Pokračujeme v seriáli nácviku astrologických schopností. Astrológiu ako vedu o špičkovej intuícii tu chápeme ako zbierku všetkých druhov vešteckých techník. Dnes v rámci astrológie nacvičujeme veštenie zo snov a snovej mysle.

V prvom rade sa uvediete do vhodného stavu, ktorý pripomína stav mimoriadnej intuície. Napríklad si spomeňte, keď ste dobre niekoho alebo nejakú situáciu odhadli. Môžete si predstaviť aj vešticu alebo astrológa a mať pocit, že ste sa stali takouto osobou. Celkovo veštenie zo snov je náročná technika veštenia.

Keď chcete veštecky zisťovať niečo o sebe alebo cudzej osobe, tak sa musíte skoncentrovať do oblasti stredného mozgu. To je niekde do stredu veľkého mozgu. Tu nájdete zvierací mozog o veľkosti ľudskej päste. Keď sa sem dokážete skoncentrovať, tak môžete začať so skúmaním tejto oblasti a získavaním určitých informácií a údajov. Danú oblasť mozgu si predstavujte ako prázdnu a čistú plochu.

Tadiaľto sa do snovej mysle preniká najlepšie. Keď sa do danej oblasti skoncentrujete, tak najlepšie je, keď je dotyčná osoba vo vašej blízkosti. Dá sa naučiť aj vešteckým výkonom na diaľku a veštecky ošetrená osoba je mimo dosahu zmyslov, teda patrične vzdialená. Keď sa do oblasti stredného mozgu skoncentrujete, tak začnete klásť otázky a na dané otázky budete tušiť určité odpovede. Nižšie si nájdete vzor otázok, ktoré sa budete pýtať. Tento veštecký prieskum v prvom rade skúma samotnú snovú myseľ. Teda veštectvo je tu aplikované do psychologickej roviny a snaží sa určiť, čo sa v snovej mysli deje na základe psychologických poznatkov.

Získané informácie umožnia napraviť snové dianie v prospech dotyčnej osoby a to tak, aby lepšie využila snovú oblasť pre celkovú životnú úspešnosť. Ďalšou vešteckou technikou je v strednom mozgu vycítiť a stanoviť aspoň desať vešteckých symbolov. Potom je potrebné, aby sa veštecky tieto symboly prekódovali a boli veštecky výpovedné pre denné dianie dotyčnej osoby. Nižšie si nájdete vzor takéhoto druhu veštenia. Nakoniec sa všetky snové symboly vzájomne spoja, aby sa našiel najdôležitejší moment, ktorý bude rozhodovať o budúcnosti dotyčnej osoby. Tušíte, vnímate alebo vidíte určitú determinatnú nutnosť.

Tieto vzájomné kombinácie snových symbolov ošetríte postavami z tarotových kariet, aby dôležitý krok do budúcnosti podrobnejšie rozobrali a určili nutné kroky k úspechu. To, čo tu zverejňujem, sú najčastejšie a kvalitné veštecké techniky pre špecialistov v oblasti intuitívneho veštectva. Možno k týmto technikám pridať aj techniku veštenia zo sna, ktorý si dotyčná osoba pamätá. Vtedy postupujete tak, že snový obraz rozložíte na jednotlivé symboly a každý prekódujete do vešteckého symbolu. Potom môžete spojiť všetky do jedného a postupovať tak, že problém ošetríte tarotovými kartami.

Želám vám, aby ste sa v tejto oblasti stali špičkovými intuitívnymi odborníkmi. Pokiaľ máte záujem, rád sa pozriem na vás a váš osud aj z tejto stránky. Kontaktujte ma.
Dole prikladám vzor vešteckého profilu tohto druhu.

Astrológia a snové vedomie

1.Čo v snoch prežívate najintenzívnejšie?
Stále vás naháňajú a chcú vás zbiť, dať vám dávku drog.

2.Ako sa vaše sny starajú o vaše zdravie?
Snažia sa vás liečiť a deje sa to dobre.

3.Kto vás v noci najviac ovplyvňuje?
Nedovolíte, aby vás cez nočné vedomie niekto ovplyvňoval.

4.Ako vás sny inšpirujú do budúcnosti?
Nechcú s vami spolupracovať, ste znechutený a otrávený.

5.Ako riešia sny vaše problémy?
Hlavne riešia problematiku získavania financií.

6.Ako cez sny ovplyvňujete iné osoby?
Snaha je o ovplyvňovanie iných, ale nemá to dostatočnú silu.

7.Čo negatívne ovplyvňuje vaše sny?
Roztržitá jazda autom.

8.Čo pozitívne ovplyvňuje vaše sny?
Jednoznačne meditácie. Sny sa dynamizujú a intenzívne ovplyvňujú denné dianie.

9.Čo zo snov negatívne ovplyvňuje bežný deň?
Ide o pocity uzatvorenia v aute a auto sa ocitne vo vode a vy sa topíte.

10.Čo zo snov pozitívne ovplyvňuje bežný deň?
Pocity a spomienky na starostlivosť o hračky. Dokážete dobre presvedčiť klientov.

11.Vnútorná štruktúra snových symbolov
dieťa, čierna postava, sekera, ďalekohľad, strážca, lev, ruka, had, ruky, ježko.

Dieťa – mali by ste si dávať lepší pozor na majetok.
Sekera – lepšie využívanie techniky vo svojej práci. Špičkové technické vybavenie.
Ďalekohľad – zdokonaľujte svoje intuičné schopnosti. Upadajú a sú slabšie.
Strážca – mali by ste s peniazmi zaobchádzať uvážlivejšie.
Lev – narastá počet ľudí, ktorí by vás najradšej zničili. Viac diplomacie s okolím.
Ruka – nevyužívate svoje možnosti. Často máte obavy navštíviť ľudí na významných postoch. Určité obavy a rešpekt.
Had – vaša priateľka vás chce opustiť. Hľadá honosnejší život.
Ježko – dariť sa vám bude, keď získate pre seba ľudí na vyšších postoch. Naberte odvahu.

Keď všetky znaky spojíme, tak rozhodujúce pre vašu budúcnosť je dôsledné uplatnenie marketingových metód vo vašej firme. Hľadajte odborníkov, techniku a špičkovosť.

12.Tarotové karty a sny
Šašo – naučil by vás marketing a všetko okolo toho.
Kúzelník – naučil by vás vytrvalejšie pracovať a dostávať sa k významným ľuďom. Vyhodia cez dvere, vráti sa oknom.
Veľká kňažka – zreorganizovala by vašu firmu po západnom vzore. Z firmy by dýchal západný štýl. Drobnosti, spôsoby, štýl.
Cisárovná – zmenila by vaše oblečenie, oblečenie celej firmy, zdvorilosť, prehnaná pozornosť. Zákazník je všetko.
Cisár – by vás viac uviedol na večierky a spoločenské podujatia.
Veľký kňaz – by vás naučil lepšie využívať digitálnu techniku, prezentácie vašej firmy.
Milenci – naučili by vás estetické prvky ozdobenia firmy.
Kočiar – ukázal by vám nové možnosti prezentácie a zviditeľnenia vašej firmy.
Spravodlivosť – ukázala by vám cesty k zahraničným partnerom.
Pustovník – by začal školiť všetkých zamestnancov v marketingu. Nie sú schopní marketingovo premýšľať.

Pridaj komentár