MEDITAČNÉ CVIČENIA SLUCHU.

1. Započúvajte sa do zvuku vo vnútri vás, ako sú tlkot srdca a dýchanie. Pociťujte, ako zvuky z vás vychádzajú von.
2. Započúvajte sa do zvukov okolo vás a nechajte zvuk prenikať do vášho vnútra.
3. Vnímajte najprv zvuky vo vašej blízkosti a neskoršie prijímajte zvuky prichádzajúce z diaľky. Vnútorným hlasom pomenúvajte zvukové vzruchy.
4. So zaviazanými očami sa pohybujte v priestoroch vášho bytu, až kým vo vás nezostanú pocity beznádejnosti.
5. So zaviazanými očami sa pohybujte, ale vykonávajte činnosti na základe pokynov inej osoby.
6. So zavretými očami sa usaďte v lese pri vode a dlhšiu dobu sa sústreďujte iba na zvuky okolo vás.
7. So zavretými očami plávajte vo vode na základe pokynov a usmerňovania inej osoby.
8. Počúvajte rôzne hudobné diela najlepšie v hlbokých nočných hodinách.
9. Prevádzajte si akupunktúru alebo akupresúru ušných lalokov a vznikajúcu bolesť nechajte prenikať dovnútra vašich orgánov.
10. Koncentrujte pozornosť sluchových orgánov na vybrané zdroje zvuku ako sú: zvonenie, ľudský hlas, spev vtáka, hukot motora a ostatné zvuky nevnímajte.
11. Sústreďujte sa na váš sluchový systém a jednotlivé časti tela a dlhšiu dobu si opakujte vnútorným hlasom:
„Uchom počuté rozochveté vnútro.“
„Narodil som sa z ucha svojej matky.“
„Narástli mi oslie uši.“
„Zapisujem si za uši.“
„Som v tom až po uši.“
„Mám za ušami.“
„Naťahujem, natŕčam uši.“
„Zvoní mi v ušiach.“
„Pohybujem sa slimačím tempom.“
„Z ucha mi vyliezla dážďovka.“
„Suché kosti, čujte.“
„Z ucha mi vychádzajú apokalyptickí jazdci.“
„Moje uši to je smrť, strata, zmena, nahradenie starého novým.“
12. Myslite si, že počujete tikot hodín bez obrazovej predstavy. Nejedná sa tu o skutočné počutie, iba o mimoriadne intenzívnu koncentráciu na sluchové orgány.
13. Sústreďujte sa na počúvanie čo najväčšieho ticha. Najlepšie v nočných hodinách, až do znesiteľnej bolesti v ušiach.
14. Vytvorte si až neznesiteľnú zvukovú kulisu /nahlas pustená nahrávka napr. rockového koncertu/. Doslova sa musí všetko triasť. Nechajte zvukovú vlnu prenikať do seba na úroveň znesiteľnej bolesti a potom všetko zastavte a vychutnávajte ticho okolo vás.
15. S ďalším meditujúcim na seba dlhšiu dobu hlučne vykrikujte. Hlas druhého nechajte do seba prenikať. Pokiaľ máte možnosť, zájdite si ku kameňolomu, kde sa bude konať odstrel kameniva.
16. Priložte si pohár na stenu a počúvajte, čo sa rozprávajú na druhej strane. Využívajte ľavé aj pravé ucho.
17. Koncentrujte svoje myšlienky a vnútorný hlas na sluchové orgány a predstavujte si všetky možné choroby sluchu, ktoré ste si naštudovali v patológii. Želajte si, aby váš sluch bol zdravý a funkčný po celý život.
18. Koncentrujte sa na sluchové orgány a premýšľajte o sebe. Kto ste, čo prežívate, čo ste prežili a aké hodnoty vyznávate.
19. Robte jednotlivé zrakové meditácie v rôznych pohybových aktivitách ako sú chôdza, tanec, posilňovanie a iné.
20. Kombinujte tu uvedené cvičenia s ostatnými meditačnými cvičeniami zraku, čuchu, chuti a hmatu.
21. Vedome prepájajte a spájajte jednotlivé časti mozgu so sluchovými orgánmi. Ďalej sluchové orgány prepájajte na orgány v tele, nezabúdajte na oblasti hormonálnych žliaz.

MEDITAČNÉ CVIČENIA ČUCHU.

1. Zájdite si do predajne drogérie a zisťujte rôzne druhy vôní.
2. Zájdite si do predajne potravín a skúmajte rôzne vône potravinárskych výrobkov.
3. Uvedomujte si, ako so vzduchom vôňa vchádza a vychádza cez nosné dierky. Uvedomujte si, ako dlho dokážete vôňu cítiť.
4. Naučte sa so zavretými očami podľa čuchu rozoznávať rôzne druhy korenín, drogistických výrobkov a byliniek.
5. Zaviažte si oči, upchajte si uši a usilujte sa orientovať v uzavretom priestore podľa hmatu a čuchu.
6. Zakúpte si v ezoterickej predajni rôzne vône v olejových emulziách. Privoniavajte k jednotlivým vôňam a ponárajte sa do fantázií vyvolaných vôňou. Prípadne pod vplyvom vône kreslite rôzne obrázky.
7. Sústreďujte sa na čuchový systém a orgány v tele. Dlhšiu dobu si vnútorným hlasom opakujte tieto formulky:
„Vzduch hýbajúci vodami je poznačený nosom človeka.“
„Chytil som sa za vlastný nos.“
„Pchám nos do všetkého.“
„Mám nos na niečo.“
„Strčili niečo pod nos.“
„Ťahali ma za nos.“
„Nadpozemsky príjemná vôňa sviatosti.“
„Zlaté čaše plné tymianu, to je modlitba svätých.“
„Vôňa stúpa do centra nebies.“
„Vôňa je mozog nebies.“
„Vôňa zakliatie kozmických duchov.“
„Rôzne koreniny ako aloe, tymian, myrtha, hlošina, santal a mastix.“
8. Preciťujte rôzne vône iba ľavou nosnou dierkou a potom iba pravou nosnou dierkou.
9. Koncentrujte sa v mysli, že pociťujete rôzne vône okolo vás. Znovu tu nejde o skutočné cítenie týchto vôní, ale iba o intenzívnu koncentráciu na čuchové orgány.
10. Koncentrujte svoje myšlienky a vnútorný hlas na čuchové orgány a predstavujte si všetky možné choroby čuchu, ktoré ste si naštudovali v patológii chorôb. Želajte si, aby váš čuch bol zdravý a funkčný po celý život.
11. Koncentrujte sa na čuchové orgány a premýšľajte o sebe. Kto ste, čo prežívate, čo ste prežili a aké hodnoty vyznávate.
12. Robte jednotlivé čuchové meditácie v rôznych pohybových aktivitách ako sú: chôdza, tanec, posilňovanie a iné.
13. Kombinujte tu uvedené cvičenia s ostatnými meditačnými cvičeniami zraku, chuti, sluchu a hmatu.
14. Vedome prepájajte a spájajte jednotlivé časti mozgu s čuchovými orgánmi. Ďalej sluchové orgány prepájajte na orgány v tele, nezabúdajte na oblasti hormonálnych žliaz.


MEDITAČNÉ CVIČENIA CHUTI.

1. Vychutnávajte si rôzne chute v koreninách a potravinách. Sústreďujte sa na sladké, horké, slané a trpké chute.
2. Cumlite v ústach menší hranatý kamienok a uvedomujte si v ústach akupresúrne body pri pritlačení plodu o určitú časť úst.
3. Uvedomujte si jednotlivé zuby a jazykom sa ich snažte „ohmatať“ s vedomím, aký je to zub a s ktorými orgánmi v tele cez nervstvo súvisí.
4. Dlhšiu dobu vyplazujte pri meditačných cvičeniach jazyk. Prípadne vychutnávajte počas meditácie rôzne chute. Pri meditácii stočte jazyk do neobvyklých polôh a tak meditujte. V tomto cvičení meditujte so zaťatými zubami. Môžete aj vdychovať a vydychovať iba ústami.
5. Predstavujte si, ako vám z úst „vyliezajú rôzne predmety“ a ako pojedáte predmety, ktoré by ste za normálnych okolností nezjedli.
6. Sústreďujte sa na vaše chuťové orgány a orgány v tele. Dlhšiu dobu si vnútorným hlasom opakujte tieto formulky:

„Dívam sa s otvorenými ústami.“
„Zapchali mu ústa.“
„Meč sudcu bil národy.“
„Zlaté nitky vychádzajú z jeho úst.“
„Od lásky som zjedol partnera.“
„V ústach mám posledný deň.“
„Cez ústa prichádza súmrak bohov.“
„Cav, lacár, cav lácar, kav lákáv, kav lákáv, tu trochu, tam trochu.“
7. Koncentrujte sa v mysli, že pociťujete v ústach rôzne chute. Znovu tu nejde o skutočnú chuť, ale iba o intenzívnu koncentráciu na chuťové orgány.
8. Koncentrujte svoje myšlienky a vnútorný hlas na chuťové orgány a predstavujte si všetky možné choroby úst, ktoré ste si naštudovali v patológii chorôb. Želajte si, aby vaša chuť a ústa boli zdravé a funkčné.
9. Koncentrujte sa na chuťové orgány a premýšľajte o sebe. Kto ste, čo prežívate, čo ste prežili a aké hodnoty vyznávate.
10. Robte chuťové meditácie v rôznych pohybových aktivitách ako sú chôdza, tanec, posilňovanie a iné.
11. Kombinujte tu uvedené cvičenia s ostatnými meditačnými cvičeniami zraku, sluchu, čuchu a hmatu.
12. Vedome prepájajte a spájajte jednotlivé časti mozgu s chuťovými orgánmi. Ďalej chuťové orgány prepájajte na orgány v tele, nezabúdajte na oblasti hormonálnych žliaz.

MEDITAČNÉ CVIČENIA HMATU.

1. So zavretými očami ohmatávajte rôzne predmety a uvedomujte si ich názvy.
2. So zavretými očami sa pohybujte po byte a rukami vyhľadávajte predmety v byte.
3. So zavretými očami sa pohybujte v lesnom prostredí. Doporučujem vám, aby pri vás stála osoba, ktorá vám pomáha.
4. So zavretými očami vás niekto sprevádza po uliciach.
5. Akupunktúra alebo akupresúra povrchu celého tela a preciťovanie bolesti.
6. Pozerajte v televízii programy pre hluchonemých a naučte sa posunkovú reč.
7. Naštudujte si v odbornej literatúre všetko, čo súvisí s nervstvom v tele.
8. Posaďte sa pred zrkadlo a robte na seba rôzne grimasy.
9. Koncentrujte sa na povrch tela a naučte sa dýchať jeho pórmi. Uvedomujte si nervové zakončenia v pokožke.
10. Vyvolávajte si na povrchu tela chlad, teplo, ťažobu a iné pocity.
11. Postupne sa naučte sedieť v nehybnej polohe až jednu hodinu i dlhšie.
12. So zavretými očami píšte rôzne texty. Text píšte na základe povelov vnútorného hlasu, alebo povelov iného človeka.
13. Sústreďujte sa na hmatové zakončenia po celom tele a jednotlivé orgány v tele. Dlhšiu dobu si vnútornými hlasom opakujte tieto formulky:
„Ruka a moc sú zajedno.“
„Ruka vyjadruje päť elementov.“
„Pravá božia ruka.“
„Ruky vytvárajú bratskú reťaz.“
„Mať v niečom prsty.“
„Vložiť za niekoho ruku do ohňa.“
„Ruku na srdce.“
„Vziať niečo do vlastných rúk.“
14. Prepájajte nervové zakončenia úst na jednotlivé časti mozgu a ich funkcie. Potom sa sústreďujte na hlasivky a vnútorný hlas. Pripojte k tomu uvedomenie si nervových zakončení v prstoch pri písomnom prejave. Po zvládnutí týchto cvičení prepájajte nervové zakončenia s ľavou časťou mozgu, kde sa nachádza centrum reči. U ľaváka v pravej časti mozgu.
15. Vyslovujte jednotlivé písmená, slová a vety. Uvedomujte si pohyb svalov úst a jazyka, dych a činnosť hlasiviek, pri hovorenom slove a jeho spojenie s vnútorným hlasom.
16. Koncentrujte sa v mysli na nervové zakončenia po celom tele a uvedomujte si rôzne pocity. Znovu tu nejde o skutočné pocity, ale iba o intenzívnu koncentráciu na nervové zakončenia po celom tele.
17. Koncentrujte svoje myšlienky a vnútorným hlas na nervové zakončenia po celom tele a predstavujte si rôzne choroby nervstva a kože. Želajte si, aby vaše nervstvo bolo zdravé.
18. Koncentrujte sa na svoje nervstvo a premýšľajte o sebe. Kto ste, čo prežívate, čo ste prežili a aké hodnoty vyznávate.
19. Robte jednotlivé hmatové meditácie v rôznych pohybových aktivitách ako sú: chôdza, tanec a iné.
20. Kombinujte tu uvedené cvičenia s ostatnými meditačnými technikami zraku, sluchu, čuchu a chuti.
21. Vedome spájajte a prepájajte jednotlivé časti mozgu a nervové orgány. Ďalej prepájajte hmat na orgány v tele, nezabúdajte na oblasti hormonálnych žliaz.

MEDITAČNÉ CVIČENIA HLASU

1. Vnútorným hlasom alebo nahlas vyslovujte dole uvedené kombinácie písmen a spájajte vznikajúce rezonancie s jednotlivými zmyslami, časťami mozgu, všetkými orgánmi v tele a hormonálnymi žľazami.
V ďalších cvičeniach sa prepájajte na predmety okolo vás. Vnútorný hlas alebo vypovedanie vonkajším hlasom musí byť umiestnené do hlasiviek. Ide tu o intenzívnu koncentráciu mysle na rezonanciu hlasiviek.
JHVH, DNA, JHŠVH,JHVŠH, JHVH, LVX, IHVH, YHVH, JAOVE, JAOVAI, JAOV, JABE, JAVE, JABAI, XXV, JHV, JVH, HJV, HVJ, VHJ, VJH, ABBA, AIMA, AB, AG, AD.JHVH, JHHV, JVHH, HVHJ, HVJH, HHJV, VHJH, VHHJ, VJHH, HJHV, HJHV, HHVJ, B, J, V, H, EI, ÓM, AUM, F, L, M, N, R, S, V, Z, JHŠVH, JHVŠH, XXIII, XVI, X, VIII, XXIV, KDVŠ, KTH+EL, HTK+JŠ, KCH+EL, HCK+JŠ, KLI+EL, JLK+JŠ, DVI+EL, JVD+JŠ, DMV+EL, VMD+JH, DAB+EL, BAD+JŠ, VAM+EL, HAV+JŠ, VIH+EL, HIV+JŠ, VIV+EL, VIV+JŠ, ŠBV+EL, VBŠ+JŠ, ŠHV+EL, VHŠ+JŠ, ŠIA+EL, AIŠ+JŠ,CHŠN, P,V,E,O,I,E,L,L, HTK+JŠ, AIŠ+JŠ, HIV+JŠ, JVD+JŠ, JLK+JŠ, VHŠ+JŠ, HAV+JŠ, BAD+JŠ, HCH+JŠ, VBŠ+JŠ, VIV+JŠ, VMD+JŠ, KTH+EL, IHHV, HJHH, IHVH, HHVI, JHVH, JHŠVH,MOR, DIAL, HCTGA, OIP, TEAA, PDOCE, MPH, ARSL, GAIOL, ORO, IBAH, AOZPI, EXARP, HCOMA, NANTO, BITON,ORO IBAH, AOZPI, OIP TEAA, PDOCE, HPH, ARSL GAIOL, OIP TEAA PDOCE, MOF DIAL HCTGA, PA, RA, OA, N, MPH, ARSL, GAIOL, AVE, HPH, ARSL, GAIOL, L, EXARPH, COMANAN, TABITOM, LIL, ARN, ZOM, PAZ, LIT, MAZ, DEO, ZID, ZIP, ZAX, ICH, LOE, ZIM, UTA, OXO, LEA, TAN, ZEN, POP, CHR, ASP, LIN, TOR, NIA, UTI, DES, ZAA, BAG, RII, TEX,E,H,N,B, EXARP, HCOMA, NANTA, BITOM, HOR, DIAL, HCTGA, LAŠTAL, LA, ŠT, AL, O, T, O, IAZPIRGAH, IALPRG, GAH, AI, BABY LÓN VELIKÁ, MATKA VŠETKÉHO SMILSTVA A VŠETKÝCH OHAVNOSTÍ NA ZEMI, BABAGE, BABAGEN, SOBEL, BAEOVIB, ZILODARP, VONPO – VNPH, IDOIGO, JOD, HE, VAU, HE, AZOT, JOD, JODCHEVA
TETRAGRAM, NE-BYTÍ, TOHO KTERÝ PLODÍ, MENO, ADNI, AHJH, OHEŇ, VODA, VZDUCH, ZEM, CHOCHME, BINE, MALCHUT, TIFERETU, ADONAI, ZOHAR, SERIFOT, MALCHUTY, NEVYKÚPENÉ, VYZDVYHNUTÁ NA TRÓN, SVOJEJ MATKY, POCHOPENIE, DCERA, SYN, MATKA, OTEC, ZNOVUSTREBANIE, KORUNA.ZNB, NNB, UAN, ORE, IA, I, II, III, IV, V, F, VI, VII, VIII, OAV, OPA, OAV, IUZO, XIV, ANO, UMABEL, LOPUA, XVII, ODLO, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, ODOROM, XXVII, XXVIII, DLAGOLO, OYNITA, OVIPU, XXX, NIE, XXXI, O, Z, V, Z, O, A, K, POLITMUL, MATOZOMNIG, GILO, GUMOJ, OR, UFUF, IH, IJ, ID, IO, H, L, D, T, M, V, IKO, Z, M, RS, K, ZSP, HLDTMV, ZMRSK, MISO, LSRV, POL, MK, RM, NS, XXXIII, XXXIV, ZY, ZZ, XXXV, XXXVI, XXXVII, KPOZZ, RUZY, XXXVIII, XXXIX, MUZ, XL, ZZZ, XLI, ZZZXT, ZZZZ, ZZZYY, XLIII, XLIV, XLV,XLVI, XLVII, JEZU, XLVIII, XLIX, AAN, JUZ, LI, JUSULIPIWIZ, LIPUW, MOZI, MIK, QI, SIGEPO, MUNIR, NUGE, GIV, GA, LIV, LV, RIMUZ, LVI, SIKU, SUR, PIL, LVIII, MISULO, 121121, 332232, 443443, MILU, 2311, 3424, 4233, 1142, LX, ZUZ, 111, 222, 333, 444, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, SIVAP, KAP, KRAM, VAK, YAZEZ, ZI ZOZU, ZAZEZ, ZI ZOZU, ZUO ZIAE, ZAZ ZEZI ZOZU, ZAZ ZEI, ZOUZ, ZUOZ, IZEZ, ZAQE, ZIS ZOSUS, RUP, ROSI PEVAZ, RERU, ZER, MAMI, LOR, LAR, SORA, ZAZ, ZEZ, ZIO, ZUZ, RUTOZ ZIZ ZEZA, ZAZEZ, ZIZ, ZOZUZ, ZUZOZ ZIZ ZEZAZ, QIK, LAKI LIK RUP, TAVEMI ZOW, SUV, ZIPE ZUZ KUS, MUKOM ZIS QEVA, RARE TIZO ROZ, RATEZ, ZIZ ZOZUR, SAZEZI ROZ ZUZ, TAZEZIZ ZOZUZ, YAZEZ ZIZO ZOZUZ, ZAZEZY ZIZO ZU, ZAZEZIZO ZOZU ZUZ, ZUZOZ ZOZIZ ZIZERA, IZI RARUZ RER, AZA ZEZEZI ZIZIZ ZOZUZ, ZAZAZ ZEZEZIZ ZIZOZUZ, ZAZAZEZE, ZIZIZOZO, ZOZOZUZU, LAKOTO, ZILAR, RULARA, AMORD, LAKO ZAP LIP, R5V4232, R1Z2Z, Z5Z5Z5, R5S4T3V, VZM1V, S1S2S, T1T2T, 1921A, 1A19Z, V-Y, V-Z, 2-7, IDEÁL, AZA, LALE NAREV, RASES, RARRE, ZAZEZ, LAPEN, LAKUS, JALIN, RABUN, LAZER, FAREL, FAGIN, DAFIN, BABUZ, SASZ, TIRA, SAZEM, VAZO, ZAZOZARE, RASI, RARA, SAZE, EZ, A, ER, RASEVE, IIIRZ, EEERZ, EEEZZ, AAARZ, IIIZZZA, INI, AERON, AEZON, ATA, URE, AEZON, IRZER, AZERI, AZIZU, RASES, ZIRAZ, RAVER, ERAZE, EZAZE, ESAME.
2. Pokiaľ budete písmenkové kombinácie vyslovovať nahlas tak si hlas „posaďte“ hlbšie, akoby ste vyslovovali iba samé H a spievajte formulky.
3. Pod vysokou a členitou skalou vyspevujte písmená a slová.
4. Ponorte sa pod vodnú hladinu a s vydychovaným vzduchom cez ústa vykrikujte písmená a slová.
5. Do úst si vložte primerane guľatý kamienok, s ktorým čo najhlasnejšie vykrikujete písmená a slová.
6. V sede alebo v stoji si na ústa priložíte ruku a vydávajte čo najhlasnejšie a „silené“ písmená a slová.
7. Postupne vydávajte z hrdla písmená vo zvukovej podobe. Jedno písmeno robte aj 15 minút.
8. Doslova zo seba „vyštekujte“ písmená a slová. Dosiahnite pocit, ako keby písmená a slová „vybuchovali“ pred vami.
9. So zavretými ústami si rozprávajte jednotlivé písmená a slová. Rozprávajte si ich hlavne do oblasti brucha, ale aj ostatných časti tela.
10. Vyslovujte jednotlivé písmená a slová a pritom robte dychové cvičenia:
Uvedomelé dýchanie, nádych, zadržanie dychu a výdychu s vyslovovaním písmen a slov.
Zvyšujte rytmus nádychov, zadržania dychu a výdychu spolu s vyslovovaním písmen a slov.
Predlžujte dobu nádychu, zadržania dychu a výdychu s vyslovovaním písmen a slov.
Prudké a rýchle nadychovanie a vydychovanie s vyslovovaním písmen a slov.
11. Vyslovujte alebo vykrikujte písmená a slová a zatínajte pri tom päste alebo iné svalové partie svalstva.
12. Naplňte si vodou ústa, kloktajte a vyslovujte písmená a slová. Prípadne pri vyslovení písmen a slov vytlačte vodu z úst.
13. Spievajte čo najsilnejšie tieto mantry:
OM TRAYAMBAKAM YAJAMAHAE SUGHANDHIM PUSHTIVARHANAM URVAARUKAMIVA BANDHANAAN MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAATK, OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA, OM NAMO BHAGAVATE PANDURANGAYA, RAMA LAKSHMANA JANAKI, JAI BOLO HANUMANA KI, OM SATYAM SHIVAM SUNDARAM, OM DHIYO YONAHA DRACHODAYAT, SATYANARAYANI NA MOSTUTE, SARVA MANGALA MAANGALYE, AMBA AMBA, JAI JAGADAMBA, JAI BHUVA NESHWARI, JAI JAI MUKAMBA, OM SRIM MAHA-LAKSHMYAI NAMAHA.DŽAYA DŽAYA DEVI MATA NA MAHAPADDURANGA HARI PANDURANGA MURARI PANDURANGA PANDURANGA PANDURANGA HARI PANDURANGA HARI PANDURANGA HARI DZAI DZAI PANDURANGA HARI PANDURANGA PANDURANGA PANDURANGA HARI RADHA SOAMI DEVA DEVI, RADHA SOAMI SAT NAM HARI OM SIVA OM SIVA OM HARI OM, HARI SIVA SIVA HARI OM, OM A SATOMA SADGAMAYA, TAMASOMA DZOTYRGAMAY A MRITYORMA AMRITAMGAMAYA, GOPALA GOPALA DEVAKINANA DA GOPALA DEVAKINANDA GOPALA, DEVAKINANDA GOPALA DVAKINANDA GOPALA, OM EIM HRÍM KLÍM, ČAMUDAYAI NAMAHA, OM NAMA ŠIVA, ADI ŠAKTI ADI ŠAKTI HAMO, NAMO ŠIVA ŠAKTI OM HAM HANU MATE NAMAHA, RAGHUPAPI RAGHAVA RADŽA RAM, PATITA PAVANA SITARAM, PATNÍM HANORAMAM DEHI MANOVRITTANUSARINÍN, SAT PATIM DEHI PARAMES VARA, YA DEVI SARVA BHUTESÚ, BUDDHIRUPENA SAMSITA, NAHASTASE NAMANSTASE, NAMASTASE NAMO NAMAHA, OM ŠRI RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM, OM ŠAKTI OM, GATE GATE PARAGATE, PARASAMGATE BODHI SWAHA, SARASWATI MAHALAKSMI DURGA DEVI NAMAHA, DHANYAVAD DHANYAVAD DHANYAVAD ANANDA, KODANDA TAMA PAHI KODANDA RAMA PATHABHIRAMA PAHI PATTABHIRAMA, HARA HARA GANGA ŠIVA ŠIVA GANGA, ŠANKARA GANGA, DŽAI PANDURANGA ŠAKTI ŠAKTI DHANYAVAD, ŠAKTI ŠAKTI DHANYAVAR, ŠAKTI ŠAKTI ADI ŠAKTI ADI ŠAKTI DHANYAVAD, OM GAM GANAPATAYE NAMAHA, OM GAM GANAPATAE NAMAHA, GAURI NANDATA, GADŽA VADANA, OM GAM GANAPATAYE NAMAHA, GAURI NANDANA GADŽAVADANA, OM GAM GANAPATAYE NAMAHA, SIVAM SANTA-MLDYAM, VARAM LOKAPALAM, DARABRAHMA LIVGAM, BHADZE PANDURANGAM, OM DŮM DURGAYAI NAMAHA, OM KRÍM KALIKAYAI NAMAHA.
14. Predstavujte si písmená pred sebou v priestore a z hrdla vydávajte zvuk daného písmena.
15. Vydávajte z hrdla zvuky a prejavujte druhy emocionálnych prejavov ako: smútok, radosť, zlosť a nenávisť.
16. Vydávajte z hrdla jednotlivé slová a striedavo zvýrazňujte intonáciou buď začiatok, alebo koniec slov.
17. Vykrikujte písmená a slová do prudkého vetra, ktorý fúka proti vám.
18. Spôsobujte si bolesť a to poriadne silnú a pritom vyslovujte písmená a slová.
19. Vydávajte zo seba rôzne zvieracie zvuky.
20. Striedavo vydávajte z úst písmená a slová piskľavým hlasom a potom duniacim hlasom.
21. Vydávajte z hrdla zvuky a stláčajte si rytmicky brucho, alebo sa búchajte päsťou do hrudi.
22. Pri zdvíhaní činiek vydávajte zvuky ako vzpierači, prípadne vykrikujte: „hej rup.“
23. Čítajte nahlas hypnotizujúce formulky:
Držte kyvadlo tak, aby naň dopadalo svetlo. Uprene sa dívajte na guľu a počúvajte svoj hlas. Myslite na guľu, aby sa pohybovala v kruhu v smere hodinových ručičiek.
24. Sústreďujte sa na svoje hlasivky a jednotlivé orgány v tele a nahlas si opakujte tieto formulky:
„Hlas boží.“
„Hromový kyj.“
„Rozseknutie nevedomostí a oslobodenie poznania.“
„Hlúpy bažant si hlavu schová a myslí si, že ho nevidia.“
„Ťaženie armády duchov.“
„Pokrm víchru.“
„Verný a neochvejný ako buk.“
25. Zapchajte si uši a vyslovujte písmená a slová.

MEDITÁCIE MOZGOVÉHO VLNENIA.

Nacvičte si rôzne stavy mozgového vlnenia. Sústreďujte sa na povrch a vnútro celého mozgu s dôrazom na predný mozog. Tu si uvedomujte rôzne stavy mozgovej aktivity, ktoré sa prejavujú prostredníctvom vnútorného hlasu a nervstva. Vnútorný hlas sa v mozgu pretvára na nasledovné rezonancie prenikajúce cez nervstvo do celého tela.

BETA vlny.
Uvedomujte si, že ste koncentrovaní a bdelí. Existuje čas a priestor. Okolo vás je všetko zlaté. Zhlboka dýchate a vydávate zvuk puf-puf-puf. Myšlienkové procesy, logika, úzkostné emočné stavy.

ALFA vlny.
Zastavíte, čo najdlhšie chod vnútorných myšlienok alebo sa koncentrujete na predstavu poskakujúceho zajaca. Celkové uvoľnenie celého tela.

THETA vlny.
Máte predstavy zdeformovania vlastného tela. Koncentrujte sa na predstavu presýpacích hodín. Prípadne si predstavujte, že ste slnkom a žiarite na všetky strany. Môžete si predstavovať pomalý pohyb korytnačky.

DELTA vlny.

Pridaj komentár