– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-02-08

MEDITÁCIU SME ZAČALI PREDNÁŠKOU O TOM, ČO JE AUTOHYPNOTICKÝ STAV. POZNÁME STAV HYPNOTIZÉRA, TO JE OSOBA, KTORÁ DOKÁŽE INÉ OSOBY UVIESŤ DO HYPNOTICKÉHO STAVU A STAV MÉDIA, KTORÉ STRATILO KONTAKT S VONKAJŠOU REALITOU A JE PRIPRAVENÉ PLNIŤ PRÍKAZY HYPNOTIZÉRA BEZ UVAŽOVANIA. TAKTO MÔŽE HYPNOTIZÉR NAPROGRAMOVAŤ ALEBO PREPROGRAMOVAŤ SPRÁVANIE OSOBY V JEJ PROSPECH. STAV MÉDIA JE STAV, KEĎ ČLOVEK IDE DO STAVU HLBOKÉHO SPÁNKU A ZÁROVEŇ JE HORE, ALE NEMÁ SCHOPNOSŤ PREMÝŠĽAŤ, IBA VYKONÁVA POKYNY HYPNOTIZÉRA. MÉDIUM NEDOKÁŽE SPRAVIŤ NIČ, ČO BY SA PRIEČILO MORÁLNYM ZÁSADÁM, KTORÉ MÁ MÉDIUM POČAS ŽIVOTA VŠTIEPENÉ VÝCHOVOU. NÁM IDE O STAV, KEĎ KAŽDÝ MEDITUJÚCI PRENESIE SCHOPNOSŤ HYPNOTIZOVAŤ DRUHÝCH NA SEBA A ZÁROVEŇ SA MUSÍ CÍTIŤ AKO MÉDIUM. MUSÍ UDRŽAŤ OBIDVA STAVY NARAZ. (1. SILVA). SPOMENULI SME SI NA PREDCHÁDZAJÚCE CVIČENIA. VYVOLALI SME SI Z PAMÄTE STAV TICHA A NOČNEJ POHODY. ZÁROVEŇ SME UTÍŠILI ČINNOSŤ MOZGU DO STAVU TESNE PRED ZASPANÍM. ZÁROVEŇ SME MALI POCIT, ŽE SME HYPNOTIZÉR A MÉDIUM ZÁROVEŇ. V TOMTO STAVE SME SA SKONCENTROVALI POSTUPNE NA JEDNOTLIVÉ ČASTI VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU. TÚTO KONCENTRÁCIU SME MUSELI ROBIŤ TAK, ABY SME NEZRUŠILI STAV HYPNOTIZÉRA A MÉDIA ZÁROVEŇ. (2. SILVA). ZA UDRŽANIA TICHA, POCITU ZASPÁVANIA, ALE ZÁROVEŇ SCHOPNOSTI PREMÝŠĽANIA, SME SA CÍTILI AKO HYPNOTIZÉR A MÉDIUM, TEDA OSOBA HYPNOTIZOVANÁ. KONCENTRÁCIOU SME V POCITE ZMENŠOVANIA OČÍ, UŠÍ, JAZYKA, NOSA, PRSTOV LIKVIDOVALI NEGATÍVNE SPÔSOBY KONANIA A PREMÝŠĽANIA. CHVÍĽU SME ČAKALI, ABY NABEHOL POŽADOVANÝ STAV. TOTO ČAKANIE NAZÝVAME STAV ČAKAJ. PO ZATVORENÍ NEGATIVITY SME KONCENTRÁCIOU OTVÁRALI POZITÍVNY SPÔSOB MYSLENIA, KONANIA A HOVORENIA. KONTROLOVALI SME STAV TICHA, ZASPÁVANIA, PREMÝŠĽANIA A STAV SÁM SEBE HYPNOTIZÉR A MÉDIUM ZÁROVEŇ. ZNOVU STAV ČAKANIA NA NASKOČENIE POŽADOVANÉHO STAVU. (3. SILVA). OKOLO SEBA SME VYTVORILI POCIT CHRÁMU V TVARE MIESTNOSTI. TENTO CHRÁM SLÚŽI NA RIEŠENIE PRAGMATICKÝCH KAŽDODENNÝCH PROBLÉMOV. DANÝ PROBLÉM POSTUPNE POCIŤUJETE CEZ ŠEDÚ KÔRU VEĽKÉHO MOZGU. TOTO CVIČENIE NEROBÍME CEZ ZMYSLOVÉ ORGÁNY AKO OČI, UŠI, JAZYK, NOS A PRSTY, ALE VÝHRADNE CEZ ŠEDÚ KÔRU VEĽKÉHO MOZGU. NEGATÍVNE ÚČINKY POZRI VO VEŠTECKEJ ŠKOLE. DANÝ PROBLÉM POCIŤUJEME POSTUPNE PRED SEBOU, VEDĽA SEBA, ZA SEBOU, POD CHODIDLAMI, NAD HLAVOU. ZÁROVEŇ UDRŽUJEME STAV TICHA, POCIT TESNE PRED ZASPANÍM, SCHOPNOSŤ MYSLIEŤ. UDRŽUJEME ROVNOVÁHU MEDZI POCITOM, ŽE HYPNOTIZUJE KAŽDÝ SÁM SEBA A ZÁROVEŇ JE MÉDIOM. NAKONIEC CVIČÍME ČAKANIE NA PREHĹBENIE DOTERAJŠIEHO STAVU. (4. SILVA). SNAŽILI SME SA DYNAMIZOVAŤ SILU A TLAK HYPNOTIZOVAŤ SEBA SAMÉHO A POTOM SA PRESTAŤ HYPNOTIZOVAŤ A PREHLBOVAŤ IBA STAV MÉDIA. ZNOVU SME HĽADALI ROVNOVÁHU MEDZI STAVOM, KEĎ SA HYPNOTIZUJEME A STAVOM PREPADANIA SA DO STAVU MÉDIA. (5. SILVA). ZNOVU SME VYTVORILI OKOLO SEBA POCIT CHRÁMU NA RIEŠENIE SCHOPNOSTÍ DOSIAHNUŤ VYTÝČENÝ CIEĽ. TEDA KONAŤ TO, ÍSŤ TAM A SPRAVIŤ TO, ČO JE NUTNÉ. V CHRÁME SME SI PREDSTAVILI VLASTNÚ RUKU PREPOJENÚ NA MALÝ MOZOG. TU SME RUKOU KRESLILI PREDMET, O KTOROM MÁME PREMÝŠĽAŤ. V IMAGINÁRNEJ RUKE SME SA SNAŽILI MAŤ POCIŤ SILY VYKONAŤ POHYB A URČITÝ TLAK. VŠETKO SME KRESLILI PRED SEBOU, VEDĽA SEBA, ZA SEBOU, POD NOHAMI, NAD SEBOU. VŠETKO SME CVIČILI TAK, ABY SME V MOZGU UDRŽALI STAV TICHA, STAV ZASPÁVANIA, STAV BYSTRÉHO PREMÝŠĽANIA, STAV HYPNOTIZÉRA, STAV MÉDIA A STAV NA PREHĹBENIE TOHTO STAVU A TO ČAKANIE. (6. SILVA).V TEJ ISTEJ SVÄTYNI SME SI IMAGINÁRNOU RUKOU VYBERALI DO VŠETKÝCH MIEST CHRÁMU Z PAMÄTE SPOMIENKY NA MINERÁLY, SÚČIASTKY, KOSTIČKY A FARBY. (7. SILVA). TERAZ SME CHRÁM NA SPOMÍNANIE ZMENILI NA CHRÁM, V KTOROM OPERUJEME A LIEČIME ORGÁNY VLASTNÉHO TELA. TERAZ TO BOLI PĽÚCA. ZÁROVEŇ SME SI VSUGEROVALI, ŽE SME ŠPIČKOVÝ LIEČITEĽ A LEKÁR. USILOVALI SME SA PROGRAMOVAŤ, ABY SME V ŽIVOTE ROBILI TO, ČO NEPOŠKODZUJE PĽÚCA. ČO JE SUGESCIA BLIŽŠIE V SUGESTÍVNEJ ŠKOLE. ZÁROVEŇ SME SA SNAŽILI UDRŽAŤ STAV TICHA, STAV ZASPÁVANIA, STAV PREMÝŠĽANIA, STAV HYPNOTIZÉRA A STAV MÉDIA. NAKONIEC STAV ČAKANIA. (8. SILVA). TENTORAZ SME SI VYTVORILI CHRÁM NA PRÁCU SO SNAMI. KAŽDÝ SI SPOMENUL NA POSLEDNÝ SEN A TENTO SI POSTUPNE PREDSTAVOVAL NA STENE SVÄTYNE AKO FILM V KINE. ZÁROVEŇ SA KAŽDÝ USILOVAL UDRŽAŤ STAV TICHA, STAV ZASPÁVANIA, STAV PREMÝŠĽANIA, STAV HYPNOTIZÉRA A STAV MÉDIA. KAŽDÝ SEN SME SI NAKRESLILI RUKOU, KTORÁ BOLA PRIPOJENÁ NA MALÝ MOZOG. ZÁVEROM SME ČAKALI NA ROZVINUTIE SNOVÉHO STAVU V MOZGU. POZRI SNOVÚ ŠKOLU. (9. SILVA). PRAVÁCI CVIČILI V ĽAVEJ HEMISFÉRE SCHOPNOSŤ MYSLIEŤ NA ZÁKLADE FILOZOFICKÝCH POJMOV AKO SÚ PRÍČINA, ÚČINOK, PRAVDA, NEPRAVDA, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE. ZACHOVALI SME SI VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ STAVY VEDOMIA. (10. SILVA). PRAVÁCI TERAZ CVIČILI V PRAVEJ HEMISFÉRE INTUÍCIU. PREDSTAVOVALI SI JEDNOTLIVÉ VEŠTECKÉ TECHNIKY AKO ZRKADLO, VIRGUĽA, ZVONČEK, RUKA, ŠÁLKA, SEN, PRST, TVÁR, OČI, NOS, UCHO. ZÁROVEŇ SME ZACHOVÁVALI VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ STAVY. BLIŽŠIE VEŠTECKÁ ŠKOLA.

Pridaj komentár