NERVSTVO SVALOV A KOŽE

1. Imaginárna predstava obočia pred sebou. Nemusíte to vidieť doslova. Stačí pocit, že je pred vami vo vzduchu.
2. Predstava obočia s obrázkami v brožúrke dovoľuje prenikanie nervového vzruchu a vašej vôle – vnútorného hlasu do pokožky a svalstva. Cvičenia začínajte koncentráciou vedomia na pery.
3. Ďalej postupujte podľa návodov pri iných znakoch uvedených v ostatných brožúrkach.
4. Keď ste aktivizovali znak obočia podľa dohodnutého kľúča postupujte tak, že pri predstave obočia si postupne čítate jednotlivé akupresúrne body.
5. Po prepojení znaku obočia s názvami akupresúrnych bodov si v obrázkovej časti zistite jednotlivé dráhy akupresúrnych bodov a tieto aktivizujete koncentráciou do oblasti akupresúrneho bodu.
6. Všetky akupresúrne dráhy končia v bode označenom nulou – v perách.
7. Pri koncentrácii na akupresúrny bod si hovoríte alebo čítate názov akupresúrneho bodu.


NERVSTVO

1. Imaginárna predstava lebky pred sebou. Nemusíte to doslova vidieť, stačí mať pocit, že je pred vami vo vzduchu.
2. Predstava lebky s obrázkami v brožúrke dovoľuje prenikanie vašej vôle – vnútorného hlasu do celého mozgu, miechy a nervstva.
3. Pri predstave lebky a obrázkov treba nervový vzruch doslova tlačiť silou vôle. Koncentrovať sa v nervstve a nakoniec koncentráciu uvoľniť.
4. Predstava lebky a drobných ohníkov v červenej farbe.
5. Predstava lebky a drobných špirál vzduchu v modrej farbe.
6. predstava lebky a drobných slnečných lúčov v bielej farbe. Predstava lebky a drobných nočných kotúčov v čiernej farbe.
7. Predstava lebky a drobných kvapiek vody v zelenkavej farbe.
8. Predstava lebky a drobných hrudiek zeme v hnedej farbe.
9. Predstava lebky a jednotlivých orgánov v tele človeka.
10. Predstava lebky a elektrického fluida. Ide tu o predstavu horiaceho ohňa a jeho sily expanzívnej a rozťahujúcej sa všetkými smermi.
11. predstava lebky a androchýna (mužo-ženy). Otvára oblasť šedej kôry mozgovej súvisiacej s ľudskou sexualitou.
12. Predstava lebky a magnetického fluida. Ide tu o predstavu vody a jej sťahujúcej sily.
13. Predstava lebky a rôznych farebných odtieňov.
14. Predstava lebky a tarotových kariet. Ďalej sem môžete zaradiť predstavy lebky a číslic, predstavy lebky a písmen.
15. V ďalšej časti sú ezoterické obrázky a obrázky lebky. Vytvoríte predstavu lebky a jednotlivých obrázkov pred sebou.

DRÁHA TROCH OHRIEVAČOV

1. KUNG-ČCHUNG = guan-čun
2. JIE-MEN = e-men
3. ČUNG-ČU = čzun-čžu
4. JANG-ČCH´ = jan-či
5. WAJ-KUAN = vaj-guan
6. Č-KOU = čži-gou
7. CHVEJ-CUNG = chuej-czun
8. AN-JANG-LVO = san-jan-lo
9. S´-TU = sy-du
10. TCHIEN-ŤING = tjan-czin
11. ČCHING-LENG-JÜAN = cin-len-juan
12. SIAO-LUE = sjao-le
13. NAO-CHUEJ = nao-chuej
14. ŤIEN-LIAO = czjan-ljao
15. TCHIEN-LIAO = tjan-ljao
16. TCHIEN-LOU = tjan-ju
17. I-FENG = i-fen
18. ČH-MAJ = si-maj
19. LU-SI = lu-si
20. ŤIAN-SUN = czjao-sun
21. ER-MEN = er-men
22. ER-CHE-LIAO = zche-ljao
23. SI-ZHU-KONG = sy-čžu-kun

DRÁHA PEČENE

1. TA-TUN = da-dum
2. SING-ŤIAN = sin-czjan
3. TCHAJ-ČCHUNG = taj-čun
4. ČUNG-FENG = čžun-fen
5. LI-KOU = li-gou
6. ČUNG-TU = čžun-bu
7. SI-KVAN = si-guan
8. ČCHÜ-ČCHÜAN = cjuj-cjuan
9. JIN-PAO = in-bao
10. CU-WU-LI = czu-u-li
11. JIN-LIEN = in-ljan
12. ŤI-NEJ = czi-maj
13. ČANG-MEN = čžan-men
14. ČCHI-MEN = ci-men

STREDNÁ DRÁHA

1. CHUEJ-JIN = chuej-in
2. ČCHÜ-JIN = cjuj-gu
3. ČUNG-TI = čzun-czi
4. KUAN-JÜAN = guan-juan
5. S´-MEN = ši-men
6. ČCHI-MAJ = ci-chaj
7. JIN-ŤIAO = in-czjao
8. ŠEN-ČCHÜE = sen-cjue
9. ŠUEJ-FEN = šuj-fen
10. SIA-WAN = sja-van
11. ŤIAN-LI = czjan-li
12. ČUNG-WAN = čžun-van
13. ŠANG-WAN = šan-van
14. TÜ-ČCHÜE = czjuj-cjue
15. ŤIOU-WEJ = czju-vej
16. ČUNG-TCHING = čžun-tin
17. ŠAN-ČUNG = tan-čžun
18. JÜ-TCHANG = juj-tan
19. C‘-KUNG = czy-gun
20. CHUA-KAJ = chua-gaj
21. SÜAN-TI = sjuan-czi
22. TCHIEN-TCHU = tjan-tu
23. LIEN-ČCHÜAN = ljan-cjuan
24. ČCHENG-ŤIANG = čen-czjan

ZADNÁ STREDNÁ DRÁHA

1. ČCHANG-ČCHIANG = čan-cjan
2. JAO-JÜ = jao-šu
3. JAO-JANG-KVAN = jao-jan-guan
4. MING-MEN = min-men
5. SÜAN-ŠU = cjuan-šu
6. ŤI-ČUNG = czi-čžun
7. ČUNG-ŠU = čžun-šu
8. ŤIN-SUO = czin-so
9. Č´-JANG = čži-jan
10. LING-TCHAJ = lin-taj
11. ŠEN-TAO = šen-dao
12. ŠEN-ČU = šen-čžu
13. TCHAO-TAO = tao-dao
14. TA-ČUEJ = da-čžuj
15. JA-MEN = ja-men
16. FENG-FU = fen-fu
17. NAO-CHU = nao-chu
18. ČCHIANG-ŤIEN = cjan-czjan
19. CHOU-TING = chou-din
20. PAJ-CHUEJ = baj-chuej
21. ČCHIEN-TING = cjan-din
22. SIN-CHVEJ = sin-chuej
23. ŠANG-SING = šen-tin
24. ŠEN-TCHING = czen-tin
25. SU-LIAO = su-ljao
26. ŽEN-ČUNG = žen-čžun
27. TUEJ-TUAN = duj-duan
28. JIN-ŤIAO = jin-ljao

DRÁHA ŽLČNÍKA

1. ČUNG-Č-LIAO = tun-czy-ljao
2. TCHING-CHUEJ = tin-chuej
3. ŠAN-KUAN = šan-guan
4. CHAN-JAN = chan-jan
5. SÜAN-LU = sjuan-lu
6. SÜAN-LI = sjuan-li
7. ČCHZ-PIN = cjuj-bin
8. ŠVAJ-KU = šuaj-gu
9. TCHIEN-ČCHUNG = tjan-čun
10. FU-PAJ = fu-baj
11. ČCHIAO-JIN = tou-cjao-in
12. WAN-KU = van-gu
13. FEN-ŠEN = ben-šen
14. JANG-PAJ = jan-baj
15. TCHOU-LIN-ČCHI = lin-či
16. MU-ČCHUANG = mu-čuan
17. ČENG-JING = čzen-in
18. ČCHENG-LING = čen-lin
19. NAO-KCHUNG = nao-kun
20. FEN-ČCH´ = fen-či
21. TIEN-ŤING = czjan-czin
22. JÜAN-JIE = juan-e
23. ČCHE-TIN = čže-czin
24. Ž´-JÜE = že-jue
25. ŤING-MEN = czin-men
26. TAI-MO = daj-maj
27. WU-ŠU = u-šu
28. WEJ-TAO = vej-dao
29. ŤU-LIAO = czjuj-ljao
30. CHUAN-TSIAO = chuan-tjao
31. FENG-Š´ = fen-ši
32. ČUNG-FU = čžun-du
33. SI-JANG-KVAN = czu-jan-guan
34. JANG-LING-ČCHÜAN = jan-lin-cjuan
35. JANG-ŤIAO = jan-czjao
36. WEJ-ČCHIOU = vaj-cju
37. KUANG-MING = guan-min
38. JANG-FU = jan-fu
39. SÜAN-ČUNG = sjuan-čžun
40. ČCHIOU-SÜ = cju-sjuj
41. CU-LIN-ČCHI = lin-ci
42. TI-WU-CHUEJ = di-u-chuej
43. SIA-SI = sja-si
44.CU-ČCHIA-JIN = czu-czjao-in

DRÁHA OBLIČIEK

1. JUNG-ČCHUAN = jun-cjuan
2. ŽAN-KU = žan-gu
3. TCHAJ-SI = taj-si
4. TA-ČUNG = da-čžu
5. ŠUEJ-ČCHÜAN = šuj-cjuan
6. ČAO-CHAJ = čžao-chaj
7. FU-LIOU = fu-lju
8. ŤIAN-SIN = czjao-sin
9. ČU-PIN = čžu-bin
10. JIN-KU = in-gu
11. CHENG-KU = chen-gu
12. TA-CHE = da-chen
13. ČCHI-SÜE = ci-sjue
14. S-MEN = sy-man
15. ČUNG-ČU = čžun-čzu
16. CHUANG-JÜ = chuan-šu
17. ŠANG-ČCHÜ = šan-cjuj
18. Š-KVAN = ši-guan
19. JIN-TU = in-du
20. TCHUNG-KU-FU = tun-gu
21. JOU-MEN = ju-men
22. PU-LANG = bu-lan
23. ŠEN-FENG = šen-fen
24. LING-SÜ = lin-sjuj
25. ŠEN-CANG = šen-can
26. JU-ČUNG = juj-čžun
27. JÜ-FU = šu-fu

DRÁHA MOČOVÉHO MECHÚRA – MM

1. ŤING-MIN = cin-min
2. CAN-ČU = cuan-čzu
3. NEJ-ČCHUNG = mej-čuaj
4. ČCHÜ-ČCHAJ = cjuj-ča
5. WU-ČCHU = u-ču
6. ČCHENG-KVAN = čen-guan
7. TCHUNG-TCHIEN = tun-tjan
8. LUO-ČCHÜE = lo-cjue
9. JÜ-ČEN = jui-čžen
10. TCHIEN-ČU = tjan-čžu
11. TA-ČE = da-čžu
12. FENG-MEN = fen-men
13. FEJ-FÜ = fej-šu
14. ŤÜE-JIN-JÜ = czjue-in-šu
15. SIN-JÜ = sin-šu
16. TU-JÜ = du-šu
17. KE-JÜ = ge-šu
18. KAN-JÜ = gan-šu
19. TAN-JÜ = dan-šu
20. PCHI-JÜ = pi-šu
21. WEJ-JÜ = vej-šu
22. SAN-ŤIAO-JÜ = san-czjao-šu
23. ŠEN-JÜ = šen-šu
24. ČCHI-CHAJ-JÜ = ci-chaj-šu
25. TA-ČCHENG-JÜ = da-čan-šu
26. KUAN-JÜAN-JÜ = guan-juan-šu
27. SIA-ČCHANG-JÜ = sjao-čan-šu
28. PCHANG-KVAN-JÜ = pan-guan-šu
29. ČUNG-LÜ-JÜ = ljuj-šu
30. PAJ-CHUAN-JÜ = baj-chuan-šu
31. ŠANG-LIAO = šan-ljao
32. CCH-LIAO = cy-ljao
33. ČUNG-LIAO = čžun-ljao
34. SIA-LIAO = sja-ljao
35. CHUEJ-JAN = chuej-jan
36. ČCHENG-FU = čen-fu
37. JIN-MEN = in-men
38. FU-SI = fu-si
39. WEJ-JANG = vej-jan
40. WEJ-ČUN = vej-čžun
41. FU-FEN = fu-fen
42. PCHO-KU = po-chu
43. KAO-CHUANG = gao-chuan
44. ŠEN-TCHANG = šen-tan
45. I-SI = i-si
46. KE-KUAN = ge-guan
47. CHUN-MEN = chun-men
48. JANG-KANG = jan-gan
49. I-ŠE = i-še
50. WEJ-CCHANG = vej-can
51. CHUANG-MEN = chuan-men
52. C´-Š´ = čži-ši
53. PAO-CHUANG = bao-chuan
54. Č-PIEN = čži-bjan
55. CHE-JANG = che-jan
56. ČCHENG-TIN = čen-czin
57. ČCHENG-ŠAN = čen-šaj
58. FEJ-JANG = fej-jan
59. FU-JANG = fu-jan
60. KCHUN-LUN = kun-lun
61. PCHU-ŠEN = pu-šen
62. ŠEN-MO = šen-maj
63. ŤIN-MEN = czin-men
64. ŤING-KU = czin-gu
65. ŠU-KU = šu-gu
66. TCHUNG-KU = czu-tun-gu
67. C´-JIN = čži-in

DRÁHA TENKÉHO ČREVA – TeČ

1. ŠAO-CE = šao-cze
2. ČCHIEN-KU = cjan-gu
3. CHOU-SI = chou-si
4. WAN-KU = van-gu
5. JANG-KU = jan-gu
6. JANG-LAO = jan-ljao
7. Č-ČENG = čži-čžen
8. SIAO-CHAJ = sjao-chaj
9. ŤIEN-ČEN = czjan-čžen
10. NAO-JÜ = nao-šu
11. TCHIEN-CUNG = tjan-czun
12. PING-FENG = bin-fen
13. ČCHU-JUAN = cjuj-juan
14. ŤIEN-WAJ-JÜ = czjan-vaj-šu
15. ŤIEN-ČUNG-JÜ = szjan-čžun-šu
16. TCHIEN-ČCHUANG = tjan-čuan
17. TCHIEN-ŽUNG = tjan-žun
18. ČCHUAN-LIAO = cjuan-ljao
19. TCHING-KUNG = tin-gun

DRÁHA SRDCA – S

1. ŤI-ČCHÚAN = czi-cjuan
2. ČCHING-LING = cin-lin
3. ŠAO-CHAJ = šao-chaj
4. LING-TAO = lin-dao
5. TCHUNG-LI = tun-li
6. JIN-CHUNG = in-si
7. ŠEN-MEN = šen-men
8. ŠAO-FU = šao-fu
9. ŠAO-ČCHUNG = šao-čun

DRÁHA SLEZINY – SS

1. JIN-PAJ = in-baj
2. TA-TU = da-du
3. TCHAJ-PAJ = taj-baj
4. KUNG-SUN = guň-suň
5. ŠANG-ČCHIOU = šan-cju
6. SAN-JIN-ŤIAO = san-in-czjao
7. LOU-KU = lou-gu
8. TI-ŤI = di-czi
9. JIN-LIANG-ČCHAN = in-lin-cjuan
10. SÜE-CHAJ = sjue-chaj
11. TING-MEN = czi-men
12. ČCHUNG-MEN = čun-men
13. FU-ŠE = fu-še
14. FU-TIE = fu-cze
15. TA-CHENG = da-che
16. FU-AJ = fu-aj
17. Š-TOU = ši-dou
18. TCHIEN-SI = tjan-si
19. SIUNG-SIANG = sjun-sjan
20. ČOU-ŽUNG = čzou-žun
21. TA-PAO = da-bao

DRÁHA ŽALÚDKA

1. ČCHEN-ČCHI = čen-ci
2. S-PAJ = sy-bai
3. TÜ-LIAO = czu-ljao
4. TI-CCHANG = di-can
5. TA-JING = da-in
6. ŤIA-ČCHE = czja-če
7. SIA-KUAN = sja-guan
8. TCHOU-WEJ = tou-vej
9. ŽEN-JING = žen-in
10. ŠUEJ-TCHU = šuj-tu
11. ČCHI-ŠE = ci-še
12. ČCHUE-PCHEN = cjue-pen
13. ČCHI-CHU = ci-chu
14. KCHU-FANG = ku-fan
15. WU-I = u-i
16. JING-ČCHUANG = in-čuan
17. ŽU-ČUNG = žu-čzun
18. ŽU-KEN = žu-gen
19. PU-ŽUNK = bu-žun
20. ČCHENG-MEN = čen-men
21. LIANG-MEN = ljan-men
22. KUAN-MEN = guan-men
23. TCHAJ-I = taj-i
24. CHUA-ŽOU-MEN = chua-žou-men
25. TCHIEN-ŠU = tjan-šu
26. WAJ-LING = vaj-lin
27. TA-U-TÜ = da-czjuj
28. ŠUEJ-TAO = šuj-dao
29. KUEJ-LAJ = gui-laj
30. ČCHI-ČCHUNG = ci-čun
31. PI-KUAN = bi-guan
32. FU-TCHU = fu-tu
33. JIN-Š = in-ši
34. LIANG-ČCHIOU = ljan-cju
35. TU-PI = du-bi
36. CU-SAN-LI = szu-san-li
37. ŠANG-TÜ-SÜ = šan-czjuj-sjuj
38. TCHIAO-KOU = tjao-kou
39. SIA-TÜ-SÜ = sja-czjuj-sjuj
40. FENG-LUNG = fen-lun
41. ŤIE-SI = cze-si
42. ČCHUNG-JANG = čun-jan
43. SIAN-KU = sjan-gu
44. NAJ-TCHING = naj-tin
45. LI-TUEJ = li-duj

DRÁHA HRUBÉHO ČREVA

1. SANG-JANG = šan-jan
2. ER-ŤIEN = er-czjan
3. SAN-ŤIEN = san-czjan
4. CHE-KU = che-gu
5. JANG-SI = jan-si
6. PCHIEN-LI = pjan-li
7. WEN-LIOU = ven-lju
8. SIA-LIEN = sja-ljan
9. ŠANG-LIEN = šan-ljan
10. ŠOU-SAN-LI = šou-san-li
11. ČCHÜ-ČCH´ = cjuj-či
12. ČOU-LIAO = čžou-ljao
13. WU-LI = šou-u-li
14. PEI-NAO = bi-nao
15. TIEN-JÜ = czjan-juj
16. TÜ-KU = czjuj-gu
17. TCHIEN-TING = tjan-din
18. FU-TCHU = fu-tu
19. CHE-LIAO = che-ljao
20. JING-SIANG = in-sjan

DRÁHA PĽÚC – P

1. ČUNG-FU = čzun-fu
2. JÜN-MEN = jun-men
3. TCHIEN-FU = tjan-fu
4. SIA-PAJ = sja-baj
5. ´ČCH-CE = či-cze
6. KCHUNG-CUEJ = kun-czjuj
7. LIE-ČCHUE = le-cjue
8. TING-ČCHÜ = czin-cjuj
9. TCHAJ-JÜAN = taj-juan
10. JÜ-TI = juj-czi
11. ŠAO-ŠANG = šao-šan

Pridaj komentár