Bok, Bart. J., Američan. Bonatti Antonius Francesco, Talian. Bonatti Guido, Talian. Borelli Giovanni, Talian. Boudineau André, Francúz. Bouché Leclercg August, Francúz. Boulainvilliers Henrid, Francúz. Brahe Tycho, Dán. Brahy Gustáv Lambert, Belgičan.

Bok, Bart. J., Američan. Bol proti zahrnutiu astrológie do vedy ako vedeckej disciplíny. Čo je podľa mňa správny postoj, aj keď sa nám ako astrológom nebude zahovárať. Poškodené vedomie veľkého mozgu a vyosenie nad šedú kôru veľkého mozgu ako u Silva ezoterikov. Predtým stavy omdletia a vyčerpanosti. Prešiel stavmi blízkymi klinickej smrti. Skorej sa klonil k spojeniu astrológie s psychológiou ako metódou na skúmanie ľudského bytia. Astrológia mu pomáhala vo vedeckej práci.

Bonatti Antonius Francesco, Talian. Vedomie usadené v mozočku. Chorobné stavy v očiach a ušiach. Čiastočné poškodenie. Astrológiu spájal intenzívne s astronómiou, vedou o kozme. Takto prehlboval svoj pohľad na astrologické metódy. Astrológia ako osobný rozvoj viac než veštecké výkony.

Bonatti Guido, Talian. 1230. Mal otvorených všetkých 6 neurónových oblastí. Takzvané kozmické vedomie dnešných kozmonautov, ktorí strávili v kozme viac ako 4 mesiace. V astrológii vnímal spojenie svojej psychiky a pocitu, že sa venuje veciam reálneho kozmu. Takéto osoby sú mimoriadne úspešné, keď v tom, čo robia, vidia kozmické dianie. Tak isto prešiel kvalitným výcvikom mimoriadne nadaných vešteckých médií. Overoval si svoje veštecké výkony. Neskoršie, keď nestíhal robiť pre ich množstvo, tak ich nechával robiť iným a iba to posúdil. Tomuto sa môže povedať Pán veštec.

Borelli Giovanni, Talian. 1610. Astrológ, lekár. Vedomie trvalo usadené v mieche. Slabo rozvinuté nervstvo a z tohto dôvodu tvorba objektov aure. Zvýšené liečiteľské schopnosti. Venoval sa astrológii alebo dal robiť veštecké výkony iným a potom to aplikoval do svojej praxe lekára.

Boudineau André, Francúz. Usadený v strednom mozgu. Zle vyvinuté zadné zrakové centrum. Pociťujem iba pôžitkárstvo v astrológii. Robí to pre radosť a nie pre určitý efekt. Jednoducho náročná intelektuálska zábava.

Bouché Leclercg, August Francúz. 1850 Historik. Usadený vedomím v mieche. Určité poruchy v strednom mozgu. Zozbieral z astrológie, čo sa dalo. Snažil sa v tom spraviť poriadok, no nedotiahol to do konca.

Boulainvilliers Henrid, Francúz. Usadený vo veľkom mozgu prešiel klinickou smrťou. Choroba ako malária a podobne. Špiritistické veštenie. Do aury nad veľkým mozgom sťahoval informačné polia mŕtvych z ich pozostatkov. Robil astrológiu osobností, a hlavne vojenských. Pekne všetko posudzoval a porovnával. Dobrá astrologická technika. Zozbierať astrologické výkony na osobnostiach a potom z toho vyvodiť určité zákonitosti. Astrologické zistenia a vnútro osobnosti. Hodnotný prístup.

Brahe Tycho, Dán. 1550 Dlhodobo usadený v brušnom mozgu. Poškodené nervové ganglie okolo miechy. Zháňal o astrológii všetko, čo sa dalo. Nechal robiť veštecké výkony na osobu u viacerých astrológov a potom to dával s iným astrológom do jedného celku. Celkovo zaujímavá špekulatívna technika vytvorenia vešteckého profilu osobnosti.

Brahy Gustáv Lambert, Belgičan. 1930 Poškodený mozog technikou. Usadený v mozočku a poškodením vytlačený na povrch. Typické pre Silva liečiteľov. Snažil sa inšpiratívne vnášať vedecké texty do astrológie. A robil to aj naopak, do vedy. Hlbšie pochopenie vedeckých poznatkov. Teoretik a dobrá aplikácia astrológie do vlastnej psychiky.

Pridaj komentár