Tento príspevok sa zaoberá automatickým písmom. Ide o techniku, pri ktorej môžete čokoľvek vyjadriť pomocou ruky a ceruzky. Skoncentrujete sa napríklad na svoje srdce a pomocou jednoduchých čiar na papier nakreslíte zdravotný stav svojho srdca. Skoncentrujete sa na minerál pred vami, zoberiete znovu ceruzku a jednoduchými vodorovnými alebo zvislými čiarami nakreslíte svoj vzťah k minerálu.
V Teozofickej škole som na začiatku absolvoval základný výcvik písania a kreslenia najrozmanitejších písmen a geometrických tvarov. Snažil som sa zmeniť vzťah k písmenám abecedy a k čísliciam. Teda oprostiť sa od školskej drezúry, že písmená abecedy, číslice a geometrické tvary boli podriadené prísnej rozumovosti. Táto rozumovosť sa praktizuje v rámci výuky slovenčiny, matematiky a geometrie. Tento návyk sa mi podarilo rozbiť a na písmená, číslice a čiary som sa mohol začať pozerať z hľadiska intuitívneho a podvedomého. Presne tak ako pračlovek, ktorý si do kameňa alebo kosti vyryl ornamenty z rôznych čiar ľubovoľne, ako mu srdce ráčilo. Dnes už mám schopnosť automatickou kresbou vyjadriť akúkoľvek vec alebo dianie s danou vecou. Medzi tým som sa oboznamoval s technikou automatického písma v troch knižkách. V jednej knižke autor vyjadroval pomocou automatickej kresby rôzne psychické stavy určitých ľudí. V druhej knižke sa automatické písmo používalo na liečenie. V tretej knižke autor aj autorka vyjadrovali pomocou kresby duchovnú úroveň dotyčnej osoby. Najprv sa zamerali na rôzne významné osobnosti a tieto charakterizovali automatickou kresbou. Takto vytvorili určitý dokonalý model duchovného vývoja a na základe neho posudzovali dnes žijúcich ľudí. S automatickou kresbou som sa stretol aj u českého liečiteľa Gelnera, ktorý automatickou kresbou vyjadruje zdravotný stav v tele diagnostikovanej osoby. Tak isto automatickou kresbou lieči a to koncentráciou na liečenú osobu za neustáleho kreslenia. S automatickou kresbou sa môžeme stretnúť aj u českého ezoterika Bardona, ktorý ňou vyjadril vnútorný svet najšpičkovejších ezoterikov všetkých dôb. To zistíte, keď dekódujete automatickú kresbu v jeho knižke Prax magickej evokácie. Automatickou kresbou sa v knižke Anjeli Atlantídy vyjadrujú jednotlivé orgány ľudského tela a ich funkcie. S automatickou kresbou sa stretneme aj v Reiki liečiteľstve, kde sú pod automatickou kresbou ukryté najdôležitejšie reiki liečiteľské postupy.
Postupným skúmaním a hľadaním sa mi podarilo definovať, čo to je automatické písmo a ako sa dá použiť v celej ezoterike. Zostáva len jedno, cvičiť a cvičiť a celý systém automatickej kresby uviesť do ezoterického diania vedome a na základe rozumovosti pochopenia, o čo ide.

Pridaj komentár