Astrálna oblasť amigdala sa nachádza v hlave v oblasti medzi hormonálnymi žľazami epifýzou a hypofýzou. Pokračujem v nácviku prieniku do astrálnych rovín v mojich neurónov teraz už v 14. oblastiach. Do neurónov prenikám koncentráciou na anatomické obrázky neurónových zhlukov. Tak isto sa koncentrujem aj do miesta výskytu neurónovych zhlukov. Bližšie o týchto miestach pojednávam v predchádzajúcich článkoch v tejto škole. Pokračujem v nácviku špeciálnej astrálnej techniky mojej postavy a dvoch energetických tiel. Zároveň musím spájať do celku všetky oblasti neurónov. Zároveň sa pasujem aj so psychickým stavom, pretože tieto prieniky do astrálu neurónov spôsobujú presuny spomienok či už na vonkajší svet, alebo vnútorný svet človeka. Na nový stav si treba postupne zvykať a každú anomáliu v správaní psychoterapiami likvidovať. Zároveň s ostatnými meditujúcimi kontrolujeme výsledky základného empirického výskumu astrálu. Podarilo sa nám objaviť ešte jednu oblasť a to je oblasť amigdaly. Ide o mini hormonálnu žľazu. Pri preniku cez špeciálne techniky mám pocit tunela, stretnutia s mŕtvymi predkami, nádhernou a láskavou postavou, vyžarujúcou bielu blaženosť. To možno považovať za náboženský raj. To prenikám do vývojovo mladších neurónov. Keď prenikám do vývojovo starších neurónov amigdaly, tak stretám niečo ako diabla a vidím plno mŕtvych zvierat. Takto som doplnil zoznam miest astrálnych rovín. Priaznivcov astrálu poteším nainštalovaním Astrálnej sekcie, ktorá sa bude venovať špeciálne stretávaniu sa s bytosťami astrálnych rovín bytia v ľuďoch a zvieratách.

Pridaj komentár