sústreďujete na niečo tak, aby sa myšlienkové pochody úplne zastavili. Cvičíte dovtedy, kým myšlienkové pochody úplne nezastavíte.
JOGÍNSKE CVIČENIA
V uvedenom stave prevádzate imaginárnym spôsobom jogínske cviky.
IMAGINÁRNE ČÍTANIE
V uvedenom stave sa naučíte vizualizovať hociktorú knižku a normálne z nej čítať. Pri cvičení treba veľa trpezlivosti.
DÝCHANIE BRUCHOM
V uvedenom stave sa naučte dýchať slabými pohybmi brucha.
OCEÁN
V uvedenom stave si predstavujte, že ste na rozbúrenom oceáne v malom člne.
BZUKOT
V uvedenom stave si predstavujte, že ste sa zmenili na úľ plný včiel.
PÍSKANIE
V uvedenom stave si predstavujte, že niekto vo vás hrá na píšťale.
LIEČBA A MEDITÁCIE
V uvedenom stave prevádzajte opísané liečby a meditácie.
RYTMICKÉ POHYBY
V uvedenom stave si predstavujte, ako sa točíte a tancujete.

Pridaj komentár