Sexus ezoterik. Tantra ezoterik. Anjel fetiš. Dieťa fetiš. Sexus mentálny. Sexus detský. Sexus patologický. Asanová joga. Bhakti joga. Sexus aura. Sexuálne fantázie. Sexuálne orgastické hadie energie z pohlavia. Stromček v aure znakový. Anjelská sféra stráži stromček. Stromček jogínsky v aure. Anomálie v magmatických poliach Zeme. Bermudský trojuholník. Prípady. Mágia jogínska. Rôzne meditačné stavy. Tento zápis má svoju zvukovú o podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Sexus ezoterik. Budeme sa venovať technike mentálneho spracovania vlastnej sexuality. Ide o to, aby sme sa uviedli do sexuálneho stavu, ktorý vzniká na základe ľahkého erotického vzrušenia. Toto ľahké erotické vzrušenie sa treba naučiť kontrolovať ako pravý sexuológ, ktorý môže kľudne o sexualite hovoriť bez toho, aby prešiel do erotického stavu. Teda jogín je trénovaný na to, aby udržal sexuálne vzrušenie na uzde a vedel ho regulovať.

Kľudne si môžete na začiatok odcvičiť a odtrénovať jogínske asány. Je to dokonca dobrá príprava na vyššie formy jogy. Naučiť sa sedieť v asánach dovoľuje cvičiacemu sa dobre skoncentrovať z vonkajšieho sveta do vnútorného sveta. V jogínskej asáne sa naučíte stíšiť, skľudniť a znehybnieť, čo potrebujete ku každej meditácii. Potom je vhodné postúpiť do Bhakti jogy, ktorá je o láske, sexualite a fetišizme.

Tu kdesi začína vyššia forma jogy a vchádza sa do tantry, jogín sa učí rozvinúť v sebe všetky sexuálne spomienky a to hlavne z detstva. Potom sa snaží o ďalšie sexuálne spomienky, musí sa naučiť vyvolať predstavy o všetkých druhoch ľudskej sexuality. Nesmie mať žiadne zábrany predstaviť si v sebe zoofíliu, pedofíliu, masochizmus, sadizmus, incest, nekrofíliu, lesbizmus, homosexualitu, exhibicionizmus. Iba na mentálnej úrovni s cieľom ovládnuť svoju nechuť a protivenstvo voči niektorému druhu sexuálnych potrieb a úchyliek. V bežnom živote sa chovať tak, aby ste neporušovali zákony. Takto dostanete svoje predstavy pod kontrolu.

Potom nasleduje ďalšie cvičenie, ktoré ide do hlbších rovín sexuality. Predstavíte si túžbu po nejakej sexualite, ktorú by ste radi robili a odmietnete ju. Potom si predstavíte sexualitu, ktorá vám nechutí a v predstave ju zrealizujete. Takto preniknete ešte hlbšie do sexuálneho podvedomia.

Keď zvládnete tento základ ovládania fyzickej sexuality cez mentálne stavy a dokáže sa vzdať fyzického vyvrcholenia, tak idete do duchovnej sexuality. Podobá sa to schopnosti hlavne žien dosiahnuť orgazmus bez dotyku niekoho alebo niečoho. A vylúčená je aj autoerotika.

Jednoducho dokážete mať na určitej úrovni sexuálne vzrušenie. Zo začiatku v oblasti hlavy a potom aj v oblasti pohlavných orgánov. Nervovo sexuálny vzruch prenesiete do tejto oblasti cez miechu v chrbtici. Nikdy cez túlavý nerv v prednej časti tela. To už ste v riadenom orgastickom stave, ktorý si musia vycvičiť hlavne muži. Mentálne sa dostanú na základe predstáv do podbrušia a tu udržujú mentálne energetické žeravenie, ktoré sa hore tlačí vždy cez miechu. Nikdy nie cez prednú nervovú líniu. Môže sa stať, že orgastickej sexuálnej energie je moc, a preto sa ju treba naučiť uvoľňovať z tela cez kosti. Je to bezpečnostný mechanizmus kvôli orgastickej hadej sile. Netreba tento fenomén podceňovať.

Niektorí dokážu sexus energiu nasávať na diaľku z iných osôb, ktoré jej majú prebytok. Vždy nasávať cez kosti a potom do aurického obalu okolo vás. Cieľom sexuálnej energie je vytlačiť celú psychiku do aurického obalu, ako keby ste žili v aure okolo seba, tu mysleli, vnímali a robili všetky aktivity. Vo vnútri ako keby ste boli zomreli, všetko sa deje okolo vášho tela. A tu nastáva fenomén stromčeku v aure vášho tela. Nemožno ho vnímať bežnými zmyslami. Možno ho vnímať iba veštecky školenými zmyslami. To sa treba naučiť.

Prípadne stromček, ktorý sa podobá malej jedličke bez ihličia, sa dá získať zasvätením alebo si ho v aure predstavíte zo spomienok uložených v neurónoch. Na tento znak stromčeka začínate robiť rôzne meditácie. Vyberiete si hlavne anjelské meditácie šamanských anjelov. Tieto si predstavujete a vkladáte priamo do stromčeka. Prípadne postavíte anjelskú sféru, k stromčeku. Tento počin pridať k stromčeku alebo rovno do stromčeka anjelské sféry vám dovoľuje nájsť spoľahlivú a bezpečnú cestu do tejto formy duchovna.

No týmto sa otvorili ďalšie možnosti, hlavne vyhľadať stromčeky v magnetických alebo magmatických anomáliách Zeme a kozmu. Po smrti jogínov sa ich spomienky na stromčeky uvoľnia a usadia sa v anomáliách, napríklad v Bermudskom trojuholníku. Tu si ich nájdete neúrekom a každý si môžete sfotiť psychickým fotoaparátom do svojej mysle rovno do aury. Takto získate množstvo kópií stromčekov, ktoré môžete skúmať a poučiť sa, ako sa na ne v joge medituje.

Prezentujem informačné polia určitej zemepisnej dĺžky a šírky, ktoré sa vytvorili zo spomienok niektorých osôb po ich fyzickej smrti: oblasť Tibetu (10,F) jedinec, ktorý sa venoval meteoritom a do energetických sfér vnášal anjelské energetické objekty v podobe postáv človeka s náznakom pierok. V aure mal meteoritické lúče vo veľkosti človeka. Môžete si ich predstaviť ako 5 neónových trubíc dokopy. V ich svetle sú anjelské postavy, meteoritických lúčov je veľké množstvo a ku každému znak stromčeka. Znak stromčeka je z kozmických anomálií. Tento stav sa dá dobre využiť pri kozmickej joge, pri ktorej treba mať otvorené aj kozmické vedomie. To sa cvičí v Kozmickej sekcii. Tu vidieť peknú ukážku starostlivosti o jogínske stromčeky. Meteoritický lúč plný anjelov dáva ezoterikovi možnosť postupovať triezvo a tak, aby si nedoničil psychiku a dosahoval vrchol jogy.

Ďalší prípad je z Indie (10,H). Ide o osobu ezoterika, ktorý má v aure plno veľkých postáv anjelov a každý anjel sa stará o jeden jogínsky stromček. Tak isto výborný prístup. Každá postava šamanského anjela dozoruje racionálnosť ezoterikovho prístupu k jogínskemu stromčeku. U ostatných prípadov cítiť niečo ako drogistické vedomie a psychickú devastáciu. Naopak, u tých, kde sú prítomné šamansko – anjelské sféry, cítiť stabilitu a kľud mysle. Odporúčam postupovať v joge za prítomnosti anjelov šamanov.

Pridaj komentár