Veštectvo. Ezoterické veštectvo. Veštenie o iných ľuďoch. Veštenie o sebe. Veštectvo zamerané na zdravie. Veštectvo zamerané na psychický stav. Veštectvo zamerané na vzťahy s inými. Veštenie šťastného osudu. Veštectvo senzibilné. Veštectvo aurické. Veštectvo bioenergetické. Veštectvo neurónové. Veštectvo špiritistické. Veštectvo šamanské. Veštectvo mozočku.

Pokiaľ sa chce niekto vážne zaoberať ezoterikou, a teda vlastnou duchovnou cestou, tak je potrebné vypestovať v sebe veštecké schopnosti. Bez nich je vlastne celá oblasť ezoteriky nedostupná, nemožno robiť ezoteriku.

Nech sa ezoterik nenechá odradiť rečami tých, ktorí mu budú tlačiť kaleráby do hlavy, že človek sa vlastne s vešteckými schopnosťami musí narodiť a v žiadnom prípade sa nedajú nijako získať. Takéto reči vedú ľudia, ktorí sa ezoterickej problematike nerozumejú. V prvom rade nie je žiadna slasť a radosť narodiť sa s vešteckými schopnosťami. Pokiaľ by ste sa narodili so zvýšenou intuíciou, tak to je v poriadku. No narodiť sa s vešteckými schopnosťami znamená v sebe skrývať určité prvky chorobných stavov a neštandardnej psychiky. Poviete si: a kto to určuje, čo je štandard a čo je neštandard? To vždy určuje psychiater, či sa vám to páči, alebo nie. Teda narodiť sa ako veštec znamená množstvo rizík a životných nepríjemností.

Pre ezoterického veštca je všetko založené na dôslednom výcviku, pri ktorom sa dokáže dostať do vešteckého stavu a potom sa vie dostať do normálneho stavu bez vešteckých schopností. Teda veštecké schopnosti tu nie sú stále, ale iba keď sa do vešteckého stavu uvedie. Nutnosť trvalého a pravidelného výcviku a zdokonaľovania je na mieste.
Venovali sme sa skúmaniu žijúcich veštcov a tiež tých, po ktorých zostali informačné záznamy v ich pozostatkoch. V drvivej väčšine trpeli vždy určitými poruchami zmyslového vnímania cez oči, uši, hmat, chuť a čuch. Tak isto mali často poškodené mozgové centrá a k tomu sa pridávali iné druhy chorobných stavov priamo v orgánoch fyzického tela. Pokiaľ sa takíto ľudia venujú veštectvu a astrológii, tak si postupne doničia svoje zdravie úplne.

Pokiaľ prišiel ku mne niekto meditovať a robiť ezoterickú duchovnú cestu, tak sa musel odnaučiť robiť veštecké výkony cez svoje chorobné stavy. Trochu sa rozčuľovali, ale neskoršie pochopili, že nemožno robiť duchovný rast na základe patologického stavu v organizme. A preto nastúpili cestu vypestovať si veštecké schopnosti bez rizika podlomeného zdravia a psychiky. Dobrá rada pre tých, ktorí v tejto oblasti začínajú: zistite si sami na sebe, ktorá veštecká technika sa vám najviac pozdáva a dobre sa vám v nej darí. A práve túto techniku odložte a venujte sa inej, ktorá vám nechutí a nejde vám.

Veľkým problémom veštcov a veštíc je, že málokedy dokážu robiť veštecké výkony v prospech seba. Teda je tu veštectvo otočené na zisťovanie vecí a náležitostí okolo iných osôb. Veštecky ošetrujú iné osoby a nie seba. Ezoterický veštec sa musí v prvom rade naučiť veštecky vnímať čo najviac pochodov v sebe a menej v iných ľuďoch. Vešteckému ošetrovaniu iných osôb sa ezoterický veštec venuje hlavne z dôvodu šťastného osudu. Teda zistiť, s kým má do činenia a aký môže byť osud osoby, s ktorou sa dostane do určitého kontaktu.

Poďme sa však venovať problematike vešteckých výkonov voči sebe samým. Veštecké výkony smerujú do oblasti zdravotného stavu vo vlastnom organizme. Vešteckými metódami je potrebné zistiť, v akom stave sa organizmus nachádza a kde hrozia rôzne disharmónie. Teda ide tu o veštecké výkony, ktoré sú typické pre veštecky orientovaných liečiteľov. Zvyčajne sú veštecky ladení liečitelia nedostatočne oboznámení s anatómiou ľudského tela a v značnej miere pracujú inštinktívne a v zmysle tušenia. Nikto netvrdí, že to nie je dobre alebo by sa malo k tomu pristupovať inak. No ezoterický veštec je aj vzdelaný veštec, trvalo študuje a zdokonaľuje svoje medicínske poznatky o ľudskom tele. Teda najprv štúdium anatómie ľudského tela a k tomu veštecky zamerané schopnosti. Aj tu platí ezoterická zásada, že bez anatomických poznatkov vlastného tela ezoterik zablúdi a nebude sa vedieť vo svojom tele orientovať. Anatómiu tu treba prijať ako mapu územia, kde sa bude pohybovať. Teda veštecký výkon, kde je základom anatómia a k tomu patologické stavy organizmu. Hovoríme tu o alternatívnej diagnostike v rámci medicínskeho vzdelania. A tu už je zásadný rozdiel medzi klasickou vešticou, veštecky orientovaným liečiteľom a ezoterickým veštcom. Ezoterik je veštecky školená osoba, ďalej je medicínsky vzdelaná, aj keď ako samouk.

Pred ezotericky ladeným veštcom stojí ďalšia neľahká úloha a to naučiť sa vnímať pochody vo vnútri svojej mysle. Bežná veštica pracuje na úrovni psychologických výkonov. Nepracuje v hĺbke ľudského podvedomia alebo nevedomia. Sem bežné veštice nedokážu v žiadnom prípade zachádzať svojimi vešteckými výkonmi. Dokážu opísať správanie dotyčného človeka, ale nevedia ho vysvetliť, prečo sa takto musí alebo chce správať. Ezoterický veštec sa naučí špeciálnymi vešteckým technikami preniknúť do svojho podvedomia, ktoré je hlavne uložené v neurónových oblastiach ľudského tela. Naštuduje si poznatky o neurónoch a nervovej sústave. Naučí sa do týchto oblastí prenikať svojou koncentráciou a vešteckým výkonom.

Je to technika založená na predstave malej postavičky v oblasti veľkého mozgu, ako kráča v spomienkach a zrazu sa z tejto kráčajúcej postavičky objaví tá istá postavička, ktorá vystúpi pred prvú postavičku. Teda v predstavách už kráčajú dve postavičky. Tento stav dovoľuje ponoriť sa do ľudského podvedomia a vytušiť tu určité deje. No určite by ste boli v neurónovom svete podvedomia bezradní, pokiaľ by ste si nenaštudovali základy psychiatrie. Čítate dobre, základy psychiatrie a nie psychológie. Teda je tu veštecký ladený ezoterický veštec, ktorý robí alternatívnu psychiatriu a k nej pridáva veštecké výkony. V tomto bode sa ezoterický veštec zmenil zásadne a dosahuje výraznú rozdielnosť voči klasickej veštici.

Ezoterický veštec sa musí naučiť používať svoje veštecké výkony ešte aj do oblasti, ktorú obsadili senzibili. Ide o špecifický druh vešteckých výkonov, ktoré sú zamerané na vnímanie rôznych druhov energie. Teda začíname tu hovoriť o energetickom veštectve senzibilov. Ide napríklad o niektorých prútikárov, ktorí pracujú s prútikmi, s kyvadlom alebo virguľou. Títo senzibilní veštci vnímajú energie ľudského tela, zvieracieho tela, ale aj rastlín a mikroorganizmov. Tak isto sú schopní vnímať magmatické energie zeme. Teda ide tu o pulzácie zemského jadra, ktoré je silne magmatické. Niektorí sú schopní vnímať magnetické energie tých ľudí, ktorí sa venujú napríklad liečbe fyzickými magnetmi a postupne u nich príde k zmene ich energetického vyžarovania. Tak isto možno vnímať sexuálne energie v ľuďoch a zvieratách.

Veštecké výkony tohto druhu sú mimoriadne náročné. Veštecky ladený ezoterik sa musí naučiť senzibilnej citlivosti na vnímanie energií, ktoré som uviedol vyššie. Teda musí vedieť časť svojej psychiky a časť svojho tela držať vo vysokých energiách, v ktorých sa nedá robiť veštecký výkon a zároveň musí mať časť svojej psychiky v nízkych a strácajúcich sa energiách. V týchto nízkych energiách dokáže robiť veštecký výkon a to tak, aby nezasiahol do vysokých energií a neoslabil ich. Teda senzibilný veštec má v sebe dva druhy stavov: jeden stav je ako u energetického liečiteľa a druhý stav je ako u veštecky ladeného liečiteľa. Ezoterický veštec sa musí naučiť manipulovať s týmito dvomi odlišnými veličinami. Ťažko sa tento stav opisuje a ešte ťažšie sa realizuje. Chce to jednoducho cvičiť a získať vhodnú prax.

Výcvik senzibilného veštca nemožno odložiť a nerealizovať ho. Všetky fyzické a psychické prejavy sprevádzajú energetické stavy. Napríklad magmatické energie skrývajú množstvo historických poznatkov. Časť diagnostiky vlastného zdravia stojí práve na schopnostiach senzibilného veštectva.

Pred ezoterickým veštcom stoja aj iné náročné veštecké výkony a to je veštectvo, ktoré potrebuje do aury. Pod aurou tu rozumieme priestor okolo celého tela meditujúceho. V tomto priestore, ktorý môže mať rôzne rozmery, sú rôzne energie, vzduch, svetlo, prachové častice a rôzne predmety fyzického charakteru, ktoré sem dal samotný ezoterik. Tak isto sa v aure objavujú energetické objekty vytvorené ľudskou mysľou, energetické objekty z rôznych druhov zasvätení. Teda pokiaľ chce ezoterik robiť aurickú ezoteriku, tak sa musí naučiť aurické veštectvo. Podotýkam, že aurická ezoterika dáva celej duchovnej ceste razanciu a zvláštne schopnosti.

Je veľa aurických veštcov, ktorí vnímajú auru, ale výhradne na patologických stavoch svojho tela. Bežný človek auru nevníma a nevie, že niečo také existuje. Bohužiaľ, aurické veštectvo je mimoriadne nebezpečný parameter hlavne na psychické zdravie. Riziko je vtedy, keď už veštec prestane rozlišovať medzi aurickými a reálne fyzicky existujúcimi objektmi.

Uvediem jeden príklad. Dotyčná vidí veštecky v aure potkana. Strašne sa z detstva potkana bojí a nedokáže už rozlíšiť, že v aure vidí aurický svet a nie reálneho fyzického potkana z vonkajšieho sveta. Tento aurický potkan chce s dotyčnou komunikovať ako aurická bytosť. Dotyčná má trvalo otvorený aurický obal a panický strach z aurického potkana. Aurický veštec ezoterického razenia sa naučí aurický obal otvárať a zatvárať. Vnímať auru sa naučí cez zadné zrakové centrum a vždy si uvedomí, že ide o aurické objekty a bytosti a nie o reálne objekty a bytosti. Aurické veštectvo je potrebné pre duchovný rast a celkovú aurickú ezoteriku, kde koncentrácia je mimo tela.

Mimoriadne náročnou vešteckou disciplínou je špiritistické veštectvo. Aj tu sú osoby nadané od prírody. Neuvedomujú si, že trpia syndrómom fantómových bolestí a vo vnútri svojej psychiky majú zvyčajne informačné pole mŕtvej osoby. Napríklad matke zomrie dieťa a dotyčná sa s tým nezmieri . Poškodí si psychiku fantómovým syndrómom a v nej začne fungovať informačné pole mŕtveho dieťaťa. Stane sa z nej mimoriadne dobrá veštica, ale jej osud a osud blízkych je z dôvodu jej čudnej psychiky malou katastrofou.

U školeného senzibila veštca síce musí prísť k poškodeniu psychiky, ale špiritistický veštec si vyberie vhodné informačné pole mŕtvej osoby a keď je treba, tak dokáže jedno informačné pole v sebe vymeniť za iné informačné pole. Stať sa špiritistickým veštcom znamená schopnosť vnímať a spoznávať informačné polia mŕtvych ezoterikov, čo je neoceniteľná schopnosť v duchovnom raste. Má prístup k informáciám z prvej ruky, ktoré nie sú skresľované. Pokiaľ by sme nezvládali špiritistické veštectvo, veľa ezoterických skúseností by zostalo zabudnutých a neznámych. Celá aurická ezoterika stojí na schopnostiach špiritistického veštca – ezoterika.

Problémovou oblasťou zatiaľ zostáva veštecká ezoterika biochemických pochodov ľudského tela. Aj tu existujú bohaté skúsenosti z vešteckého vnímania biochemických pochodov v ľudskom tele. V ezoterickej histórii vlastne dodnes existujú ezoterici narkomani, ktorí duchovnú cestu postavili na samovražednom užívaní rôznych látok a pocitov, ktoré z nich majú. Nemýľte si ezoterikov, ktorí užívajú chemické látky z dôvodu duchovného s narkomanmi a ľuďmi, ktorí našli únik do chemického raja z rôznych životných dôvodov. Veštec ezoterik, ktorý smeruje do tejto oblasti, si dokáže nasugerovať, že užil určitú chemickú látku a veštecky sa naučí vnímať stavy mysle, ktoré takto vzniknú. Nikdy neužíva chemické preparáty fyzicky. Dobre vie, že by si zničil zdravie.

Pridaj komentár