Už v samotnom názve je dosť jasne dané, o čom má vlastne byť astrológia. Keď v tomto názve oddelíme časť Astro a časť Lógia, tak sa bude ľahšie definovať táto oblasť ezoteriky.

Astro, teda Astrál, sa zaoberá prienikom do neurónových oblastí ľudského tela. Meditujúci sem preniká na základe predstavy týchto oblastí a fyzickou koncentráciou do týchto oblastí. Schopný astrológ musí vedieť na diaľku prenikať do oblastí neurónov ľudského tela a musí dokázať pretlmočiť vplyv z týchto oblastí na človeka.

Vplyv z astrálnej roviny neurónov môže pôsobiť na fyzické zdravie a astrologický odhad môže objaviť možné zdravotné problémy, ktoré sa môžu, ale aj nemusia v budúcnosti objaviť. To, či sa choroba objaví alebo nie, bude závisieť od okolností. Astrológ len predvída a upozorňuje na možne riziká a takto dovoľuje, aby sme do tohoto diania úspešne zasahovali. Z astrálnej roviny neurónov ľudského tela dokáže astrológ vyčítať aj možné vplyvy na správanie dotyčnej osoby.

Teda astrólog odhaľuje základné mechanizmy správania dotyčnej osoby a možné následky tohto správania. Horoskop v tomto prípade poukazuje na psychické mechanizmy, ktoré môžu dotyčnému narobiť v ďalšom živote nepríjemnosti, alebo mu môžu pomôcť. Je tu snaha zastaviť možné nežiadúce psychické prejavy a pozitívne zdokonaliť. Keď astrológ dá tieto dve možné prognózy navzájom dokopy, tak sa môže vyjadrovať aj k tomu, či dotyčná osoba bude viesť šťastný osud alebo nie. Je mylné spájať astrologický horoskop s planetárnou sústavou kozmu okolo nás, ktorou sa zaoberá astronómia.

Dochádza tu k veľkému omylu vďaka tomu, že astrológia, ktorá popisuje vnútorné dianie v neurónoch, vytvorila určitý slovník ako zvieratník, slnko, mesiac, venuša a ďalšie, ktoré sa začali mechanicky používať na označenie fyzických objektov v kozmickom priestore okolo planéty Zem. Každému odporúčam, aby si to v tomto prípade zrovnal v hlave a dal veci astrológie na poriadok. Skúste oddeliť astrológiu ako metódu skúmania vnútorného sveta človeka a astronómiu ako vedeckú disciplínu spoznávania kozmu okolo planéty Zem.

Iná vec je, keď budeme skúmať vzťah astrálu v ľudských neurónoch a kozmického diania na astrálne roviny v ľudských neurónoch danej osoby. Aby takýto výskum bol seriózny, tak by sme potrebovali aspoň 5 000 podrobne písaných denníkov od 5 000 ľudí a to počas ich celého života. Z takejto štúdie by bolo možné vyvodiť určité empirické zákonitosti medzi neurónmi človeka a kozmickým dianím okolo planéty Zem. Všetko doteraz je len hrubý odhad a subjektívne želanie astrológov. Je zrejmé, že astrológia zostane v rovine intuície a odhadu astrológa.

Vráťme sa však dovnútra neurónových oblastí v ľudskom tele. Keby ste sa naučili prenikať mysľou do oblastí neurónov, tak by ste sa vlastne automaticky stávali astrológmi. Po prieniku do týchto neurónových oblastí už stačí pridať veštecký výklad na základe hľadania vhodných súvislostí. Pri fyzickom prieniku do astrálnych rovín nachádzate skoro všetky astrologické hodnoty alebo signatúry, ktoré môžu vplývať na osud človeka. V oblasti neurónov stredného mozgu nachádzate postavy duchov Slnka, Mesiaca, Merkúra, Venuše, Marsu, Jupitera, Saturna, Uránu, Neptuna a Pluta.

Majú dve polarity: vývojovo mladšie neuróny, bytosti sú biele a oblasť starších neurónov, bytosti sú spravidla čierne. V neurónoch mozočku nájdete bytosti anjela, dieťaťa, ženy, muža, starca na kresle a 12 postáv, za ním 4 postavy, za nimi nasledujú tvary zvierat zvieratníka, potom geometrické tvary a v deň narodenia sa v mozočku objavujú obrazy bytostí, ktoré určitým spôsobom predurčujú poslanie človeka za jeho života, ktoré môže alebo nemusí naplniť. Aj táto oblasť má biele a čierne bytosti.

V neurónoch zmyslov nájdete bytosti živlov ohňa, vody, vzduchu a zeme. Biela a čierna polarita. Postava starca, farebné bytosti, bytosti kvetov, minerálov, stromov, zvierat. Ničiace bytosti ohňa, vody, vzduchu a zeme. Bytosti, ktoré sa milujú. Tak isto tu na astrálnej rovine nájdeme všetku druhy rozprávkových bytostí a to hlavne v neurónoch hormonálnych žliaz ľudského tela. Bližšie v Rituálnej škole a sekcii Astrál.

Keď toto astrológ dobre ovláda, tak začne skúmať, ako tieto bytosti astrálnych rovín budú pôsobiť na osud dotyčnej osoby. Robí to spravidla tak, že ku každej bytosti z neurónov pridáva určité veštecké znaky, ktoré odhaľujú dianie v budúcnosti. Bližšie vo Vešteckej škole. Pomocou duchov a znakov už nastupuje odhad a tušenie budúcnosti. Tieto odhady a tušenia môžu a nemusia pomôcť človeku ovplyvňovať dianie svojho podvedomia. Všetko zostáva na tom, ako sa človek rozhodne.

Pridaj komentár