Neurónová ezoterika. Vedomie brušného mozgu. Vedomie ganglií. Stena hrubých a tenkých čriev. Aurická ezoterika brušného mozgu. Aurická ezoterika ganglií. Tuková biochémia. Tukový orgán. Energie. Prieniky do neurónov brušného mozgu. Prieniky do ganglií okolo orgánov a častí tela. Veštectvo do brušného mozgu. Veštectvo do ganglií. Senzibilné vnímanie energií. Presun vedomia do oblastí chránených pôvodných pralesov. Zasvätenia do aury. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Na stránke bude z technických príčin v priebehu budúceho týždňa.

Pokračujeme v línii šamanských meditácii, ktoré sú nasmerované do oblasti brušného vedomia, ktoré je uložené v stene tenkých a hrubých čriev. Vo veľkom mozgu zablokujeme predstavy a spomienky o civilizácii a tiež z prostredia prírodného človeka. Aktivizuje zmysly v šedej kôre veľkého mozgu a cez miechu sa dostaneme do brušného mozgu. Vyberieme si postupne určité konkrétne úseky tenkých a hrubých čriev. Do vnútra čriev pošleme obrázok určitej potravy a čakáme na odozvu pudového konania. Dostaneme zo steny čriev podnet, aby sme vytvorili to a to. My to zachytíme a v predstave to zrealizujeme. Zároveň uveríme, že sme to spravili aj fyzicky. Tento podnet pošleme do brušného mozgu. Neustále dávame do brušného mozgu rôzne podnety a čakáme na reakcie. Čo brušný mozog chce, to splníme, ale vždy sugeratívne. Takto dostaneme brušný mozog pod určitú kontrolu, ale aj dosahujeme terapeutický účinok. Potom môžeme skúmať, ktoré časti tenkých a hrubých čriev zodpovedajú za rôzne druhy reakcií. Môžete postupovať tak, že si vyhľadáte oblasť zodpovedajúcu za zdravie a zisťujete, čím by vás brušné podvedomie liečilo. Spravidla sú to bylinky a strava.

Môžete postupovať tak, že si vsugerujete, že tenké a hrubé čreva sa mnohonásobne zväčšili a vyčnievajú energeticky do aury. A tu v aure môžete tak isto operovať a vkladať do brušného mozgu rôzne podnety, no všetko je rýchlejšie a efektnejšie. Pokiaľ ste prešli zasvätením, tak si naň spomeniete a precvičujete si spôsob komunikácie s objektmi v aure. Aura má tvar hrubých lúčov. V brušnom mozgu je možné vešteckými metódami vnímať mytológiu aury a to je svet zvieracích božstiev starých šamanov.

Potom svoju pozornosť obrátite na ganglie, ktoré sú pri každom orgáne tela a všetkých častiach. Cez brušný mozog idete prenikať do ganglií, ako keby to bola potrava alebo niečo na párenie. Potom vám ganglie brušný mozog vyhľadá automaticky. Ganglie si predstavujete ako drobné špendlíkové hlavičky prepchané neurónmi. Pokiaľ si podchytíte všetky ganglie, tak môžete zažiť pocit, že vám narástol chvost a stali ste sa menším typom brontosaura. Naučte sa navzájom spájať určite typy ganglií. Naučte sa vsugerovať si zväčšenie ganglií až do veľkosti futbalovej lopty. Aurický obal ganglií sa dá vnímať ako energetická futbalová lopta. Je okolo každej ganglie. Môžete vnímať aj mytológiu ganglií, kde veštecky vnímate skrútené a znetvorené postavy. Vždy im vydáte príkaz, čo majú robiť. Keď odchádzate z ganglií, treba vydať príkaz k nehybnosti. Inak zvyčajne podnikajú nekontrolovateľné aktivity. Aj do oblasti ganglií budeme realizovať postupne zasvätenia. Niekto môže v gangliách nájsť pomocou anatomických obrázkov žiab, pavúkov a podobne absolútny kľud a temnotu nižších zvieracích druhov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.